03aBijeenkomst ‘team brug’ op 10 maart 2022
Een werkgroep bestaande uit inwoners van Wergea en ondersteund door ambtenaren van de gemeente is afgelopen half jaar aan de slag gegaan met een gewenst programma van eisen voor de Stringbrêge. Op donderdagavond 10 maart was er een terugkoppeling van de uitkomsten van die sessies naar Team Brug* in de Bidler.
* Team brug: Na de (digitale) bijeenkomst op 6 juli 2021 konden mensen aangeven of ze actief mee wilden doen/denken in het participatietraject. Ongeveer 20 inwoners van Wergea wilden dit en samen werden zij Team Brug. Enkele inwoners uit deze groep deden actief mee aan de werksessies.

Uitkomsten van werkgroep
Hieronder de uitkomsten van de werkgroep in het kort:

  • Voorkeursvariant werkgroep: draaibrug
  • Op afstand bedienen **
  • Meer communicatie benodigd over het omvaren voor grotere boten
  • Niet unaniem uit de werkgroep: variant versmallen van de huidige ophaalbrug.
    ** Bediening op afstand vergt nader onderzoek. Extra brugwachter gedurende drukke zomermaanden is ook een tijdelijke/permanente alternatieve oplossing.

Klik op 'Lees meer' voor meer informatie.

 

Tijdens de terugkoppeling bleek dat er onduidelijkheid bestaat over de wachtvoorzieningen voor de Stringbrêge. Na een politiek besluit over de Stringbrêge (zie hierna) zullen die wachtvoorzieningen ook in de afstemming en communicatie aandacht krijgen.

 

Reactie gemeente
Wat betekent dit? Er zijn meerdere scenario’s voor de brug met elk een kostenplaatje en planning.

  • Draaibrug vergt zeer forse extra investering, nieuwe besluitvorming en een zeer lange doorlooptijd.
  • Een aangepaste ophaalbrug vergt eveneens een aanzienlijke investering met bijbehorende besluitvorming. De doorlooptijd is echter beperkter dan bij de draaibrug.
  • De ophaalbrug die al klaarligt vergt geen extra financiën, kan relatief snel worden geplaatst, maar kent dus problemen qua draagvlak.

Wethouder Hein de Haan gaf tijdens de terugkoppeling aan dat de twee brugvarianten veel extra gemeenschapsgeld vragen. In tijden van bezuinigingen en vele wensen zal dat meewegen in een besluit. Bestuurders van de gemeente maken een weloverwogen keuze over besteding van geld en dus ook over de keuze voor de te kiezen brugvorm voor de Stringbrêge. Dat mogen inwoners verwachten van bestuurders.

Vervolg
Het nieuwe college besluit over de nieuwe Stringbrêge en neemt in de beschouwing de voorkeursvariant van de werkgroep mee. De keuze van het college bepaalt het verdere verloop van de aanleg van de brug. Het dorp wordt geïnformeerd over de besluitvorming en wordt betrokken bij de realisatie van de brug.

Alle uitkomsten van de werksessies zijn verwerkt in een presentatie. De presentatie is te vinden via www.leeuwarden.nl/wijwerkenaan onder het kopje Stringbrêge.

[Bron: afdeling Communicatie gemeente Leeuwarden]

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.