perspectiefwergeaWergea, een dorp van zo’n 1600 inwoners vlakbij Leeuwarden. Een forenzendorp dus? Integendeel! We zijn een dorp met een rijk verenigingsleven, een bloeiend cultureel aanbod. Een leefbaar, dynamisch dorp, voor jong en oud. Een dorp ook dat bereid is de handen ineen te slaan; dat tijdig zegt: ‘Ja mar sa kin en sa moat it fansels net,’ als dat moet, als er naar oplossingen moet worden gezocht. Wergea, een dorp met een eigen karakter!

Maar ook een dorp als alle andere.

Steeds duidelijker dringt zich een probleem op waar allerlei verenigingen, organisaties en belangengroeperingen mee te maken krijgen: de wil om de leefbaarheid in stand te houden is groot. Er wordt veel vrijwilligerswerk verricht bij sport- en cultuurverenigingen maar bestuursfuncties zijn steeds lastiger in te vullen. De bereidheid om zich voor langere tijd te commiteren aan een taak neemt af. Niet alleen in Wergea maar eigenlijk overal. Pleatslik Belang Wergea heeft dit onlangs nog aangekaart, ook andere verenigingen en groeperingen in Wergea zien zich zo langzamerhand gedwongen om pijnlijke keuzes te maken.

Ja mar sa kin en sa moat it net fansels!

Na de najaarsvergadering van PBW, waar dit punt nadrukkelijk aan de orde kwam, is er de nodige energie vrijgekomen. Het is duidelijk: als iets niet (meer) werkt, als de tijden veranderen en je wilt de leefbaarheid in Wergea behouden en misschien wel vergroten, moet je wat anders proberen. Maar wat willen we, wat kunnen we? Hoe kunnen we op een slimme manier samenwerking zoeken? Kunnen we onszelf en anderen werk uit handen nemen? Kunnen we mensen met kwaliteiten, enthousiasme, ideeën en interesses bij elkaar brengen?

Ja, dat kan. De vraag is alleen hoe.

Om die vraag te beantwoorden hebben we u nodig. Op donderdag 8 maart worden verenigingen, leden van PBW, andere betrokken Wergeasters en belangstellenden uitgenodigd om hierover mee te denken: ‘Perspectief Wergea’.

Samen met Stichting Doarpswurk hopen we die avond elkaar te vinden en vooral elkaar te versterken in wat ons bindt. Maar we hopen ook na die avond de contouren voor een nieuw Perspectief Wergea op tafel te hebben.

Bedrijven
    
Tweets

10-06-2018 12:11
Spelers en fans staan klaar voor de reis naar De Knipe. https://t.co/LbniXtcSst


07-06-2018 16:17
RT @popkoorwergea: Lekker gerepeteerd vanavond voor zondag! We zingen dan in de #Prinsentuin #Leeuwarden op korenfestival #LokaalVocaal. 15…


07-06-2018 16:16
RT @vvWarga: Voorbereiding Warga op het finale nacompetitie duel van zondag uit tegen Read Swart met hand/kopbal. Gaan we het beleven dat e…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube