logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Merke 2010, Wy blabberden der wer ien!


Met Merke 2010 nog in de benen, wordt dit merkestukje alweer geschreven.
De kommisje werd op merkemaandag menig keer bedankt, door darmkrampen is de kommisje echter wel 20 kilo afgeslankt.
Het was voor de kommisje een zwaar jaar, maar dit was voor ons geen bezwaar.
Allemaal aan de schijt, Merke 2010 is een feit!

Na een week vol spanning tijdens het voetbal kijken konden de drie weken merkehok aanvangen. Drie weken kipknots slaan, bitterbal trappen en frikandel happen ging de kommisje niet in de warme kleren zitten.
Kommisje + 20 kilo – 20 kilo = 11 evenwichtige vleesjes.
Het minder evenwichtige vlees schroefde, boorde, en klooide nog wat in elkaar, en het feest kon daadwerkelijk beginnen!

Vol enthousiasme om als moerasmonsters de merke te openen stonden wij klaar om merkedonderdag de merke te starten vanaf thuishaven ‘Marsicht’.
Echter al halverwege ‘De Lytse Mar’ vlogen de tandwielen ons om de oren en bleek de aandrijving van de propellor niet rebels genoeg gebouwd. Gelukkig hadden wij met onze swampboat net genoeg gang om bij sponsor Meinderts aan te komen.
Aldaar een vlotte installatie van 2 assen en 4 wielen en de merke kon verder geopend worden.
Een rit door het dorp met hier en daar wat opspattend boegbier en de kommisje was weer in zijn sas.
Na deze drassige boottocht meerden wij aan bij haven ‘De Mounder’ alwaar wij Restaurant ‘Auke en Nieske’ bezochten.
Nadat onze buikjes rond gegeten waren was het tijd om via de Foudering vol gas door het dorp richting de Little Neighbours te vertrekken.
Door de stuwing van de baggerboot volgde de vis wel het goede spoor, maar de vissen keken niet langer dan hun gladde neus lang was.
Zodoende werd er minimaal vis gevangen door de centrum-vissers, echter meer in de richting van Grou was het doortakelen geblazen.
De visvangst deed er voor de grote, enthousiaste groep bezoekers gelukkig minder toe en onder het genot van een dropje, een snoepje of een Caballero zonder filter was het een gezellige bedoening langs het water.
Om de avond te vervolgen stond er voor de 50+ers een spectaculairdere opening dan ooit klaar door de alom bekende Teake Mulder.
De artiesten die volgden, Minze Dijksma en Griet Wiersma, allebei inmiddels ook vaste gast in Wergea maakten de avond tot een waar partijtje.
Na nog menige 50+er meegesleurd te hebben naar het café zat ook voor ons deze 50+ avond er op.

De prijswinnaars van de viswedstrijd:
 
Dames      Heren      
1e prijs  Mevr. J. v/d Berg 43.2 cm    1e prijs Dhr. T. Biesterbosch 104 cm
2e prijs  Mevr. G. Bijlsma 25 cm       2e prijs Dhr. De Lange 93 cm
3e prijs  Mevr. M. de Boer 23 cm       3e prijs Dhr. P. v/d Berg 37 cm


Als van ouds werd er op de vrijdagochtend bij Eddy en Aukje appeltaart, kwaktaart en koffie op 37,5 °C. geserveerd. De kommisje genoot met volle teugen en na dit geslurp en geknaag konden de voorbereidingen voor de GBR aanbreken.
We deden een ritje van hier naar daar, nog een keer terug en nog eens naar daar.
Van al dit getour kreeg de kommisje honger en dorst. Maar gelukkig was daar Ann Schuurman die de bourgondische kommisje wist te verleiden met verse molke en een broodje uit de losse hand.
Nu moest er toch echt wat gebeuren.
De Aus-fiets werd uit de stalling gehaald, de W.O.T. werd gemonteerd, Milk Inc. werd geplaatst, volgeblabberd en aangepast, de Tricel bliezen wij vol en de teelballen werden uit hun zak gehaald.
De nodige proefrondes werden gedaan en om 19.01 kon Bartelle zijn rotzooi krijgen, konden de bananen gerookt worden en kon men het bier ruilen.
Om deze tijd echter begonnen wij met de start van de Grote Buurten Race…
Na een spannende strijd was het duidelijk wie de winnaars dit jaar waren.

