logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Wij beleven barre en boze tijden…! Het land lijkt reddeloos, het volk redeloos en de regering, tot voor kort, radeloos.

Zij besloot dan ook zichzelf  maar op te heffen, dit tot grote vreugde van een aanzienlijk deel der natie. Wachten ons nu pest, hongersnood en oorlog, bij afwezigheid van een wettelijk gouvernement? Dat valt nog te bezien. De geschiedenis leert anders.

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden kende in haar roemruchte bestaan twee Stadhouderloze tijdperken,  waarvan vooral de eerste in aanvang een periode was van grote bloei en voorspoed. De gedwongen afwezigheid van een krijgszuchtige  nazaat van Willem de Zwijger bleek geen verlammende invloed te hebben op ’s lands bestuur en economie.  Sterker, het gebedel bij de Staten-Generaal om de nodige pecunia voor de zoveelste veroveringsoorlog of strafexpeditie behoorde tijdelijk tot het verleden. De schatkist voer er  wel bij, het volk evenzeer. Na verloop van tijd echter werd de roep om een sterke man weer luider, het verleden was snel vergeten en vergeven……..

Zullen wij dan, met de kennis van nu over de feiten van toen, voortaan anders en verstandiger  handelen dan onze voorvaderen? Lekker niet. Lering trekken uit het verleden, het mocht wat.

Onze politici , captains of industry en geldmagnaten handelen, besturen en beslissen nog steeds bij de waan van de dag. Een doorwrocht idee of voorstel wordt met argwaan bekeken, weg met document en dossier. Wij snellen naar de interpellatie microfoon voor een hopelijk te scoren punt, wij twitteren, mailen en sms-en dat het een aard heeft. Met weinig tastbaar resultaat weliswaar… Dan maar terug naar de overzichtelijke tijden van kleitablet of papyrusrol? Soms zou je het wensen, die stap terug in de tijd. Even weg van de perikelen bij SC Heerenveen, van de stressvolle momenten op de bühne, van de fusiestrijd in zuivelland, van het hectische burgemeestersambt en……..van de weidse vergezichten van Grut Palma. Neerland’s ‘groenste’ 2e Kamerlid, overigens meer dan welkom in ons dorp, had zich geen toepasselijker woonplek kunnen wensen, alhoewel de weidsheid van het plan nu niet direct als zodanig was bedoeld door bestuurders en uitvoerders.De financiële en economische crisis staat echter nog wel een poos garant voor een stuk ongerepte natuur langs de boorden van de Staande Mast Route, van bouwactiviteiten valt op termijn weinig te duchten….

Crisis en duurzaamheid, begrippen die bijna gelijktijdig werden gelanceerd en nu de dagelijkse kost uitmaken van onze informatieverschaffers..Voorlopig is de crisis helaas het enige wat echt duurzaam is. Door het te pas, maar nog veel vaker te onpas gebruiken  van het woord duurzaam, is dit al geruime tijd aan  hyperinflatie onderhevig. Hoe lovenswaardig en noodzakelijk het werk van de ‘Groenen’ ook mag zijn, overdaad schaadt en ‘duurzaam asfalt produceren’ is en blijft je reinste kolder. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat de ‘anti’s’ elke scheve schaats in het ‘Groenenkamp’ gebruiken om hun eigen gelijk te halen. Nu was het ook wel heel gemakkelijk prijsschieten op het onderzoeksrapport  aangaande  de houdbaarheidsdatum  van de gletsjers op de Himalaya. Waar het geschrift repte van het jaar 2035, waarin door Gangus, Indus en Brahmapoetra de laatste liter smeltwater zou stromen, bleek deze niet onbelangrijke gebeurtenis toch maar voor ruim 300 jaar later gepland. Voorspellen is een hachelijke zaak, vooral als het over de toekomst gaat,  waarschuwde de beroemde volksschrijver Reve ooit. Laten wij ons deze wijze, niet van ironie gespeende woorden ter harte nemen bij het uitvoeren van duurzame , toekomst gerichte plannen. Het is beter te vertrouwen op de wetenschap, dan op de vaardigheden van kaartlegster of toverkol.

Overigens, dit neoliberale tijdsgewricht weet maar van geen wijken. Men zou het alleen daarom al bijna ‘duurzaam’ kunnen noemen. Na decennia van privatisering, afbraak van de verzorgingsmaatschappij en het verheffen tot godenzonen van de bancaire wereldtop, zou men denken dat de ogen eindelijk worden geopend , al was het maar op een kier. Helaas, niets van dat alles. De ‘zegeningen’ van geprivatiseerd onderwijs en gezondheidszorg worden bijna dagelijks onder onze aandacht gebracht, de verkoop van een of meerdere energiebedrijven wekt al lang geen bevreemding meer. En die vermaledijde bankiers? Tot voor kort nog bewerkt met pek en veren, hebben ook zij met de kennis van nu geen lering getrokken uit de feiten van toen, misschien op een enkele uitzondering na. Gretig wordt er weer gegraaid in bonussen en opties, arrogant is nog steeds de houding tegenover politiek en maatschappij. De passieve, ja misschien wel afzijdige houding van de gevestigde politieke partijen tegenover dit alles, doet de kiezer naar de man met het gemakkelijke verhaal vluchten. Want die zegt te weten wie de eigenlijke oorzaak is van ons onbehagen. De immigrant of nader aangeduid: de moslimimmigrant. Vreemdelingenangst, het is helaas van alle tijden. En die angst ontaardt gemakkelijk in haat als de man met het gemakkelijke verhaal maar niet moe wordt zijn abjecte denkbeelden te verspreiden en deze met voorbeelden en cijfers probeert te staven. Grote bijval is zijn deel, de redding van het vaderland is nabij. Likkebaardend ziet hij uit naar de Kamerverkiezingen als hij eindelijk kan oogsten wat hij de laatste jaren zo zorgvuldig heeft gezaaid. Maar of zijn succes duurzaam zal zijn?

Mevrouw Jacobi, geachte leden van het panel. U vertegenwoordigt vele facetten van onze samenleving. Van topsport tot schone muze, van politiek tot bedrijfsleven. Uw inspanningen en behaalde resultaten op velerlei gebied dwingen vaak bewondering af, maar zijn evenzeer onderwerp van kritiek. Het is de tol van de roem, de schaduwzijde van een bestaan in de schijnwerpers. Wij zijn u erkentelijk dat u vanavond in de Wergeaster spotlights wilt staan en wensen u nog een vruchtbare gedachten uitwisseling.

Uitgesproken op vrijdag 12 maart 2010 door Henk Wielinga bij "DWDD ek yn Wergea"

Tekst: Wiebe Sinnema

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.