brugOp dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen om de Grutte Brêge en Fouderingbrêge te herstellen. Om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren hebben we besloten de bovenbouw van de Grutte Brêge al binnenkort te gaan verwijderen. Dat is mogelijk omdat deze brug in de winter niet gebruikt zal worden. Het verwijderen van de bovenbouw is een klus van 1 dag. Daarbij wordt een grote kraan ingezet om de balans en de beide hameitorens te verwijderen. In de komende tijd kunnen wij dan in de fabriek alles demonteren en voorzien van nieuwe aandrijving, nieuwe verflagen e.d. 

In overleg met Gemeente Leeuwarden is afgestemd dit op donderdag 17 december te gaan doen. Enkele dagen ervoor zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, maar op 17 december is er sprake van een stremming van het verkeer. Om rekening te houden met u zal dit pas na de ochtendspits starten. De stremming is van kracht vanaf 09:00 uur. Uiteraard proberen we voor de avondspits weer klaar te zijn, maar dat valt niet te bloven. Dat hangt af van of alles goed te demonteren is. Voor de voetgangers en fietsers wordt een extra brug naast de Grutte Brêge geplaatst, om ook tijdens het verwijderen van de bovenbouw het dorp niet geheel in tweeën te splitsen. Deze noodbrug blijft overigens liggen tot de grote stremming in april 2016, als we de hele brug gaan vervangen en opbouwen. 

We begrijpen dat het soms even lastig is, maar doen het uiterste om de overlast voor u minimaal te houden. Tijdens de stremming zijn voor autoverkeer omleidingsroutes aangegeven.

Bron: aannemer Rusthoven 

 

jurjenspole

 

Zoals bekend worden de 9 seniorenwoningen aan de Kerkbuurt gesloopt, volgende week (wk 49) gaan ze hiermee beginnen en het streven is om voor kerst klaar te zijn.

Elkien sloopt de woningen o.a. omdat er asbest in de daken van woningen zit. Niet direct gevaarlijk, maar wel een risico voor de toekomst. En waar eerder nog wel eens gesproken werd over sloop en vervangende nieuwbouw door Elkien, zijn wij door veranderende regelgeving, een verhuurdersheffing die we af moeten dragen en een kleiner wordende en veranderende doelgroep, genoodzaakt om ons beleid hierop aan te passen met als gevolg dat wij op deze locatie wel gaan slopen maar niet weer huurwoningen terug gaan bouwen.

Vanuit het dorp werd aangegeven dat het toch wel mooi zou zijn als er weer woningen terug kunnen komen. Wij hebben dit terugbouwen met koopwoningen al eens eerder gedaan in Nijland. Daarom hebben wij contact gezocht met Bouwgroep Dijkstra Draaisma, die daar de planontwikkeling, de verkoop en bouw van de woningen hebben gerealiseerd.

Lees meer: Sloop en mogelijke nieuwbouw Kerkbuurt

Bedrijven
    
Tweets

15-12-2017 20:27
@lordofcode: Mooi. Wil die rechter de weg tussen #wergea en Goutum ook weer open gooien? Want die afsluiting is ook bizar! https://t.co/EniClL3Dyq


14-12-2017 23:18
RT @popkoorwergea: De zaterdagmiddag voor Kerst gaan we nog even wat Kerstklassiekers het dorp in slingeren. Kom ook! We zingen op de Kerkb…


13-12-2017 21:00
RT @BakkerijdeBoer: Fryske Berenburg Appelflappen!! Een zeer lekkere combinatie met een cultureel 2018 tintje aan de buitenkant :-) Nu al…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube