Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

bushalte kerkbuurt

De plaatselijke belangen van Warten en Wergea zijn al vele jaren in de slag met Arriva, Gemeente en Provincie voor een beter, frequenter openbaar vervoer naar onze dorpen.

Nu Warten het eindpunt is van lijn 22 en de lijn niet meer, zoals vroeger, is doorgetrokken naar Burgum en verder naar QuatreBras is de dienstverlening van Arriva duidelijk versoberd. De afgelopen jaren zijn er nog wel verschillende overlegeggen geweest om de concessie aangepast te krijgen, maar het aanpassen van de concessie was helaas onbespreekbaar. Nu is er weer zo een moment aangebroken dat de concessies van het Openbaar Vervoer worden vernieuwd en straks weer voor vele jaren zullen gaat gelden. Een moment dat zich eenmaal per ca. 10/15 jaar voordoet.

Afgelopen augustus zijn we daarom met Arriva, Gemeente en Provincie om de tafel gegaan om onze wensen aangaande het openbaar vervoer naar onze dorpen neer te leggen en mogelijkheden te bespreken.

Het volgende is daarbij afgesproken:

  • Op korte termijn, dit najaar, bekijken of de huidige diensttijdenregeling aanpassing behoeft. De eerste bus 6:12 uur lijkt nauwelijks nog bezet terwijl er bij de scholieren de wens leeft voor een eerdere middag-bus terug uit Leeuwarden. De eerste bus terug gaat nu om 14:32 uur.

VRAAG AAN U; Is het een optie om de 1e bus van 6:12 uur te laten vervallen met daarvoor in de plaats een extra bus in de middag?

  • Voor de midden lange termijn zal worden bekeken of een aantal ritten met een kleinere bus volstaat. Het geld dat dat uitspaart kan wellicht een extra rit opleveren.
  • Voor de langere termijn, denk aan 2025 e.v., bekijken of de dorpen logischer wijze kunnen worden meegenomen in een (stadsdienst)lijn in en rond de wijken Techum en Middelsee.

We zijn zeer nieuwsgierig naar uw standpunt aangaande punt 1.

Een wijziging zou deze zomer al zijn beslag kunnen krijgen.

Namens

Wurkgroep OV-Wergea, Wietse Martens (wietse.martens@gmail.com)

Dorpsbelang Warten, Henk-Jan de Lange (dbwarten@gmail.com)

tusken 2 tuorren

Wy rinne mei ús ljochtsje
nei alle hûzen ta.
En wolle graach wat lekkers
yn’ e bûse ha.

It mei fan alles wêze
fruit en drop en sa.
Wy geane dan wer fierder
en sjonge tra la la.

Mar dat sil dit jier al oars as oars wêze. Troch alle opleine maatregels fanwege it Coronavirus hat OBS De Twamêster besletten om de Sint Maarten optocht dit jier net troch gean te litten. In wiis beslút, hoe spitich ek. Dit sil ek betsjutte dat net alle bern dit jier mei harren lampions by de doarren del gean.

Twa jier lyn gie op 11 novimber de foarstelling Tusken Twa Tuorren yn premjêre. In foarstelling oer en mei de Wergeaster mienskip rûnom de Sint Martinustsjerke. Mear as 300 minsken ha dêr by belutsen west en ien fan de boadskippen fan it stik wie ‘diele’. Dat ha wy doe mei syn allen dien, en dat wolle we no as organisaasje wer dwaan. No’t de bern net by ús komme kinne, moatte wy op 11 novimber mar by de bern komme!

Op 11 novimber tusken 17:00 en 19:00 sil de Jan Plezier troch de beboude kom fan Wergea ride. As de bern mei harren lampion yn de doariepening ferskine dan wurdt harren, coronaproof, in pûdsje mei lekkers oarlange.

In lyts ljochtpuntsje yn dizze frjemde, tsjustere tiid.

Jeugdsoos SZDRNZLL
Merkekommisje
Team Tusken Twa Tuorren

Bedrijven
    
Tweets

24-11-2020 22:54
RT @BakkerijdeBoer: GluurPietjes gesignaleerd in Wergea ? Bestellen kan via, 058-2551410 Info@bakkerijdeboer.nl #oranjekoek https://t.co/


15-11-2020 00:21
RT @popduo: #studiotijd #innijehit https://t.co/9IFEme7FPj


15-11-2020 00:20
RT @BakkerijdeBoer: Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Hij is opzoek naar het plaatsje Zwalk, maar of Sint en zijn pieten het kunnen v…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.