WVDW v1 Vlak voor de jaarwisseling is in Provinciale Staten de windenergie aan de orde geweest. Dit heeft tot een heleboel commotie geleid. Echter, toen alle kruitdampen waren opgetrokken bleek dat er, naast al het geweld over de locatie in het IJsselmeer, een motie aangenomen is, waarin het mogelijk wordt gemaakt voor dorpen om een dorpsmolen te realiseren.

Deze motie moet nog uitgewerkt worden door Gedeputeerde Staten en de exacte spelregels zijn daardoor nog niet bekend. Dit positieve nieuws vanuit de politiek heeft er wel toe geleid, dat wij als werkgroep de draad weer hebben opgepakt.

Het eerste wat we nu gaan onderzoeken, is of er vanuit de inwoners van Wergea belangstelling is, om op deze unieke manier geld voor het dorp te verdienen. Het is namelijk een project voor, maar vooral ook door het dorp.

Zodra we meer informatie hebben, komen we bij jullie terug.

WVDW v1

Fryslân foar de Wyn heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar plannen voor windenergie op het land in Fryslân. De laatste stap in dit traject is het aanbieden van een adviesrapport aan de provincie. 6 oktober jl. is dit gebeurd. Dorpsmolens zijn in dit onderzoek meegenomen en komen in het adviesrapport ook als zodanig terug.

Het adviesrapport is via deze link te downloaden.

Al met al is het oordeel over dorpsmolens positief, maar nu is het de vraag wat de provinciale politiek met dit rapport gaat doen. Het worden spannende maanden.

Een aantal belangrijke punten zijn hieronder weergegeven:

Lees meer: Adviesrapport Fryslan foar de Wyn naar Provincie

Bedrijven
    
Tweets

14-05-2018 13:48
RT @teatsen: Goedemorgen teatsvrienden! Nog geen plannen gemaakt voor zaterdag 2 juni? Geef je dan op voor het Wytze Veenstra Wergeaster ka…


14-05-2018 13:48
RT @vvWarga: Warga 1 haalt dan wel geen punten, maar we staan wel vaak in het nieuws. Wat dit betreft leeft het voetbal wel in Wergea. http…


05-05-2018 18:40
RT @vvWarga: Zondag Warga 1 - Franeker 1 met om 10.30 uur de voorwedstrijd Warga 3 - FFS 3. Hemelvaartsdag is het andersom. Voorwedstrijd W…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube