boerderij dakAl jaren verliezen boerderijen door de ontwikkelingen in de landbouw hun agrarische functie. Naast het behoud van bestaande agrarische functies zijn nieuwe functies voor deze boerderijen belangrijk voor de leefbaarheid en ontwikkeling van platteland en dorpen. Vanwege dit laatste informeren wij u over een prijsvraag.
 
Prijsvraag
Vanuit het Europese Leader programma Noordwest Fryslân is door de provincie Fryslân een prijsvraag uitgezet voor eigenaren van herbestemde of te herbestemmen monumentale of karakteristieke boerderijen waarvan de onderhoudstoestand van het dak matig of slecht is. Met de prijsvraag Nije fitaliteit troch âlde pleatsen kunnen voor de tien beste herbestemmingen, prijzen van maximaal € 25.000 worden gewonnen voor dakherstel. Via het Kenniscentrum Herbestemming Noord is professionele ondersteuning mogelijk.
 
Denkt u hiervoor in aanmerking te komen of kent u iemand die in aanmerking zou kunnen komen?
Vanwege de relatie met leefbaarheid van platteland en dorpen vragen wij daarom uw aandacht. Heeft u of wellicht kent u een boerderij in uw dorpsgebied dat zicht leent voor deze prijsvraag?
We willen u of iemand die u kent hierop attenderen en willen degene die in aanmerking komt stimuleren om mee te doen.
 
Wees er snel bij, er is besloten de termijn om e.e.a. kenbaar te maken te verlengen t/m 14 november 2022 in combinatie met een gerichte bekendmaking.
Er gelden een aantal voorwaarden voor deelname. Meer informatie over de prijsvraag en de ondersteuning: www.fryslan.frl/prijsvraagfryskepleats
 
Namens het projectteam Takomst Fryske Pleats,
Afdeling erfgoed en cultuurlandschap
Provinsje Fryslân

Disclaimer: de getoonde boerderij heeft geen relatie met deze oproep van de provincie. We willen bij onze artikelen graag een afbeelding toevoegen (ook voor het delen op de sociale media, zoals onze Facebookpagina) en omdat we zelf deze foto vorig jaar gemaakt hadden hebben we deze gebruikt.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.