Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

Sinds 1999 geldt in onze gemeente de ligplaatsenverordening Boarnsterhim. Het aanleggen en het innemen van ligplaatsen is dus aan regels gebonden.

Aanleggen en ligplaats innemen met een pleziervaartuig komt in Boarnsterhim veel voor. Logisch, want we zijn een waterrijke gemeente, met veel toeristische en recreatieve mogelijkheden. Al sinds 1985 is het innemen van ligplaatsen aan regels gebonden. Eerst door de provincie Fryslân en sinds 1999 door de gemeente. Hiermee willen we voorkomen dat overal willekeurig boten worden neergelegd. Dat zou het aanzien van het landschap en de dorpen geen goed doen. Sinds 1999 geldt in onze gemeente de ligplaatsenverordening Boarnsterhim. Het aanleggen en het innemen van ligplaatsen is dus aan regels gebonden. Niet iedereen weet (nog) wat de regels zijn. Daarom leest u hier hoe het ook alweer is.

De hoofdregel van de ligplaatsenverordening:

Aanleggen is toegestaan. Ligplaats innemen is verboden.
De ligplaatsverordening Boarnsterhim maakt onder scheid tussen aanleggen en ligplaats innemen.

Aanleggen is het recreatief verblijf aan boord. Ben je met de boot op pad, dan mag overal worden aangelegd, tenzij een eigenaar van een oever dat niet wil of als een overheid dat heeft verboden (bijvoorbeeld door het plaatsen van verbodsborden). Kort gezegd: aanleggen mag , mits….

Ligplaats innemen is het onbemand achter laten van de boot (“stallen”), langer dan een paar uur. Dat in beginsel overal verboden. Kort gezegd: ligplaats innemen mag niet, tenzij……

Waar kunt u dan wel ligplaats innemen?

Uitzonderingen op het ligplaatsenverbod:

  • U heeft uw boot gestald in een jachthaven, boothuis, insteekhaven o.i.d. (een voorziening om een boot te laten liggen met bouwvergunning of overeenkomstig het bestemmingsplan)
  • U heeft een boot aan de oever van het erf van een woning of recreatiewoning of bij een woonschip dat in het bestemmingsplan past.
  • De gemeente heeft ligoevers aangewezen. Aan ligoevers mogen onder bepaalde voorwaarden pleziervaartuigen van inwoners uit het dorp ligplaats innemen. Daarvoor is een tarief vastgesteld.
  • U heeft van de gemeente ontheffing gekregen van het ligplaatsenverbod. Ontheffing kan bijvoorbeeld worden verleend aan de oever van een bedrijf dat voor zijn inkomen voor een belangrijk deel is aangewezen op de watersport (oevers bij een zeilschool, bij kampeerbedrijven aan het water, reparatiebedrijven voor boten, zeilmakerijen aan het water e.d).
  • Recreatiewoonschepen, die sinds 1998 legaal een ligplaats hebben en niet zijn inbestemd in het bestemmingsplan voor het buitengebied. (woonschepen in het buitengebied zijn vrijwel allemaal inbestemd.)
  • Kleine vaartuigen die bestemd zijn om handmatig (op spierkracht) te kunnen worden voortbewogen (bijvoorbeeld kano’s en open roeibootjes, ook al zit er een buitenboordmotor aan).

Controle:

Er zijn afspraken met de inspectie scheepvaart van de provincie en de politie over de controle op overtredingen van de verordening. Bij geconstateerde overtredingen kan de politie of de provinciale scheepvaartinspectie verbaliseren en zonodig kan het gemeentebestuur door het toepassen van bestuurlijke dwang een einde maken aan overtredingen. Bij het toepassen van bestuurlijke dwang worden de eigenaren of bezitters van een boot, als die bij de gemeente bekend zijn persoonlijk aangeschreven. Als de eigenaar van een boot niet bekend is dan zal het toepassen van dwang worden aangekondigd in de Op ‘e Hichte.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: www.boarnsterhim.nl

Bedrijven
    
Tweets

31-07-2020 21:30
RT @popduo: Stiekem tóch een beetje #Sneekweek. Dinsdagavond 4 aug. spelen we bij #Lewinski #Sneek. Reserveer via info@lewinski.nl https://


31-07-2020 21:29
RT @frieschdagblad: De gevolgen van de coronacrisis lijken voor theaterkerk De Bidler in Wergea nog mee te vallen. ,,Wy hawwe net hiel hege…


28-07-2020 18:50
RT @Gemeente_Lwd: Een prachtig initiatief van onze inwoners. Heel goed voor de #biodiversiteit. Heb jij ook een leuk initiatief voor onze…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.