Alderearste Frysk op ’e Dyk-middei yn Wergea


Praat mar Frysk organisearret op sneon 11 april de alderearste Frysk op ’e Dyk-middei yn Wergea.

Op dizze middei tusken 13.00 en 17.00 oere kin it hiele doarp de dyk út om it Frysk yn eigen doarp en omjouwing fêst te lizzen en mei te dwaan oan de ferkiezing fan de moaiste Frysk op ’e Dyk-foto fan Wergea. Dêrneist kinne dielnimmers meidwaan oan in fotoworkshop, in workshop Fryske street-art en is der in ynfostand fan de Afûk. It evenemint fynt plak yn ‘Us Doarpshûs’ oan de Nieuwe Weg 2-4 yn Wergea.

Om ús hinne is der in soad Frysk te sjen, mar it is sa fanselssprekkend dat it net mear opfalt en dat wolle wy fan Praat mar Frysk graach feroarje. Meidwaan of mear witte? Sjoch op www.praatmarfrysk.nl

Bedrijven
    
Tweets

20-07-2018 15:35
RT @vvWarga: De voetbalwedstrijd op Merkezaterdag gaat niet door. Door de droogte heeft de BV Sport hiervoor geen toestemming gegeven.


17-07-2018 22:13
RT @BakkerijdeBoer: De Leeuwarder Courant organiseerd dit jaar weer de lekkerste oranjekoek verkiezing, en wij doen uiteraard weer mee. De…


16-07-2018 23:14
RT @teatsen: Het zit er weer op! Wij kunnen als teatskommisje, sporters, sponsors en supporters weer terugkijken op een uitermate geslaagd…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube