Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Klik hier voor contactgegevens Perspectief (voorheen Plaatselijk Belang) en Toeristisch Wergea of kijk onder de desbetreffende tabbladen.

Webmaster
Dirk Hornstra

Fotografie
Feike Schuurman

Webredactie
Arjen Agema
Dirk Hornstra
Wietse Martens
Feike Schuurman

Contact
info@wergea.com

© website 2002 - 2020 WYW (Stichting Wurkgroep Ynternet Wergea)

Stichting WYW is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 01125185

Wywlogo groot vk

Laatste wijziging: 23 mei 2020.

Privacy
www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

 • Op de site genoemde contactpersonen van verenigingen en stichtingen hebben het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen (verzoek via info@wergea.com);
 • Persoonsgegevens van contactpersonen worden niet gedeeld met derden;
 • Bij wijzigingen van contactgegevens worden de oude gegevens direct verwijderd;
 • Op de website worden uitsluitend foto’s geplaatst die genomen zijn in openbare ruimtes of bij openbaar toegankelijke gelegenheden;
 • Afgebeelde personen hebben het recht een foto te laten verwijderen (verzoek via info@wergea.com met vermelding van fotonummer);
 • Personen genoemd in artikelen op de website hebben het recht hun naam en eventuele andere persoonsgegevens te laten verwijderen (via info@wergea.com met vermelding van artikelnaam);
 • Nieuwsberichten op de website worden in het algemeen ook geplaatst op Facebook.
Inhoud website
Wurkgroep Ynternet Wergea aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. Wurkgroep Ynternet Wergea behoudt zich dan ook het recht voor, tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Wurkgroep Ynternet Wergea Services in het bijzonder, behoudt Wurkgroep Ynternet Wergea zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van de systemen. Dit betekent:
 
 • Geen pornografisch materiaal of links naar pornosites;
 • Geen illegaal verkregen informatie of informatie die copyright protected is;
 • Geen illegale software aanbieden voor download;
 • Geen racistisch of fascistisch materiaal;
 • Geen materiaal waarmee bewust mensen worden gekwetst.

Wurkgroep Ynternet Wergea is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Wurkgroep Ynternet Wergea beschikbaar is.

Het is verboden zonder toestemming van de redactie teksten, foto’s en/of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze. Uitzondering op deze regel zijn de nieuwsartikelen, mits afgedrukt via de optie ‘afdrukken’ waarop de bron wergea.com duidelijk wordt vermeld.

Indien informatie op wergea.com onttrokken is van externe bronnen, dan betreft dit copyright vrije bronnen danwel bronnen die toestemming verleend hebben de betreffende informatie op wergea.com te plaatsen.

 
Laatste wijziging: 3 januari 2019
 
Bedrijven
    
Tweets

24-11-2020 22:54
RT @BakkerijdeBoer: GluurPietjes gesignaleerd in Wergea ? Bestellen kan via, 058-2551410 Info@bakkerijdeboer.nl #oranjekoek https://t.co/


15-11-2020 00:21
RT @popduo: #studiotijd #innijehit https://t.co/9IFEme7FPj


15-11-2020 00:20
RT @BakkerijdeBoer: Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Hij is opzoek naar het plaatsje Zwalk, maar of Sint en zijn pieten het kunnen v…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.