logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Jaarvergadering Pleatslik Belang, geen brug te ver!

Jaarvergadering Pleatslik Belang, geen brug te ver!

 

Maart is een verwachtings- en traditievolle maand: het eierzoeken wordt vooralsnog nog steeds gedaan, de eerste behaaglijke lentetemperaturen doen hun intrede, met Milaan San Remo wordt er weer serieus gefietst en het dappere Pleatselik Belang houdt hun jaarvergadering. Dapper omdat Pleatselik belang met al haar leden en subcommissies als een Don Quichote vecht tegen de windmolens die huizen in het naburige Grou.

Nieuwsgierig als ik was tegen welke muren Wietse Martens cum suis afgelopen jaar weer waren aangelopen, fietste ik naar het café. Hier aangekomen trof ik een matig gevulde zaal aan waar de mensen, die niet uit hoofde van een één of andere commissie of bestuur waren gekomen, op één hand waren te tellen en dan hoefde ik ook nog niet eens al mijn vingers te gebruiken. Een zeer kwalijke trend want is mijn conclusie dat men niet meer vanachter de soap, hyves en andere sociale netwerken wegkomt als er geen “not in my backyard”- onderwerpen worden behandeld, een voorbarige? De tijd zal het leren! Misschien moet Pleatselik Belang volgend jaar maar eens een aantal spookonderwerpen, zoals een GSM-mast in de Marren, een slipdepot in de vijver van “Lyts Sinia of een windmolen in de bosschages van het oude dorpshuis op de agenda zetten om de bovenzaal van Jaap weer eens ouderwets vol te krijgen.

Wietse ging weer met gezwinde spoed door de onderwerpen zodat hij traditiegetrouw vergat het nieuwe kascommissie aan te wijzen. Gelukkig waren ondertekenden messcherp om Wietse hieraan te herinneren zodat collega-redactielid Jacoba de Wolf alsnog een oor aangenaaid kon worden door dezelfde ondertekenden. Dit keer zonder de traditionele en tijdrovende interrupties van Jelle Dijkstra was Wietse om kwart over acht al aanbeland bij de bestuurverkiezing. Hierin werd afscheid genomen van Martha Bekkema en Tonnie Biesterbosch. Zij worden vervangen door George Kooistra (van Willem en Ella), Hans Sinnema (van KobusBoatsje) en de kersverse Wergeaster Geert Nauta. Ook werden Wietse Martens en Dries Gerbens voor nog een extra zittingsduur bereid gevonden.

Na de bestuursverkiezingen was het traditioneel tijd voor de verslagen van een tanende hoeveelheid commissies. De Bidler bijt de spits af met de verslagen, Jan Kamminga vertelt enthousiast over de steeds drukker bezette Bidler. Steeds meer verenigingen e.d. vinden de weg naar deze tempel. De steeds terugkerende post van onderhoud vergt echter veel van het bestuur en zij zijn dan ook op zoek naar vakbekwame mensen die kunnen assisteren met het oplossen van de nijpende problemen.
De Twa Tuorren Kommisje zag zijn vermogen dit jaar weer stijgen maar waarschuwt dat dit bedrag bij een grote onderhoudsbeurt wellicht onvoldoende kan zijn.
Jelle Dijkstra deelt namens De Havensbank mee dat dit jaar het 50 jarig jubileum gevierd word. Het vorig jaar geïntroduceerde nieuwe lettertype heeft een behoorlijke besparing op de kosten opgeleverd en dit jaar wordt er een poging gewaagd om de Havensbank geheel digitaal op wergea.com te plaatsen.
De Skatebaan commissie deelt mee dat de baan nog steeds wel goed gebruikt wordt en dat de aangebrachte teksten typisch voor de gebruikers zijn.

De groen commissie kon uit monde van Erica Haytema melden dat er behoorlijk gesnoeid is in Wergea. Helaas was dit niet alleen in de toch al beperkte groen voorzieningen in Wergea maar toch ook in de budgetten die de al eerder genoemde buren beschikbaar stellen. De “súterige” perkjes in Wergea zijn dan ook tekenend voor de Grouster kluchten. Als positief punt melde ze de plaatsing van de bomen aan de Kerkbuurt later dit jaar.
Adrie Boermans kon namens Dorpsbeheer niet veel beter nieuws brengen. Vele problemen worden wel opgelost maar vaak zijn de oplossingen half of zelfs helemaal niet uitgevoerd. Het wachten lijkt op aansluiting bij een andere gemeente, ik meende zelfs een voorkeur voor een franse plattelands gemeente te ontwaren.

Na de pauze, de tweede zelfs, kwam Sjoerd Spijkstra met een fotoreportage over het bruggen bestand van Wergea door de jaren, zelfs eeuwen heen. Een nieuwsgierige reis door de tijd met oude maar ook nieuwe bruggen. Ach, als je dan ziet wat alleen in Wergea aan bruggen is en is geweest is het de gemeente ook niet kwalijk te nemen om het gemeentelijke bruggenbestand niet helemaal op orde te hebben. Om 23:51 kon Wietse Martens de vergadering sluiten en staat het Pleatselik Belang weer voor een nieuw jaar. Een jaar waarin deze dappere ploeg een paar successen mag boeken, want dat verdienen ze.

Emiel en Egon
 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.