logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

logoSywartGreenlowresKaartferkeap Sywart, de soap
De kaartferkeap is tradisjoneel ferdield yn in oantal etappes. Omdat wy witte fan oare jierren dat in oantal jûnen samar útferkocht wêze kin (en dit jier faaks noch earder omdat de tribunes lytser as oare jierren binne) riede wy jo oan om de kaarten sa gau mooglik oan te skaffen. Dit binne de mominten wannear’t der kaarten besteld wurde kinne (de kaarten kostje 17 euro per stik):

Woansdei 15 maaie foarferkeap yn Us Doarpshûs te Wergea (fan 19:00 – 20:30 oere)
Fan tongersdei 16 maaie ôf frije ferkeap:
a.Fia de website www.sywart.nl
b.Telefoanysk: (058) 255 12 02 (tusken 19:00 – 20:00 oere)

Bliuw op 'e hichte fan Sywart en alle spilers: www.sywart.nl / www.iepenloft.nl 
Twitter: @sywart.com - Facebook: www.facebook.com/sywart

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.