20120915skoalfeest2012Tiidens it Skoalfeest 2012 binne der wer foto's makke troch Feike Schuurman.

De foto albums fan de wergea site binne op ferskillende manieren te berikken.

1. Klik op bygeande foto;

2. Klik links yn it haadmenu op de button foto's

3. Klik op ûndersteande griene tekst

Klik hjir foar de foto's.

Der kinne dan tûzenden foto's oer Wergea oanklikt wurde. Der kin per foto in beoordieling jûn wurde troch ûnder de foto op 1, 2, 3, 4, of 5 stjerren te klikken.

Wolle jo witte hokker foto it faakst besjoen is of hokker foto de heechtste wurdearring hat? Klik dan yn it foto programma links boven op de button albumlijst.

luchtfoto 7 mei 2012

Foto aangeboden door Sietse Kooistra.


De foto is genomen op 7 mei, 's avonds om 19.30 uur.
Hoogte ca 200 - 250 meter , vanuit een radio bestuurde zwever.

 
Bedrijven
    
Tweets

05-01-2018 09:54
RT @popkoorwergea: De allerbeste wensen voor 2018! We beginnen meteen goed: 21 januari in het @TsjerkjeSwichum, tussen #Wirdum en #Wergea,…


01-01-2018 21:22
RT @popduo: Hast 40 plakken omheech! Bijna 40 plekken gestegen! #frysketop100 https://t.co/i0fZ3HJ7oM


23-12-2017 15:56
RT @popduo: De laatste 4 optredens van het jaar - wees welkom! 22.12.2017 21.00u It Maskelyn #Hurdegaryp 23.12.2017 22.00u Dorpshuis #Weidu…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube