logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Fietspad Leechân 2e fase: Greate Kritewei - Warten

De gemeente Leeuwarden is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van de 2e fase van het fietspad in het Leechlân tussen Grou en Warten. Daarnaast komen op de weg tussen Grou en Warten een aantal snelheidsremmende maatregelen, om ook de rijbaan veiliger te maken.

De eerste fase van het fietspad is in 2016 geopend. Nu starten we met het tweede deel. Het streven is om komende zomer de voorbereidingen af te ronden, zodat we in het najaar van 2018 kunnen beginnen met de aanleg van de tweede fase van het fietspad. Als alles volgens planning verloopt, kan het fietspad in het voorjaar van 2019 klaar zijn.
Voorbereidend werk
Veel voorbereidend werk vindt altijd achter de schermen plaats. Belangrijk in deze fase zijn de gesprekken met eigenaren van de grond waarop het fietspad aangelegd gaat worden. De gemeente wil de grondoverdracht zorgvuldig

 

 

met de eigenaren afhandelen.

Daarnaast is al begonnen met het inmeten van de huidige situatie. We inventariseren wat we allemaal tegenkomen in en boven de grond voordat we een gedetailleerd ontwerp maken Hieronder valt ook onderzoek naar de situatie van de bomen langs de route. Het kan zijn dat een aantal bomen plaats moet maken voor de aanleg van het fietspad. Ook onderdeel van de voorbereiding is een onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Er wordt ecologisch onderzoek gedaan  of er bijzondere soorten planten en dieren in of nabij de bestaande sloten voorkomen en zo ja, hoe daar dan mee om te gaan.  Het kan zijn dat u ter plaatste al medewerkers bezig ziet met de voorbereidingen in het veld.

De brug
De brug over de Foudering ter hoogte van huisnummer 7 krijgt er een klein exemplaar naast  om ook fietsers een eigen route te kunnen laten volgen. Hoe dat eruit komt te zien is nog onderwerp van studie. De gemeente is daarover in gesprek met deskundigen om voor dit knelpunt een zo goed mogelijke oplossing te ontwerpen.
Snelheidsremmers Bij het aanleggen van de 2e fase van het fietspad is inbegrepen dat we gaan kijken naar snelheidsremmende maatregelen voor het hele tracé Grou – Warten. Het is algemeen bekend dat het autoverkeer op deze weg nogal eens harder rijdt dan is toegestaan. Om de veiligheid ook voor het verkeer op de weg te bevorderen is de gemeente aan het onderzoeken wat voor maatregelen we kunnen nemen om de snelheid terug te dringen. Dit geldt dan met name voor de plaatsen waar zijwegen aan- en aftakken. Hierbij wordt rekening gehouden met goede berijdbaarheid door het landbouwverkeer.

Vragen?
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? U kunt contact opnemen met projectleider Harrie Oppewal, te bereiken via telefoon 14058 of  mail gemeente@leeuwarden. nl o.v.v. fietspad Leechlân.

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.