Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

afsluiting wergeasterdykIn november zagen we via de Facebookpagina van De Zuidlanden dat de werkzaamheden uit zouden lopen tot 1 maart 2019 en hebben deze informatie hier gedeeld (link). Ditmaal kregen we rechtstreeks door het projectbureau wat met de werkzaamheden bezig is onderstaand bericht doorgestuurd. Hoewel we niet zo blij zijn met deze informatie zijn we wel blij dat we geïnformeerd worden (en dit ook met jullie kunnen delen);

Bericht van het projectbureau:

Afgelopen november heeft u van ons een bericht ontvangen met daarin uitleg over de werkzaamheden aan de Wergeasterdyk. Hierin gaven wij aan dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 maart afgerond zouden zijn. U heeft het wellicht al gemerkt, maar het werk is niet klaar. De weg kan daarom helaas nog niet vrij worden gegeven.

Werkzaamheden

De vertraging wordt vooral opgelopen omdat de nutsbedrijven, zoals Liander, er tegenaan lopen dat de kabels onder bomen liggen en die kunnen daardoor moeilijk verwijderd worden. Dat vergt behoedzaamheid bij het verwijderen om de bomen te sparen en daardoor veel meer tijd. Daarnaast heeft tijdens de vorstperiode het werk een tijdje stilgelegen.

De werkzaamheden rondom het bouwrijp maken van fase 1 De Klamp verwachten we af te ronden rond april/mei. Rond die tijd verwachten we dat ook de Wergeasterdyk weer geopend wordt.

Bewoners van de Wergeasterdyk worden tevens per brief geïnformeerd over de opgelopen vertraging.

20190214 fietspad leechlan 2e faseEen update van de Gemeente Leeuwarden:

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken rond het realiseren van het fietspad Greate Kritewei – Warten.

Grondaankoop

De gesprekken met de grondeigenaren zijn, op enkelen na, allemaal afgerond en we zijn bezig met het afwikkelen van de overeenkomsten. Dit proces willen we, zoals eerder vermeld, zorgvuldig doorlopen. Het uitgangspunt blijft om tot afspraken te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Op de achtergrond is voor zover mogelijk de voorbereiding doorgegaan, zijn er zaken in gang gezet of in planning opgenomen. Er zijn inmiddels een aantal vergunningen aangevraagd, waaronder een kapvergunning. Meteen nadat alle afspraken over de grondverwerving zijn afgerond kunnen we starten met de voorbereidende werkzaamheden en gaan we het werk aanbesteden.

Fietsbrug

De fietsbrug is ontworpen door bureau Lievense adviseurs ingenieurs. Op de afbeelding is te zien dat een van hout gemaakt fietspad naast de bestaande brug wordt geplaatst.

Vragen?

Als u naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met projectleider Arjan Kammeraat. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 058 of via mail gemeente@leeuwarden.nl o.v.v. fietspad Leechlân.

fietsbrug leechlan

Bedrijven
    
Tweets

24-11-2020 22:54
RT @BakkerijdeBoer: GluurPietjes gesignaleerd in Wergea ? Bestellen kan via, 058-2551410 Info@bakkerijdeboer.nl #oranjekoek https://t.co/


15-11-2020 00:21
RT @popduo: #studiotijd #innijehit https://t.co/9IFEme7FPj


15-11-2020 00:20
RT @BakkerijdeBoer: Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Hij is opzoek naar het plaatsje Zwalk, maar of Sint en zijn pieten het kunnen v…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.