De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur organiseren voor de derde keer de
verkiezing van de Bovenste Beste Bermbeheerder. Uit de kandidaten die door het
publiek zijn genomineerd, heeft de jury de vijf meest aansprekende geselecteerd,
waaronder het maaiteam van de gemeente Leeuwarden. Deze vijf kandidaten voeren
campagne op de website van de Vlinderstichting en via hun eigen
communicatiekanalen. Van 1 tot 21 juni kan iedereen zijn stem uitbrengen op zijn
favoriet.

Lees meer...

 

Bermbeheerders in het zonnetje
Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen hebben gelukkig bloemrijke
bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De
Vlinderstichting wil graag bermbeheerders in het zonnetje zetten die zich met succes
inzetten voor ecologisch bermbeheer. Daarom wordt elke twee jaar de Bovenste
Beste Bermbeheerder gekozen.


Stem!
Van 1 tot 21 juni kun je je stem uitbrengen op je favoriet op deze website. Daarna
weten we wie de Bovenste Beste Bermbeheerder 2024 is!

Als werkgroep biodiversiteit werken we nu al vanaf 2019 samen met de afdeling
groen van de gemeente Leeuwarden. Dit heeft erin geresulteerd dat we samen met
de werkgroepen in Warstiens, Warten, Wergea en Wirdum bezig zijn om een
insectensnelweg te realiseren. Na de zomer gaat ook de werkgroep biodiversiteit in
Grou aanhaken. Een goed bermbeheer met een aangepast maaibeleid is daarvoor
een voorwaarde. Wij vinden dat het maaiteam van de gemeente Leeuwarden de
samenwerking heel goed binnen de bestaande mogelijkheden vormgeeft. Zij
verdienen onze stem. Stemmen jullie tot en met 20 juni mee op de site van de
Vlinderstichting?


Werkgroep biodiversiteit Wergea

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.