frico monument

Van 19–26 augustus 2022 staat Wergea in het teken van haar 600-jarig bestaan. Er wordt een jubileumboek uitgegeven en deze week staat bol van de activiteiten en festiviteiten, welke zich hoofdzakelijk af zullen spelen in MFC ‘De Bidler’, dorpshuis ‘Ús Doarpshûs’ en jeugdsoos ‘Szdrnzll’. Ook staat er nog een feesttent voor grootschalige evenementen.

Eén van die activiteiten is een reünie van oud-medewerkers van de voormalige Frico, welke vanaf de oprichting in 1886 tot aan de sluiting in 1994 uitgroeide tot een zuivelbolwerk, waar in de ‘Centrale Melkinrichting’ dagverse- en langhoudbare consumentenproducten werden geproduceerd en in de ‘Centrale Botermakerij’ diverse botervariëteiten en boterolie voor de nationale- en internationale markt. Daarnaast bood dit prachtige bedrijf, na haar laatste nieuwbouw in 1970, werkgelegenheid voor het dorp en de naaste (en soms verder gelegen) omgeving aan zo’n 250 mensen.

De reünie vindt plaats op dinsdag 23 augustus 2022 vanaf 16:00 uur in het Doarpshûs te Wergea.
Deelnemers worden ontvangen met koffie en oranjekoek, er is een Frico-tentoonstelling ingericht en er wordt gezorgd voor een lopend buffet. Overige consumpties zijn voor eigen rekening. Tijdens dit samenzijn hebben de reünisten ruim de gelegenheid om met oud-collega’s bij te praten en oude herinneringen op te halen.
Er wordt zo rond 19:30 uur afgesloten, zodat belangstellenden voldoende in de gelegenheid zijn zich naar MFC ‘De Bidler’ te begeven, waar vanaf 20:00 uur een avondprogramma met muziek en zang van de geschiedenis van de Frico en van Wergea gepland staat.

Tijdens de vorige Frico-reünie in 2004 was de eigen bijdrage € 25. Nu, 18 jaar later en geconfronteerd met stijgende prijzen ziet de reünie-commissie zich genoodzaakt € 30 per deelnemer te vragen.

Opgave voor de Frico-reünie gaat per email:
reuniefrico2022@gmail.com’, waarna u een registratienummer krijgt toegewezen. Na betaling van de eigen bijdrage, onder vermelding van het aan u toegewezen registratienummer, op rekening ‘NL21 RABO 0123 3334 31’ t.a.v. ‘Reünie Frico Warga’ wordt u als deelnemer geregistreerd. U kunt zich tot woensdag 10 augustus aanmelden voor de reünie.

We hopen op een goede deelname en alvast tot ziens op 23 augustus 2022!

Reünie-commissie Frico-Wergea,
Tieneke, Huib, Henk, Haeije

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.