WVDW v1In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Wergea voor de Wind niet stilgezeten. We hebben gesprekken gevoerd met grondeigenaren, een financier, een eigenaar van een windmolen en een windmolenleverancier. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we op basis van een aantal criteria een drietal kansrijke posities voor de molen hebben kunnen bepalen. Daarnaast is de besluitvorming voor wat betreft dorpsmolens in een beslissende fase aanbeland.

Genoeg reden om alle inwoners van Wergea en omstreken bij te praten. We willen u graag uitnodigen om op woensdag 24 september 20.00 uur aanwezig te zijn in het dorpshuis waar wij de stand van zaken van ons project presenteren.

Zoals eerder ook aangegeven zijn en blijven wij erg benieuwd naar de meningen van de Wergeasters. U kunt deze kenbaar maken via wergeavoordewind@outlook.com.

 Graag tot de 24e!

WVDW v1Maandag 19 mei organiseerde de werkgroep Wergea Voor de Wind een informatieavond over de pilot Duurzame Energie Friesland. Wergea draait hier in mee en zoals we eerder meldden, zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is een windmolen voor en door Wergea te realiseren.

We zijn zelf enthousiast, en de geluiden om ons heen zijn ook positief, maar we wilden graag weten hoe dit project leeft in het hele dorp. De opkomst deze avond was niet heel erg hoog, maar er waren toch een aantal geïnteresseerden op af gekomen. Er werden kritische vragen gesteld en ook werd er waardering voor het initiatief uitgesproken. Dit heeft er toe geleid dat we besloten hebben door te gaan met het project. Er is een presentatie gegeven deze avond en het powerpoint-bestand hiervan is hier te downloaden.

Zoals we tijdens deze avond ook verteld hebben, is het uitdrukkelijk de bedoeling om meningen en bezwaren van bewoners van Wergea en omstreken mee te nemen in de keuzes die uiteindelijk gemaakt moeten worden.

De volgende stap is dat we gaan onderzoeken of er geschikte locaties zijn in de buurt van Wergea. We verwachten dat we vlak na de zomervakantie hierover tijdens een volgende informatiebijeenkomst meer kunnen vertellen.

Mocht u willen reageren op dit project, dan kan dat via wergeavoordewind@outlook.com

We horen graag van u!

 

Bedrijven
    
Tweets

23-02-2018 21:10
RT @TsjerkjeSwichum: Moarn yn op en út tusken 10 oant 12. https://t.co/NiJodU0cLI


23-02-2018 21:09
RT @vvWarga: Morgen schutjassen vv Warga. Inmiddels al 20 deelnemers zich aangemeld. Ondanks de vorst is de kantine door de konsul goedgeke…


22-02-2018 20:50
RT @popduo: Yes! Single #3 Weima & vd Werf yn it Frysk 2 "Boartsje" https://t.co/BFJlzV7hIK


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube