Forse financiële ingrepen zijn nodig om in de gemeente Boarnsterhim in 2009 weer een sluitende begroting te krijgen. Het fietspad tussen Grou en Wergea/Warten komt er daarom voorlopig niet.

GROU - Forse financiële ingrepen zijn nodig om in de gemeente Boarnsterhim in 2009 weer een sluitende begroting te krijgen. Het fietspad tussen Grou en Wergea/Warten komt er daarom voorlopig niet en een nieuw zwembad voor Grou is geschrapt in de plannen voor de brede school. Alle plannen in het project Akkrum op Koers, zoals de aanleg van een randweg, worden bevroren. Dat geldt ook voor het project Grou in Beweging, met uitzondering van de aanleg van parkeerplaatsen bij Abbemastate in het centrum van Grou. Voor het opknappen van de Borgmolen op eiland De Burd bij Grou is geen geld beschikbaar en de herstructurering in de dorpen wordt stilgelegd, behalve in Aldeboarn. Wordt er niet ingegrepen dan lopen de tekorten in 2011 op tot enkele miljoenen. 2008 wordt daarom een jaar waarin pas op de plaats wordt gemaakt. Het jaar 2009 moet het omslagpunt worden. De begroting voor dat jaar moet sluitend zijn, hoewel de algemene reserve dan nog wel een tekort vertoont van €4 miljoen. De brede scholen in Grou en Akkrum komen er wel.

Bron: Leeuwarder Courant, 17-09-2007

Bedrijven
    
Tweets

11-01-2020 21:02
RT @vvWarga: Opgave WK Schutjassen is nu geopend. WK op zaterdag 25 januari. Info en opgave 06-49704323 https://t.co/D6qPbNX29k


10-01-2020 15:13
RT @popduo: Volgend weekend: 10 januari - #Heerenveen, @deblauwekater 11 januari - #Damwoude, De Kruisweg (+@BrassbandEZG) Check de volled…


10-01-2020 15:12
RT @popduo: Weima & vd Werf yn it #Frysk 2 is al wer in skoftke op 'e merk... Wolst in eksimplaar? Stjoer in mail mei dyn adres. Krijst dan…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.