logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

het heeft de koning behaagdHet was de oplettende Wergeasters al opgevallen, in de Leeuwarder Courant werd het al genoemd: Wergeasters Ypie Kerkstra-Pijl en Hendrik Fridsma hebben afgelopen Koningsdag een lintje gekregen! En omdat we óók de site van Warstiens, Domwier en Aegum zijn, ook Paule Schaap uit Aegum heeft een lintje gekregen! Van harte gefeliciteerd!

Ypie: bestuurslid muziekvereniging De Kriich, jeugdsociëteit SZDRNZLL, iepenloftspul Wergea, de Havensbank, kaatsvereniging Het Oosten, actief als scheidsrechter en lijnrechter. Betrokken bij toneelvereniging Halbertsma en Sinterklaasintocht. Lid van commissie Wonen Wergea.

Hendrik: was voorzitter van jeugdsociëteit SZDRNZLL, leider en trainer van het jeugdelftal van VV Warga. Voorzitter van de Kulturele Kommisje Wergea, commissielid van Werkgroep Wonen in Wergea, vrijwilliger bij de Bond van Friese Vogelwacht, secretaris Merke Kommisje Wergea, redactielid dorpskrant, bestuurslid Sportstichting Wergea, voorzitter buurtvereniging, initiator kaatsvereniging Het Oosten.

Paule: secretaris van de Merkecommissie voor Reduzum, Friens en Idaerd. Voorzitter Plaatselijk Belang van Idaerd, Eagum en Hôflân. Betrokken bij de Sportstichting, secretaris van Uitvaartvereniging De Laatste Eer, lid Ledenraad Rabobank, bestuurslid Bond Friese Vogelwachten - BFVW, voorzitter Volleybalvereniging.

lintje hendrik fridsma

lintje ypie kerkstra pijl

lintje paule schaap

De foto's van de uitreiking zijn afkomstig van de Facebookpagina van de gemeente Leeuwarden en zijn hier te bekijken: Ypie, Hendrik en Paule.

En nog even de disclaimer, de foto van onze Koning is afkomstig van de website van het Koninklijk Huis. Deze foto's mogen gebruikt worden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, waar wij dus onder vallen.

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.