skoalfeestHoe lang het Skoalfeest al bestaat dat weet ik niet precies maar de wisselbeker voor de mooiste praalwagen stamt uit 1958 dus we spreken sowieso al van een lange traditie. Het Skoalfeest werd altijd georganiseerd door de scholen in Wergea, vandaar ook de naam. Het hoogtepunt van het feest is altijd de optocht geweest. Deze bestaat uit praalwagens, groepen en enkelingen en is altijd een vrolijke bonte stoet. Een jury beoordeelt de deelnemers en er is een prijs voor de mooiste praalwagen, de leukste groep en de mooiste enkeling. Het publiek kan dmv een stembriefje ook een stem uitbrengen voor de publieksprijzen in dezelfde categorieën Na de optocht op zaterdagmorgen was er een culturele activiteit voor de kinderen en ’s middags waren er voor de kinderen spelletjes op het sportveld. Tijdens de spelletjes konden de ouders meedoen aan een puzzeltocht. En dan ’s avonds nog een keer de optocht. Op zondag was er altijd kaatsen.

skoalfeest logo 

In de loop van de jaren zijn er hier en daar wisselingen in het programma geweest maar wat altijd een vast onderdeel is gebleven is de optocht. Aan de optocht werd alleen deelgenomen door kinderen. Tot en met het jaar 2000 was er ook altijd een ‘schoolwagen’. Dit was een praalwagen waarop de kleuters van Wergea een plaatsje hadden. In het jaar 2000 waren dat er maar liefst 60, verdeeld over twee wagens. Omdat veel ouders verplichtingen hadden in hun eigen buurt én met de schoolwagen is er voor de jaren daarna gekozen om de ouders de keuze te laten: of hun kind op de schoolwagen of meedoen met de buurt. Dit heeft er in geresulteerd dat er vanaf 2008 geen schoolwagen meer is door gebrek aan deelnemers, de kinderen doen nu met de buurten mee. Een ander, niet onbelangrijk deel van het Skoalfeest is het versieren van het dorp. Bijna elke buurtvereniging heeft zijn eigen versiering. Vaak met verlichting en vlaggetjes. Tijdens het feestweekend een prachtig gezicht.

 

Lees hier verder

 

Voorheen was het tijdens de avonden van het Skoalfeest een drukte van belang in het dorp omdat mensen met hun kinderen door het dorp liepen/fietsten om te genieten van de lichtjes. Het Skoalfeest is in de loop der jaren uitgebreid naar 3 dagen. Op vrijdagmiddag de spelletjes voor de kinderen, op zondag geen kaatsen meer maar activiteiten in de buurten en in Domwier en Warstiens.

Ondanks de uitbreiding van dagen werd het in de loop van de jaren langzamerhand steeds rustiger rondom het Skoalfeest. Niet elke buurt organiseerde meer iets voor de kinderen wat betreft de optocht, er was niet overal meer verlichting/versiering. Bij de activiteiten die georganiseerd werden komen steeds minder mensen.

Na het Skoalfeest van 2014 is er daarom aan de buurtverenigingen gevraagd of het feest nog bestaansrecht heeft. Daar werd heel stellig positief op gereageerd: het Skoalfeest moet blijven!
De basisschool is na 2014 niet meer betrokken bij de organisatie van het feest.
In 2015 is een nieuwe Skoalfeestcommissie gevormd door een aantal mensen uit het dorp. Het voornaamste doel van deze nieuwe commissie was om van het Skoalfeest weer een feest voor het hele dorp te maken. Heel belangrijk daarbij was het inschakelen van de buurtverenigingen. Want vanuit de buurten moeten initiatieven voor de invulling van het feest komen. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de buurtverenigingen om elkaar te inspireren en te stimuleren. Ook is er aansluiting gezocht bij de verschillende verenigingen in het dorp, zoals de Kulturele Kommisje Wergea, Halbertsma toneel, klootschietclub, Dorpshuis en jeugdsoos.
In september 2016 was de vuurdoop. Dinsdag voor het feest waren de straten al versierd, een mooie opmaat voor het komende feestweekend. De optocht op vrijdagavond met naast een vakjury ook een buurtenjury. Feest in de buurten op vrijdagavond. Op zaterdag de prijsuitreiking en nogmaals de optocht, activiteiten voor de kinderen en een jeu-de-boules competitie op het Rode plein. Een grote publiekstrekker was op zaterdagavond de puzzeltocht. Deze bracht de deelnemers door, voor velen, een onbekend stukje Wergea. Afsluiter daarvan in het Dorpshuis waar het tot laat met veel publiek erg gezellig bleef. Op zondag activiteiten in verschillende buurten en ter afsluiting van het weekend een slotfeest van 17-19 uur in de Bidler. Het was een prachtig weekend. De doelstelling van de nieuwe Skoalfeestcommissie was meer dan geslaagd.

De naam ‘Skoalfeest’ is blijven bestaan. Er zijn meerder pogingen ondernomen om een nieuwe naam voor het feest te bedenken. Maar bij de vele suggesties zat geen naam die het feest goed kon omschrijven. Daarom is de naam ‘Skoalfeest’ gebleven, als een knipoog naar het verleden.

De Skoalfeestcommissie bestaat in 2018 uit de volgende personen:
Lútsje Engelsma, Richard de Haan, Piet Roersma, Sietie Sinnema,
Annie Boermans, Emiel Sinnema, Jacob Dijkstra , Fokje Meinderts

Mochten er vragen of suggesties zijn over het Skoalfeest, dan kunt u altijd bij één van bovenstaande personen terecht.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.