Grote Buurten Race 2010:

1e prijs Buten de butenommers om
2e prijs Lyts Sinia (2)
3e prijs Warstiens

Voor ons heilige bakje pleur op zaterdagochtend moesten wij dit jaar afreizen naar het pittoreske Warstiens alwaar de familie Kooistra ons opwachtte.
Aldaar aangekomen stond een voortreffelijk, compleet ontbijt op ons te wachten. Nog even de handjes en voetjes laten wapperen, en het geschater van jeugdige merkebeesten kon worden aanschouwd. Clown Sander zette ook dit jaar het parochiehuis op stelten en deed de handen van de jonge telgen sneller doen klappen. Nog even een appeltje en een oncomfortabele rit op een varken of haan, en deze voor de kinderen memorabele merkemiddag was een feit. De kommisje moest door, een beetje lanterfanteren op het merketerein, beetje buienradar bestuderen en de middag was voor ons ook om. Tijdens al het geouwehoer en niet het meest slimste praat merkte de kommisje een vleugje gastronomische perfectie. Zoals echte Bourgondiërs gingen we automatisch op de bron af en merkten dat we inmiddels bij de familie Wijbrandi aan tafel zaten. Hier werd dan ook de inmiddels traditionele stamppot andijvie gretig naar binnen gewerkt. Nog even uitbuiken, weer de buienradar bestuderen, en nog meer niet heel slim praat praten, en het was alweer tijd om de titel te verdedigen. Ditmaal werden we opgeroepen in de haven van Grut Palma. Hier had de oud-kommisje weer wat spectaculairs voor het dorp in petto. Ook dit jaar gaf de stamppot ons buitengewone gemoedsbeweging, en werden er wederom door de kommisje 2 van de 3 prijzen binnen gesleept.        

De winnende deelnemers waren:

1e prijs Wytse Kooistra en Chantalle van Schaijk
2e prijs Beto Paella en Marijke Veenstra
3e prijs Tsjitske Tuinstra en Daam Bruinsma

 

Zondag klokslag twaalf uur, en de eerste kommisje vleesjes sjokten weer richting
Merke-terrein. Rustdag, dus hier wilden wij als kommisje dus ook zozeer mogelijk van genieten. Daarom starten we onze power-swampboat en raasden daarmee door het moerassige Wergea heen. Met de mond vol vliegjes kwamen we bij het sportveld aan waar de matadoren alweer flink aan het meppen geblazen waren. Na een kleine vochtkeuring moesten we verder het dorp wakker schudden voor het kleintje matinee. Aldoende hier druk mee bezig te zijn stond Adrie klaar met een drive-in movie. Onder het genot van een kouwe kletser konden we de film 231234 aanschouwen. Nog even debatteren over het acteerwerk van de film en de kommisje was klaar om het feestvuur aantewakkeren en zich richting de tent te begeven. Nadat alle spier- en andere pijnen eruit gedanst waren, en de vleesje lekker gemarineerd waren, werd het tijd om te vertrekken. We hadden immers een diner met Ida op de Little Neighbours. Tijdens het schransen, schrokken, smikkelen, spijzigen en verorberen, werden het nodige gezang vrolijk doorgezet. Nog een bakje koffie, en het feest kon weer beginnen.

Maandagmorgen…
Om stipt 7.30 stond een voltallige kommisje gereed op de green van Jaap.
Volledig uitgedost in golfkleren kwam de een in een golfkar aan, zo werd weer een ander per grasmaaitractor combinatie gebracht door een bekend wergeaster grondverzet bedrijf.
Nadat bijna het hele korps aanwezig was, zijn we uiteindelijk maar eens met deze barre tocht begonnen. We waren helemaal in onze sas toen ook de grote trom eindelijk gearriveerd was, en Miami gespeeld kon worden zoals het ooit bedoeld was (misschien ook straffen voor de laatkomers van het korps volgend jaar?)
Skoft, even een bakje tropical en plakje caké bij familie de Lange om even wat aan te sterken.
Nadat de Kriich en de kommisje de buikjes weer rond hadden, gingen we nog even op pad om onze lange tocht te eindigen bij het sportveld.
Nog één keer werd voor ons Miami (2 vooraf) gespeeld, zodat we daarna konden beginnen met de stoelendans.
Er werd weer fanatiek gestreden, en ook het zakje snoep was zeer welkom bij jong en oud(ers).
De winnaars van dit jaar waren:

