logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Het onderhouden van de website www.wergea.com is één van de hoofdtaken van WYW, de Wurkgroep Ynternet Wergea. In het algemeen zien we dat steeds meer mensen steeds intensiever van internet gebruik maken. Dit geldt ook bij de Wergeaster website. Voor ons reden om de website extra onder de aandacht brengen. Dit doen we op 7 april in Us Doarpshûs.

Het onderhouden van de website www.wergea.com is één van de hoofdtaken van WYW, de Wurkgroep Ynternet Wergea. In het algemeen zien we dat steeds meer mensen steeds intensiever van internet gebruik maken. Dit geldt ook bij de Wergeaster website. Wij verwachten dat dit medium een steeds belangrijker plaats in gaat nemen bij de informatievoorziening voor de bewoners van Wergea en omstreken.

 

Gemakkelijk,snel en actueel

Voor ons reden om de website extra onder de aandacht brengen. Dit doen we op een thema avond in april in Us Doarpshûs. We willen dan vertellen wat op dit moment allemaal te vinden is op de website en wat eventueel andere gebruiksmogelijkheden zijn. Maar we willen ook graag input hebben, we horen graag hoe anderen over de website denken en waar anderen nog verbeteringen zien. We denken dat het met name voor de vele verenigingen en stichtingen nuttig kan zijn om deze avond bij te wonen en om te horen hoe men via de website gemakkelijk, snel en actueel informatie kan geven aan dorpsgenoten.

Op deze avond zal ook Wibo Smids samen met ons de website kritisch bekijken en zo nodig verbeteringen aandragen. Dhr. Smids heeft zelf een Design studio voor reclame en internet en heeft voor diverse verenigingen en bedrijven in Friesland een website gemaakt.

 

 

Openbare vergadering WYW

Tot slot: een klein deel van deze avond is ingeruimd voor de jaarlijkse zogenaamde openbare vergadering. Bij dit onderdeel legt de Stichting WYW verantwoording af omtrent de zaken die het afgelopen jaar voorbij zijn gekomen. Een ieder die op wat voor manier dan ook te maken heeft met WYW is hierbij van harte uitgenodigd.

 

Agenda voor dit deel van de avond:

1. Opening

2. Gang van zaken WYW

a website

b wifi

3. Bestuurssamenstelling

4. Rondvraag

5. Sluiting

 

Opgave voor deze avond is gewenst (via secretariaat@wergea.com).

 

WYW thema avond
Woensdag 7 april, 20:00 uur
Us Doarpshûs Wergea

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.