logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

wietsemartensklGeen hoge bouwwand tegenover De Terp Wergea

Bewoners van De Terp in Wergea kijken straks niet tegen een hoge nieuwbouwwand aan. De gemeenteraad steunde maandag een amendement van PvdA, CDA en GBL om in het aangrenzende Keardok geen rijwoningen, maar alleen vrijstaande huizen en twee-onder-een-kappers toe te staan.

De woningbouw in het Wergeaster uitbreidingsgebied Grut Palma ligt al jaren stil. Om de verkoop weer op gang te brengen, stelde het college van burgemeester en wethouders een bestemmingsplanwijziging voor. Hierin is meer ruimte ingetekend voor wonen aan het water. Ook mogen er meer rijhuizen worden gebouwd. ‘Daarmee wordt Grut Palma ook aantrekkelijk voor kopers met een kleinere beurs. En dat is een goede zaak’, stelt PvdA-raadslid Wietse Martens (foto).

 

Kwaliteitsslag

Hij is dan ook goed te spreken over de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan, met uitzondering van één onderdeel: de mogelijke bouw van rijwoningen aan het Keardok. ‘Langs het Keardok ligt de Roarda Opfeart, met aan de overzijde woningen aan De Terp’, legt het raadslid uit. ‘De grond aan het Keardok ligt een meter hoger. Als daar rijwoningen op zouden komen, dan zou er vanaf De Terp gezien een hoge afgesloten bouwwand ontstaan. Bewoners daar zien dit niet zitten en wij begrijpen dat wel.’

De Terp-bewoners deelden hun bezwaren via een zienswijze, waarop Martens het initiatief nam om met een amendement rijwoningen op deze plek te voorkomen. Dit amendement werd mede ingediend door CDA en Gemeentebelangen Leeuwarden en kreeg brede steun van de raad. Alleen PAL/GroenLinks en Verenigd Links stemden tegen. Martens: ‘Nu de raad akkoord is, is wat we willen vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Dit betekent voor de huidige én de toekomstige bewoners in dit plandeel meer woongenot en een kwaliteitsslag.’

Elders meer rijwoningen
Aan het Keardok mogen dus alleen vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers worden gebouwd. In de rest van het gebied zijn na aanpassing van het bestemmingsplan opnieuw veel mogelijkheden voor rijwoningen, waardoor ook mensen met een smalle beurs een plek in deze mooie wijk kunnen vinden.

De PvdA zet zich al jaren in voor aantrekkelijke wijken en dorpen voor alle inkomensgroepen. Daarbij luisteren we goed naar bestaande en nieuwe bewoners. Wij steunden grote ingrepen voor wijkverbetering in onder meer de Vrijheidswijk en Heechterp-Schieringen en waren initiatiefnemer van projecten voor ‘mooi goedkoop wonen’, onder meer in De Zuidlanden. Daarmee worden onze wijken steeds gevarieerder en daar zijn wij trots op.

Meer info? Wietse Martens: 06-19 04 37 49

[bron: persbericht PvdA]

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.