Hilleburen 1Naar alle waarschijnlijkheid is het alopgevallen, maar de asfaltverharding van de Hilleburen is totaal bezweken. Om een eenzijdig beeld te krijgen én snel te kunnen handelen willen we het asfalt opbreken en afvoeren. Hiervoor in plaats komt dan een elementenverharding van nieuwe betonsteen. De naastgelegen rijbanen zijn ook vervaardigd van elementenverhardingen.

Naast de rijbaan komt nog een gras betonelement voor opsluiting van de rijbaanverharding en t.b.v. uitwijkend verkeer. Afgelopen vrijdag hebben we boorkernen gemaakt, waaruit naar voren kwam dat er al een funderingslaag onder het asfalt zit. Dit scheelt aanzienlijk in de uitvoeringstijd. De werkzaamheden vinden plaats tussen de H.J. Kooistrawei en het kombord ter hoogte van huisnummer 33.

[klik op 'Lees meer']

 

Nu de werkzaamheden aan de Kooistrawei zijn afgerond, willen we de Hilleburen vóór de zomervakantie realiseren. Mede gezien de jachthaven en de doorfietsroute willen we snel doorpakken. Tijdens de werkzaamheden zal er een gehele stremming actief zijn. We werken in 2 fasen - fase rood en fase blauw - zodat de jachthaven bereikbaar blijft (zie hiervoor onderstaande afbeelding). Bewoners en belanghebbenden kunnen de Hilleburen via de Kooistrawei en Kalsbeekstrjitte bereiken/verlaten. De fasen worden aaneengesloten uitgevoerd. Start werk en met welke fase we starten is nog niet bekend. Hier zal later over gecommuniceerd worden.

Sector Inrichting en Beheer Buitenruimte, Gemeente Leeuwarden

Hilleburen 1
Hilleburen 2
Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.