Lili Marleen, eeuwfeest van een schuldig lied

De Vrouwen van Nu fan Grou, Wergea, Warten, Jirnsum en Akkrum hawwe de hannen yn elkoar slein. Yn de takomst sille sy op ferskate flakken gearwurkje en sa mekoar fersterkje by ferskillende aktiviteiten.Dit kin bygelyks gean om in útnoeging fan in bysûndere sprekker/sprekster, in útstapke of in unike workshop. It earste gearwurkingsprojekt is op 17 oktober 2015.

Yn De Bidler yn Wergea sil Inez Timmer optrede mei in muzikaal teaterferhaal oer de fabeleftige skiednis fan it liet Lili Marleen dat yn de Twadde Wrâldoarloch furoare makke. Inez fertelt en sjongt oer de skiednis fan dit liet dat noch altyd libbet yn it kollektive ûnthâld fan de minsken. 'It is it ieufeest fan in skuldich liet', sa´t Inez Timmer it omskriuwt. Yn dit jier fan 70 jier betinking tige de muoite wurdich. Net foar neat krige dizze foarstelling al hiele goeie resinsjes. Wy sjogge út nei dizze earste spesjale gearwurking fan de Vrouwen van Nu dy´t holden wurdt mei de omlizzende ôfdielingen fan de Vrouwen van Nu. Mei elkoar op nei De Bidler foar in bysûndere erfaring en in hapke en drankje nei!

Wannear: Sneon 17 oktober 2015
Oanfang: 20.00 oere, ynrin 19.30 oere
Yntree: €10,00 ynklusyf 2 komsumpsjes
Opjefte : by de seal as fia giestmei@gmail.com
FOL=FOL Dy't earst yn 'e roef komt, hat kâns fan plak.

Lees meer: Inez Timmer in De Bidler

Filmkafé Bagdad

Film: The Imitation Game
Vrijdag 25 september 20.30
Us Doarpshûs
Nieuwe Weg 5, Wergea
Entree € 7.50 (incl. kopje koffie/thee)

Op vrijdag 25 september begint het Wergeaster filmkafé Bagdad aan zijn derde seizoen met een erg recente film: het alom bejubelde The Imitation Game. Dit indrukwekkende drama, genomineerd voor acht Oscars waaronder Beste film, regie en acteur, gaat over het leven en werk van wetenschapper Alan Turing (Benedict Cumberbatch), wiens uitvinding essentieel was voor de beëindiging van de 2e Wereldoorlog. De briljante maar emotioneel gecompliceerde Brit hielp met zijn werk de oorlog te verkorten en heeft daarmee de levens van tienduizenden mensen gered. In de winter van 1952 werd hij door de autoriteiten opgepakt voor het toen strafbare feit homoseksualiteit, met een verschrikkelijke veroordeling tot gevolg.

Lees meer: Filmkafé Bagdad: The Imitation Game

Bedrijven
    
Tweets

18-01-2018 22:45
RT @popkoorwergea: Gisteravond fijn gerepeteerd in @TsjerkjeSwichum (tussen #Wirdum en #Wergea), prachtige locatie, daar mogen we a.s. zond…


05-01-2018 09:54
RT @popkoorwergea: De allerbeste wensen voor 2018! We beginnen meteen goed: 21 januari in het @TsjerkjeSwichum, tussen #Wirdum en #Wergea,…


01-01-2018 21:22
RT @popduo: Hast 40 plakken omheech! Bijna 40 plekken gestegen! #frysketop100 https://t.co/i0fZ3HJ7oM


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube