logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Zoals ongetwijfeld is opgevallen gebeurt er nog al wat in en om Wergea als het gaat om het op peil houden van de infrastructuur.
Dit heeft voor behoorlijk wat overlast in de buorren gezorgd. Omdat Pleatslik Belang Wergea (PBW) ontevreden is over de communicatie en verkregen informatie is er een brief, waarin het ongenoegen daarover is verwoord, naar het college van B&W gestuurd en naar de gemeenteraad.
 
Op dinsdag 18 december zijn er in de raad vragen gesteld over deze, als volstrekt onvoldoende ervaren, communicatie.
PBW was niet te spreken over de gang van zaken rond onderhoud van de brug, begin van de week en wel met name de communicatie door de gemeente en de maatregelen die zijn getroffen. Ook Arriva zou niet op de hoogte zijn dat van het feit dat de brug een aantal dagen gesloten zou zijn.

 Op de vragen uit de raad is de burgemeester uitgebreid ingegaan. De burgemeester heeft aan de hand van een chronologisch verslag de communicatie met PBW uitgelegd. Uit de beantwoording heeft de raad begrepen dat de gemeente zorgvuldig is geweest aangaande het verstrekken informatie over de te verwachten overlast en over de blokkade van de brug gedurende enkele dagen. Tevens zijn, zoals hij vermeldt, bus- en hulpdiensten tijdig voorzien van de benodigde info en is b.v. door de meldkamer correct gereageerd op een brandmelding aan de Kerkbuurt op dinsdagavond ca 20.30 uur.
Hieronder treft u het chronologisch verslag van de gemeente aan over de communicatie met PBW en nuts- en hulpdiensten.
Van uw WYW-verslaggever.

 

M E M O
Aan:        Gemeenteraad van Boarnsterhim
Van:        College van Burgemeester en Wethouders
Betreft:    Raadsvraag CDA
Datum:    dinsdag 18 december 2012

Door mevrouw Meinderts van de CDA zijn op dinsdag 18 december vragen gesteld over de stremming van de brug in Wergea. De vragen die hieronder zijn geciteerd worden in dit memo beantwoord.

VRAGEN
Er bereiken ons vanuit Plaatselijk Belang Wergea  negatieve geluiden over de communicatie met de gemeente:

Citaat van Pl. Belang Wergea:
"Wij zijn niet te spreken over de gang van zaken rond het onderhoud van de brug, begin deze week. Dat betreft dan met name de communicatie door de gemeente en de maatregelen die zijn getroffen, of misschien beter de communicatie die er niet was. In eerste instantie werden wij geïnformeerd door het ingenieursburo dat betrokken was en niet door de gemeente, naar onze mening de eerst verantwoordelijke. Vervolgens was onduidelijk hoe een en ander verliep en wanneer de klus geklaard zou zijn. Ook Marcel Groot, die afgelopen woensdag bij ons aanschoof tijdens een regulier overleg van PB was niet te spreken over de communicatie. Laat staan Arriva die niet op de hoogte was van het feit dat de brug een aantal dagen gesloten zou zijn. Kortom: voor PB Wergea een wijze van communiceren door de gemeente die volstrekt onvoldoende is."
 
Graag zou ik antwoorden krijgen
* Hoe kan dit gebeuren, dat Pl. Belang niet goed op de hoogte wordt gehouden?
* Dat ook de wijkagent niet te spreken is over de communicatie?
* Dat Arriva niet op de hoogte was van de brugsluiting?  (Er zijn zelfs reizigers uit Warten, die in Wergea uitgestapt, over de noodbrug gelopen, de bus misten naar Leeuwarden)??
 
Dit zijn vragen vanuit Pl. Belang, maar natuurlijk ook de andere bewoners wisten niet waar ze aan toe waren en moesten zo hun maatregelen nemen. Men ging ervan uit dat dinsdagavond de brug weer berijdbaar zou zijn. Dit bleek niet zo te zijn.
Als bedrijf hebben we voor woensdag ook verschillende afspraken moeten langsbellen, met de mededeling dat men om moest rijden via Grou of Garijp om ons te bezoeken.
 
Dan zou ik zelf ook nog graag opheldering krijgen over hoe de hulpdiensten zijn ingelicht. Er was nl. (hoe kan het zo lopen!!) op maandagavond brand in Wergea in een huis aan de Kerkbuurt. Nu was de brandweer op een gegeven moment wel ter plaatse en w.s. is die uit Grou gekomen. Maar hoe gaat het met de ambulancedienst in zo'n geval?
 
Graag zou ik morgen de antwoorden krijgen. 
Met vriendelijke groet, Aaltsje Meinderts

 
ANTWOORDEN

Inleiding
Aan de ophaalbrug aan de Nieuwe Leeuwarderweg te Wergea heeft de gemeente in het kader van de noodmaatregelen, werkzaamheden uitgevoerd. Ingenieursbureau Oranjewoud te Heerenveen is namens de gemeente ingehuurd om als opdrachtgever de werkzaamheden uit te laten voeren en te begeleiden.

De werkzaamheden zijn van te voren uitvoerig gecommuniceerd richting de gebruikers, plaatselijk belang Wergea, hulpdiensten, busmaatschappij e.d.

Voordat wij inhoudelijk ingaan op de vragen, zijn hieronder in chronologische volgorde de belangrijkste communicatiemomenten opgesomd:

•    In eerste instantie was de uitvoeringsdatum van de werkzaamheden gepland op 3 en 4 december 2012.

•    Op 22 november zijn de op 3 en 4 december geplande werkzaamheden per e-mail gecommuniceerd aan Plaatselijk Belang Wergea. Tevens zijn er vooraankondigingen geplaatst bij de brug.

•    Het in onze opdracht functionerende ingenieursbureau heeft via diverse mailwisseling tussen 22 en 27 november gecommuniceerd met plaatselijk belang Wergea over de uitgestelde werkzaamheden. De nieuwe datum van uitvoering van de werkzaamheden is op 10 en 11 december. Hierna zijn de vooraankondigingsborden ter plekke voorzien van een nieuwe datum.

•    Op 26 november zijn volgens het geldende gemeentelijke Service Level Agreement Stremmingen alle betrokken (hulp)diensten, o.a. meldkamer, brandweer, busmaatschappijen geïnformeerd over de stremming ter hoogte van de brug in de Nieuwe Leeuwarderweg op 10 en 11 december.

•    Op 28 november is plaatselijk belang Wergea per e-mail geïnformeerd over de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer; autoverkeer dient om te rijden via een omleidingsroute, voor fietsers, voetgangers en scootmobielen komt er een tijdelijke noodbrug. Plaatselijk belang Wergea heeft vervolgens deze informatie op haar internetsite vermeld.

•    Op 4 december is in dorpskrant Op ‘e Hichte de stremming van de brug in Wergea gepubliceerd.

•    Op 3 en 4 december is er contact geweest met de huisarts. Dit is op 10 december aan plaatselijk belang Wergea teruggekoppeld. Tevens heeft de busmaatschappij (toen nog Connexxion) telefonisch contact gehad met de gemeente over de stremming. Er is afgesproken dat Connexxion een busje in zal zetten zodat reizigers daarin kunnen overstappen.

•    Op 10 en 11 december vond de uitvoering plaats.

•    Wegens omstandigheden konden de werkzaamheden niet volgens planning worden uitgevoerd en is ’s middags op 11 december besloten om de brug tot en met 12 december te stremmen. Dit is door ingenieursbureau Oranjewoud via e-mail met Plaatselijk belang gecommuniceerd. Volgens het Service Level Agreement Stremmingen zijn o.a. meldkamer, brandweer, busmaatschappijen e.d. hierover geïnformeerd. Tevens is er door de gemeente een bericht geplaatst op Twitter, op de website van de gemeente Boarnsterhim en is daarnaast de huisarts in Wergea telefonisch in kennis gesteld.

 

Antwoorden per vraag

1.    Hoe kan dit gebeuren, dat Pl. Belang niet goed op de hoogte wordt gehouden?
Antwoord: Plaatselijk belang is wel degelijk goed op de hoogte gebracht, op diverse  momenten en met verschillende communicatiemiddelen.
 
2.    Dat ook de wijkagent niet te spreken is over de communicatie?
Antwoord: De wijkagent is onderdeel van Politie Fryslân. De politie is ruim van te voren uitvoerig geïnformeerd over de stremming volgens afspraken in het Service Level Agreement Stremmingen. Daarnaast heeft de stremming op de politiebriefing gestaan. 
   
3.    Dat Arriva niet op de hoogte was van de brugsluiting?  (Er zijn zelfs reizigers uit Warten, die in Wergea uitgestapt, over de noodbrug gelopen, de bus misten naar Leeuwarden)??
Antwoord: Er is in de week voor de uitvoering telefonisch overleg geweest met busmaatschappij Connexxion, die toegezegd heeft een klein busje te regelen, zodat reizigers voor de brug uit kunnen stappen, over de noodbrug kunnen lopen en in het busje hun route kunnen vervolgen. Connexxion heeft toegezegd dit door te geven aan de nieuwe vervoerder Arriva. Er is op de dagen van de werkzaamheden een busje ingezet. De gemeente is bij de communicatie en overdracht van informatie van Connexxion naar Arriva niet betrokken geweest.
 
4.    Dan zou ik zelf ook nog graag opheldering krijgen over hoe de hulpdiensten zijn ingelicht. Er was nl. (hoe kan het zo lopen!!) op maandagavond brand in Wergea in een huis aan de Kerkbuurt. Nu was de brandweer op een gegeven moment wel ter plaatse en w.s. is die uit Grou gekomen. Maar hoe gaat het met de ambulancedienst in zo'n geval?
Antwoord: Op 26 november zijn de Meldkamer Noord Nederland en daarmee ook de hulpdiensten en het openbaar vervoer in kennis gesteld vanwege de opbreking in Wergea. Zij worden middels een vaste afsprakenlijst in kennis gesteld. Daarnaast is deze opbreking geplaatst in Op ‘e Hichte van 4 december en is deze gepubliceerd op de gemeentelijke internetsite.

Op 11 december 2012  komt er om 20:36 een melding binnen van een brand in Wergea op de Kerkbuurt. De centralist van de Meldkamer Noord Nederland alarmeert om 20:37 in eerste instantie korps Leeuwarden, zoals gebruikelijk is. De Officier van Dienst van de brandweer neemt contact op met de meldkamer en geeft aan dat korps Grou gealarmeerd moet worden. Om 20:39 wordt korps Grou gealarmeerd. Om 20:52 is de eerste tankautospuit ter plaatse gevolgd door de Officier van Dienst brandweer die om 20:55 arriveert. De tweede tankautospuit arriveert om 20:57.

Opgemerkt moet worden dat i.v.m. onderhoud aan een tankautospuit van Grou tijdelijk een auto van Leeuwarden in Grou gestationeerd is. De naam Leeuwarden staat ook op de tankautospuit. Hierdoor lijkt het dat korps Leeuwarden omrijdt, maar het betreft de ploeg Grou. Door het uitlenen van elkaars materieel wordt op deze wijze ook de veiligheid van de burgers zoveel als mogelijk gewaarborgd.

Bij het aanrijden van de Officier van Dienst uit Leeuwarden werd in het navigatiesysteem de opbreking in Wergea weergegeven en ook de alternatieve route die hij moest volgen. De hulpdiensten maken allen gebruik van dit systeem en zijn dus volledig op de hoogte van de opbreking in Wergea.

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.