jurjenspole

 

Zoals bekend worden de 9 seniorenwoningen aan de Kerkbuurt gesloopt, volgende week (wk 49) gaan ze hiermee beginnen en het streven is om voor kerst klaar te zijn.

Elkien sloopt de woningen o.a. omdat er asbest in de daken van woningen zit. Niet direct gevaarlijk, maar wel een risico voor de toekomst. En waar eerder nog wel eens gesproken werd over sloop en vervangende nieuwbouw door Elkien, zijn wij door veranderende regelgeving, een verhuurdersheffing die we af moeten dragen en een kleiner wordende en veranderende doelgroep, genoodzaakt om ons beleid hierop aan te passen met als gevolg dat wij op deze locatie wel gaan slopen maar niet weer huurwoningen terug gaan bouwen.

Vanuit het dorp werd aangegeven dat het toch wel mooi zou zijn als er weer woningen terug kunnen komen. Wij hebben dit terugbouwen met koopwoningen al eens eerder gedaan in Nijland. Daarom hebben wij contact gezocht met Bouwgroep Dijkstra Draaisma, die daar de planontwikkeling, de verkoop en bouw van de woningen hebben gerealiseerd.

Lees meer: Sloop en mogelijke nieuwbouw Kerkbuurt

logo pb klein

Afgelopen maandag 23 november was de najaarsvergadering van Pleatslik Belang Wergea op de bovenzaal in café Lands Welvaren. Ongeveer 40 geïnteresseerde dorpsgenoten waren aanwezig en werden bijgepraat over veel onderwerpen.

Verschillende gasten hadden interessante presentaties voorbereid:

  • Harmen Hulzebos van de gemeente Leeuwarden over de stand van zaken rond Grut Palma
  • Archan Zijlstra van de gemeente Leeuwarden over de voortgang van het vervangen van de bruggen in Wergea en aanverwante zaken
  • Ytsen Strikwerda van Elkien en Wieger Pieter Boonstra van bouwbedrijf Dijkstra Draisma over de nieuwbouw aan de Jurjenspôle
  • Johan Kiewiet en Jornt Elzinga van Ús Koöperaasje over duurzame energie en dorpscoöperaties
  • Dolf Velde, Erica Haijtema en Anne Wobbes over de opening van de Dorpsboomgaard

    Lees meer: Geslaagde najaarsvergadering Pleatslik Belang

Bedrijven
    
Tweets

21-10-2017 14:48
RT @TwarresMusic: Vanavond verzorgen wij het voorprogramma van De Dijk in debontewever in Assen! Wie komt kijken :) https://t.co/xsZCgSFjAo


12-10-2017 19:33
RT @popkoorwergea: alle foto's van ons concert afgelopen zaterdag in #Wergea staan op de site! https://t.co/vvLVEPOVF2 https://t.co/oGdYBUQ


09-10-2017 22:56
RT @popkoorwergea: Wat een waanzinnig gave avond afgelopen zaterdag in een volle Bidler #Wergea! Nagenieten: https://t.co/ED3QnRCtdn" target="_blank">https://t.co/ED3QnRCtdn https:


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube