Active Imagehttp://www.huisartsenpraktijkwarga.nl

Huisartsenpraktijk Warga: uw Huisarts en Apotheek
Leeuwarderweg 61
9005 ND WERGEA
Telefoon:                  058-2551261
Telefoon Apotheek:  058-2123057
SPOEDNUMMER:    058-2551125

herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
Herhaalreceptlijn:   058-2550625 (24 uur/dag)

M.R.F. de Groot en T. van de Vegt huisartsen
R.B.H. Jelsma en R. Molenaar apothekers
Leeuwarderweg 61
9005 ND WERGEA
Telefoon: 058-255 12 61
Telefoon Apotheek: 058-2123057
SPOEDNUMMER: 058-2551125

Openingstijden praktijk:    08.00 - 17.00 uur

Openingstijden apotheek: 16.00 - 17.00 uur (woensdag tot 18.00 uur)
Lunchpauze: 12.30 - 13.00 uur

Spreekuur op afspraak: maandag tot en met vrijdag.
Dinsdagavondspreekuur: uitsluitend op afspraak.

Afspraken maken voor het spreekuur of visites tussen 08.00 en 10.00 uur.

In verband met de planning van het spreekuur zal de assistente u vragen waarvoor u een afspraak resp. een visite aanvraagt.
Wij maken afspraken slechts 1 week vooruit.

Het is mogelijk dat de assistente eerst met de arts wil overleggen. Wij overleggen tussen 11.00 en 11.30 uur hierover. Nadien wordt u hierover door ons teruggebeld.

 

Spreekuur:
Dagelijks worden er 's morgens en 's middags spreekuren gepland.
Voor spoedrecepten, ontslaglijsten is er de 'recept-brievenbus'.

Visites:

Na 11.30 uur legt de dokter huisbezoeken af.

Bij drukte worden er na het middagspreekuur ook visites gedaan.

 

Telefonisch terugbelspreekuur arts:
Tussen 13.30 en 14.00 uur. Tevoren kan bij de assistente (ook voor 10.00 uur) een telefonisch consult worden aangevraagd. Dit is uitsluitend bedoeld voor korte vragen of uitslagen. U wordt tussen die tijd dus door de arts gebeld. Op grond van de uitslagen kan de arts of assistente ook op eigen initiatief met u contact opnemen.

 

Bellen voor uitslagen met de assistente:
Tussen 14.30 en 15.00 uur.
Dit is bedoeld voor eenvoudige vragen over bijv. of een uitslag al binnen is, urineuitslagen, naar aanleiding van overleg met arts over uw vraag etc.
Uitslagen van rontgenfoto's, laboratoriumonderzoeken en uitstrijkjes zijn normaliter 2 weken na de verrichting binnen en door ons verwerkt. Houdt u rekening met deze termijn. Sommige uitslagen duren langer, vaak hoort u dit al bij de aanvraag van het onderzoek.

 

Bezorgen medicijnen:
Iedere dag kunnen medicijnen tegen een vergoeding van € 0,50 worden thuisbezorgd.
Wilt u van deze dienst gebruik maken geef dit dan duidelijk aan bij het bestellen. De bezorgdienst is dagelijks in Wergea en op maandag, woensdag en vrijdag in Warten.

 

Herhaalrecepten:
Voor 10.00 uur 's ochtends bestelde medicatie kunt u de volgende werkdag ophalen tussen 16.15 en 16.45 uur.
Vanaf 1 juni 2007 is het ook mogelijk om uw herhaalrecepten via e-mail op te geven:
herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl (24 uur per dag).

Graag in het e-recept vermelden (dit geldt ook voor de herhaalreceptlijn!).

  1. uw naam, adres, geboortedatum
  2. de naam/namen van de medicatie die u wilt bestellen
  3. de sterkte van uw medicijnen (bv. hoeveel milligram)
  4. hoe u de medicatie gebruikt? (bv. 's ochtends 1 tablet)
  5. of u de medicijnen wilt laten bezorgen of komt ophalen

Herhaalreceptlijn (058) 2550625 (24 uur per dag)

Voor spoedrecepten is de apotheek dagelijks geopend. Donderdagmiddag is de apotheek gesloten, alleen voor spoedrecepten is tot 16.30 uur een asistente aanwezig.

Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd reisadviescentrum: 
Voor vaccinaties en reisadvies op maat.

Avond-, nacht- en weekenddiensten:
Dokterswacht Friesland, telefoon: 0900 - 112 7 112.
Spoedgevallen: 112.

 

Avond-, nacht- en weekenddiensten apotheek:
Spoedapotheek Leeuwarden (via Dokterswacht Friesland).

 

Bedrijven
    
Tweets

20-07-2018 15:35
RT @vvWarga: De voetbalwedstrijd op Merkezaterdag gaat niet door. Door de droogte heeft de BV Sport hiervoor geen toestemming gegeven.


17-07-2018 22:13
RT @BakkerijdeBoer: De Leeuwarder Courant organiseerd dit jaar weer de lekkerste oranjekoek verkiezing, en wij doen uiteraard weer mee. De…


16-07-2018 23:14
RT @teatsen: Het zit er weer op! Wij kunnen als teatskommisje, sporters, sponsors en supporters weer terugkijken op een uitermate geslaagd…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube