havensbank logoDe digitale Havensbank: Maart 2017 mei yn dit nûmer û.o.:

- Ofskie Lutz yn'e Bidler
- Bedankt mar wer
- Keatse mei peasaaikes?
- Jongerein toaniel
- Hasto ek in dream?
- Mozaïk fontein
- Maaitiid, dus kroadzje
- Mild beset
- Rommelmerke
- Wergea docht it op'e tún

 

Klik hier om de Havensbank te openen.

N.B. Er is een foutje geslopen in het artikel over Cor Duursma.
De juiste link luidt: http://www.therideoneducation.nl/

Bedrijven
    
Tweets

18-01-2018 22:45
RT @popkoorwergea: Gisteravond fijn gerepeteerd in @TsjerkjeSwichum (tussen #Wirdum en #Wergea), prachtige locatie, daar mogen we a.s. zond…


05-01-2018 09:54
RT @popkoorwergea: De allerbeste wensen voor 2018! We beginnen meteen goed: 21 januari in het @TsjerkjeSwichum, tussen #Wirdum en #Wergea,…


01-01-2018 21:22
RT @popduo: Hast 40 plakken omheech! Bijna 40 plekken gestegen! #frysketop100 https://t.co/i0fZ3HJ7oM


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube