logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

zuidlanden grutto

We ontvingen onderstaande e-mail van vereniging Milieudefensie afdeling Leeuwarden, schijnbaar beslist de gemeenteraad van Leeuwarden deze avond (22 april 2020) over de aankoop van gronden in het gebied Zuidlanden.

We willen dit graag met jullie delen omdat deze aankoop invloed zal hebben op inrichting en bebouwing van dat gebied, waarbij Milieudefensie aanstipt dat er in dat gebied een broedgebied ligt, wat als compensatie dient voor de haak die om Leeuwarden heen gelegd is en daardoor andere stukken landbouw- en natuurgebied wat verloren gegaan is compenseert.

Update 22 april: we hebben nog wat meer informatie van Aaltsje Meinderts ontvangen, wat we hierbij even tussenvoegen:

 

Het agendapunt ging erover om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van gronden in het gebied Zuidlanden. Door deze gronden aan te kopen ontstaat er een mogelijkheid voor meer kwaliteit in de buurtschappen Unia en De Hem wat ten goede kan komen aan de greidefugels in de Hounspolder. Denk o.a. aan groene buffers e.d. Dit onderwerp komt weer aan de orde in de gemeenteraad wanneer het stedebouwkundige plan moet worden vastgesteld. 

Voor meer informatie over dit onderwerp zie: Website gemeente Leeuwarden/politiek en bestuur 

Dit is de brief van Milieudefensie:

Geachte woordvoerders,

Het spijt ons verschrikkelijk dat er niet meer tijd is om over het punt aankoop gronden Zuidlanden met u van gedachten te wisselen. Wij hopen daarom dat u vanavond besluit om dit heikele agendapunt pas te behandelen wanneer er insprekers aanwezig mogen zijn. Voor het bestuderen van de antwoorden van de portefeuillehouder is veel te weinig tijd geweest, velen hebben door de digitale hindernissen ze nog niet eens gezien.

Na haastig onderling contact willen we toch nog reageren op deze antwoorden. (We hebben de bladzijden zelf genummerd van 1 t/m 14.) Blz. 4, antwoordt de wethouder dat Ver. Milieudefensie geen gesprekspartner is in dit dossier. Dit doet geen recht aan het feit dat VMD tot aan RvS toe de compensatie van de weidevogelgebieden in de Zuidlanden aan de orde heeft gesteld. Dat we nu gelijk krijgen dat die compensatie niet op orde is, zie het dramatisch afnemen van de weidevogels, is geen reden tot vreugde.


In bijgaand rapport ziet u het onderzoek naar verstoring door de Haak en woningbouw. De onderzoekers, o.a. Theunis Piersma, Universiteit Groningen en Utrecht, stellen dat "het aannemelijk te maken is dat de negatieve effecten van de ingrepen niet geheel zijn opgeheven. Kennelijk is er in dergelijke situaties een bovenmatige inspanning nodig om de effecten op te vangen". Die "bovenmatige inspanning" wordt geleverd in de Hounspolder, van de 155 broedparen die door de Haak hun habitat hebben verloren zijn enkele in de overbevolkte Hounspolder teruggevonden.

Het is een druppel op een gloeiende plaat maar als zelfs die druppel nu gekeerd moet worden door te stellen, zoals de wethouder doet, dat 300 meter afstand niet voor deze vogels in de Hounspolder geldt omdat het geen provinciaal weidevogelgebied zou zijn (blz. 14) dan maken wij ernstig bezwaar. De 300 meter is een verstoringsafstand die gewoon algemeen geldend is, of het nu een gemeentelijke of een provinciale vogel betreft!

Een aantal partijen vraagt naar de risico's voor de financiële dekking, enerzijds door corona anderzijds door een volgens de richtlijnen aan te houden buffer. Dit pleit o.i andermaal voor het uitstellen van behandeling van dit punt totdat er meer duidelijkheid is. De door de wethouder genoemde hercalculatie van gronden vindt traditioneel pas tegen het eind van het jaar plaats, daar kan dus nu niet naar verwezen worden als "vinger aan de pols". Wij vernemen graag uw standpunten.

Ver. Milieudefensie afd. Lwd.

Bijgevoegd PDF bestand.

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.