logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Wergea - Sutelaksje Fryske Boek op freed 24 juny!

Twa jier lyn hat Stifting Tsjil mei in oantal doarpen de sutelaksje fan it Fryske Boek nei libben ynblaasd. Fan kommende freed ôf is der de start fan in fernijde opset. Yn gearwurking mei de stifting Boeken fan Fryslân sil skriuwer Ferdinand de Jong it suteljen fan Fryske boeken wer oppakke. Freed 24 juny hawwe Warten en Wergea de primeur, Lutz Jacobi sil de sutelers om 18.00 yn Us Doarpshûs yn Wergea op har eigen wize tasprekke en op in paad stjoere. Tusken 18.30 en 21.30 komme de Wergeaster/Warstenster frijwilligers bij jo del mei de kroaden fol boeken.

Dit jier sil yn totaal 16 kear sutele wurde, rûnom yn de provinsje. Ferskate doarpen en ferienings sille hjir foar benadere wurde troch Ferdinand de Jong. Foar ferienings betsjut dat in leuke ekstra opbringst foar de klubkas, want 25% fan de omset mei men hâlde. Yn Wergea is dat dit kear Filmkafé Bagdad en yn Warten kuorbalklub SV Sparta. Om bewenners yn de doarpen entûsjast te meitsjen foar de nijste Fryske boeken, wurdt in wike fantefoaren in folder mei ynformaasje ferspraat. Mochten minsken net thús wêze, dan kinne se ek in bestelbon opstjoere. In pinautomaat is oanwêzich foar it gefal minsken gjin kontanten yn hûs hawwe.

Sjoch foar mear ynfo oer alle aksjes op www.facebook.com/Sutelaksje-593082457526480

Foar Wergea: Rimmy Tijsma-Sinnema – 058-2551839, Frans Slaterus – 058-2552979
Foar Warten: Antje Castelein - 058-2551506

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.