logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

De Werkgroep Wonen en de Werkgroep Mienskip hebben samen met Dorpsbelang Warten een zienswijze ingediend op het 'Ontwerp Programma van Eisen Busvervoer Fryslân'.

Geduputeerde Staten van onze provincie heeft een plan uitgewerkt voor de aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor de periode 2022 - 2032. De Proviciale Staten moeten daarechter nog wel en klap opgeven. Tot 17 maart was er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpplan.

De huidige bereikbaarheid met het openbaarvervoer voor de dorpen Warten en Wergea wordt als zeer matig ervaren en dat wordt met het nu voorliggende plan niet beter.

In samenspraak met het Dorpsbelang Warten is er namens de Werkgroep Wonen en de Werkgroep Mienskip een zienswijze bij de Provincie ingediend.

Dorpsbelang Warten dient apart een vergelijkbare zienswijze in.

Hieronder treft u de tekst aan van de ingediende zienswijze.

 

 

Zienswijze:

Er wordt gesteld dat het uitgangspunt is dat het OV vraaggestuurd moet zijn. M.b.t. OV is het systeem van vraag en aanbod een soort 'kip of het ei-discussie'. M.a.w. een goed aanbod creëert een grotere vraag en een matig aanbod zal dit verminderen.

Als het OV-aanbod in onze dorpen verbetert, zal er ook meer gebruik van worden gemaakt. Een regelmatige dienst is daarbij van groot belang.

Graag willen wij vanuit de dorpen Warten, Wergea niet zomaar kritiek leveren op uw ontwerp, maar constructief meedenken om het OV-aanbod beter maar wellicht ook goedkoper te maken.

Wij denken dat ons voorstel daarbij een grote stap in de goede richting is. De afgelopen jaren hebben we dit voorstel vaker ter sprake gebracht, maar omdat de concessies nog liepen bleek het toen een onbegaanbare weg. De nieuwe concessie biedt de nodige opening voor ons plan.

Hierbij proberen we kort ons plan te verwoorden.

Graag zouden we dit nader toelichten in een gesprek met betrokken partijen.

Plan op hoofdlijnen: Voor de leefbaarheid in en levensvatbaarheid van de dorpen is een goede bereikbaarheid van essentieel belang. De ligging van Warten en Wergea binnen de provincie is prachtig en er is uitstekende verbinding over de weg met Leeuwarden, Grou en Drachten. Met de aanleg van het losliggende fietspad naar Grou en naar we hopen ook naar de Fonejachtbrug, is de ontsluiting per fiets prima geregeld. De ontsluiting met het openbaar vervoer steekt daarbij zeer matig af. Door de beperkte frequentie wordt er en kan geen optimaal gebruik worden gemaakt van het OV.

In de duurzaamheidsdoelstellingen van ons land en provincie is een goed openbaar vervoer van groot belang. Maar als de verbindingen matig zijn worden de mensen 'de auto in gejaagd'. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Met het verdwijnen van de middenstand en de winkels in de dorpen zijn de mensen voor het werk en boodschappen aangewezen op de grotere kernen. In ons geval dus op Leeuwarden, Grou, Drachten en in mindere mate Burgum.

Wij zouden als dorpen graag een goede busverbinding willen hebben met de plaatsen Leeuwarden en Drachten. Het lijkt ons een goed idee als de buslijn Leeuwarden - Drachten ieder uur eenmaal over Warten, Wergea, Zuidlanden zou gaan rijden. De route van de bus verandert daardoor bijna niet, maar het gebied zuidelijk van Leeuwarden wordt veel beter ontsloten.

Dit zal inhouden dat buslijn 22 (Leeuwarden - Wergea - Warten vv) zal kunnen worden opgeheven!!

We willen dit plan graag nader toelichten en hopen op een welwillend en luisterend oor van de politiek en potentiële concessies houders.

De Werkgroepen Wonen en Mienskip

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.