Meisjes 6 t/m 9:                        Jongens 6 t/m 9:
1e prijs Harmina de Jong       1e prijs Gerard Sinnema
2e prijs Anniek Terpstra           2e prijs Floris Sinnema
3e prijs Femke Mud                  3e prijs Lammert Kalsbeek

Meisjes 10 t/m 13:                    Jongens 10 t/m 13:
1e prijs Sjoukje Sinnema        1e prijs Frids Fridsma
2e prijs Rixt Sinnema               2e prijs Libbe Mud             3e prijs Jens Boermans

 

Ondertussen was de rest van de kommisje alweer druk bezig met het opzetten van de spellen voor de middag. Al golvend werd het bad gevuld zodat hier na het matinee de fanatieke merkevierders lekker in konden afkoelen. Hierna hebben we besloten om de clubs om te ruilen voor onze stokken en door middel van onze power/swampboat ons richting de tent te blazen. De dikke dame was inmiddels ook weer gearriveerd in de tent, en ze werd weer goed bekogeld met ballen. De volgende mensen hadden het vaakst “hole in one” en gaan er met de prijzen vandoor:

Dames:    Heren:
1e prijs Harmke Dijkstra   1e prijs Koen Wielinga
2e prijs Lydia Kooistra       2e prijs Arjen Wielinga

Gelukkig was Jan-Teade op tijd klaar met het melken van de dames, en kon zo mooi even om het hoekje van het matinee kijken.
Het was dus tijd om met zijn allen even op het podium te verschijnen en de tent al zwabberend op zijn kop te zetten met het al bekende nummer de zwabber.
Jan-Teade had weken voor de spiegel staan te repeteren, want hij deed het nummer dit jaar helemaal uit zijn hoofd!
In polonaisegang richting de kroeg waar Marcus even een lekkere maaltijd had klaarstaan voor een “uitgeputte” kommisje.
Na dit smakelijke hapje moest de kommisje snel weer terug zijn op het merke-terrein waar het matinee was afgelopen en de matinee vierders stonden te popelen om te beginnen.
Twee spannende 50+ spellen werden weer fanatiek gespeeld en door een juiste tactiek kon de score toch heel snel oplopen.
Bij het tobbedansen kon er door de vele deelname helaas maar één ronde gespeeld worden.     Maar door het veranderen van de spelregels kwamen er toch winnaars en verliezers uit de bus.
De rest van de middag was deze baan één groot plezier voor jong en oud.
Verschillende matinee vierders streden tegen elkaar om zo snel mogelijk bij de bel te komen, al was bovenop het luchtkussen komen voor de meesten ook al een hele toer.
De winnaars van de spellen van deze middag zijn:

50+ Dames:    50+ Heren:
1e prijs Lutske Tuinstra       1e prijs Wouter Schuurmans
2e prijs Baukje van Wieren  2e prijs Haye de Haan
3e prijs Ida v/d Meer              3e prijs Geert van Wieren

Unfuch:

Dames:    Heren:
1e prijs Minke         1e prijs Jan Jaap
2e prijs Kimm         2e prijs Vincent
3e prijs Sharissa   3e prijs Arend


Aansluitend nog de winnaars op de onderstaande prijsvraag:

Hoe’n lange snor hat de merkekommisje op merke-moandei ûnder de noastergatten?

Antwoord:

Mar ien.

Els Merkekommisjelid hat individueel die kwaliteit. Mar omdat allinich bier drinken neat oan is, ha je 11 kommisjeleden nedich.

1e prijs Hendrik Fridsma
2e prijs Ciska Braams 

Al met al een zeer geslaagde merke 2010 en tot volgend jaar!

Hulde!!!

 

de Merkekommisje  
Lieuwe de Bruin, Daam Bruinsma, Theo Mulder, Jelle Kooistra, Hidde Meinderts, Maarten Scholtanus, Jan-Jelte Wijbrandi, Wytse Kooistra, Robbie de Lange, Rindert Sinnema, Maye- Henk de Wolff.


Voor foto’s en andere informatie bezoek onze website:
www.merkekommisje.com
 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.