De Merkecommissie heeft een vergunning aangevraagd voor het "lijstlopen". De leden van de commissie komen tussen 4 en 15 juni langs. De Wereldwinkel verkoopt 2 juni huis aan huis wereldwinkelartikelen.

De algemene ledenvergadering is nog niet zo lang geleden gehouden en we hebben de datum voor de najaarsvergadering alweer gepland. Dit is op 1 oktober 2007 in het café,

Lees meer: 200705, Pleatslik Belang Wergea: mei 2007

WVDW v1 Begin dit jaar hebben we enthousiast gemeld dat er binnen de provincie een motie is aangenomen om dorpsmolens mogelijk te maken. Helaas heeft de politiek zichzelf ingehaald. Na de provinciale verkiezingen bleek dat de partijen die voor deze motie hebben gestemd, nu geen meerderheid meer hebben. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft in haar coalitieprogramma ook expliciet opgenomen om geen dorpsmolens op nieuwe locaties toe te staan.

Helaas voor ons betekent dit dat er op korte termijn geen dorpsmolen voor Wergea komt. Wij vinden dit erg jammer omdat we dit echt als een gemiste kans zien. We hebben wel afgesproken dat we als werkgroep binnenkort nog bij elkaar komen om te kijken of we nog op een andere manier een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van Wergea. Als hierover nieuws valt te melden is dat weer op wergea.com te lezen.

Bedrijven
    
Tweets

20-07-2018 15:35
RT @vvWarga: De voetbalwedstrijd op Merkezaterdag gaat niet door. Door de droogte heeft de BV Sport hiervoor geen toestemming gegeven.


17-07-2018 22:13
RT @BakkerijdeBoer: De Leeuwarder Courant organiseerd dit jaar weer de lekkerste oranjekoek verkiezing, en wij doen uiteraard weer mee. De…


16-07-2018 23:14
RT @teatsen: Het zit er weer op! Wij kunnen als teatskommisje, sporters, sponsors en supporters weer terugkijken op een uitermate geslaagd…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube