logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Provincie Fryslân heeft samen met de gemeenten Boarnsterhim en Leeuwarden de Staandemastroute tussen Grou en Leeuwarden gerealiseerd. Deze nieuwe vaarroute is
in juli 2009 in gebruik genomen. Eén onderdeel van het project moet nog gerealiseerd worden, namelijk het verkeersveilig inrichten van de kruising Wergeasterdyk, Leeuwarderweg en de ontsluiting woningbouwplan Grut Palma.

Tot voor kort wilde de gemeente Boarnsterhim deze kruising later aanpassen, pas nadat de woningbouw Grut Palma helemaal klaar zou zijn. Mede op verzoek van Pleatslik
Belang Wergea als gevolg van de huidige onveilige situatie, is er voor gekozen de kruising zo snel mogelijk veiliger te maken. We informeren u hierbij over deze werkzaamheden.


Wat wordt er aangepast en waneer wordt er gewerkt?

De kruising wordt veiliger gemaakt en krijgt een ander uiterlijk. De kruising wordt als drempelplateau ingericht, vergelijkbaar met de kruising aan de westzijde van de Palma Brêge. De verhoogde kruising werkt remmend op de verkeerssnelheid. De kleuren en de vormgeving versterken visueel de entree van het dorp. De aansluitingen blijven op dezelfde plaats bestaan.
Gelijktijdig worden er ten behoeve van de fietsers door de gemeente enkele aanpassingen aan het kruispunt De Terp - Nieuwe Leeuwarderweg uitgevoerd. Aannemer KWS uit Leek zal naar verwachting 23 augustus starten. Het werk moet uiterlijk vrijdag 10 september gereed zijn. Het werk zal dan 3 weken gaan duren.


Wat betekent dat voor het verkeer?

Het doorgaande autoverkeer zal tijdens de uitvoering te maken krijgen met hinder. Het verkeer wordt gedurende de aanleg met stoplichten beurtelings over 1 rijbaan geleid. De aannemer mag daarnaast de Wergeasterdyk maximaal 2 dagen in zijn geheel stremmen, met uitzondering voor fietsers en voetgangers. De stremming moet aaneengesloten en bij voorkeur op een vrijdag en zaterdag plaatsvinden. De exacte periode van stremming is afhankelijk van de detailplanning van de aannemer KWS en de beschikbaarheid van zijn materieel.
De fietsers en voetgangers behouden gedurende de gehele uitvoering doorgang en worden tijdelijk via woningbouwplan Grut Palma en woonwijk De Terp geleid. De oude Leeuwarderweg zal gedurende het hele werk vanaf deze kruising niet bereikbaar zijn. Voor het verkeer van en naar woningbouwplan Grut Palma zal gedurende het werk een
tijdelijke ontsluiting worden getroffen via De Terp.


• Aankondiging

De verkeershinder wordt met verkeersborden vooraf aangekondigd. De provincie en gemeente vragen de inwoners en ondernemers van Wergea e.o. hun leveranciers en afnemers zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de aanstaande stremming en de omleidingroutes. Daarnaast zal de stremming via de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Op ‘e Hichte worden aangekondigd.


• Omleidingroutes

Gedurende de 2-daagse stremming zal het verkeer worden omgeleid. De verkeersborden voor de routes zullen tijdig worden geplaatst. De stremming wordt met de hulpdiensten afgestemd. De aanrijdtijden van de hulpdiensten zullen gedurende de stremmingen gewaarborgd blijven.


• Openbaar vervoer

Met Arriva en de gemeente is afgesproken dat gedurende de 2-daagse stremming de verbinding van het openbaar vervoer gewaarborgd blijft. Ter plaatse van het werk zullen
de passagiers moeten overstappen. Wij vragen uw begrip!


De gezamenlijke overheden vragen uw begrip voor de hinder. Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer A. de Jager van de provincie Fryslân via 058 – 2925 557 of de heer A. de Vries via 058 – 2925 679.

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.