Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

wws Zondag 17 juni is het alweer zover, de jaarlijkse Knobbeltocht! Met als vertrekpunt passanten ligplaats Nij Roarda. Aanvang 9 uur.

De organisatie is alweer druk bezig om ook dit jaar weer een fantastische Knobbeltocht neer te zetten. Iedereen die een boot bezit mag aan de Knobbeltocht mee doen, ook niet leden van de WWS.


Graag opgeven voor zondag 10 juni met vermelding van: naam boot, aantal deelnemers en aantal kinderen onder de 12 jaar.

Kosten deelname €5 euro per boot.

Opgave bij: Jettie stuiver: jettiestuiver@hotmail.com of 06-26362246

OANT SJEN OP SNEIN 17 JUNY!

wws Voor de leden van de WWS:

Het bestuur nodigt U van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 12 maart 2018 om 20.00 uur in Us Doarpshûs

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
 5. Renovatie Tobbehûske
 6. Jaarverslag secretaris
 7. Financieel verslag 2017 en begroting 2018
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw lid kascommissie
  Aftredend: Jan Mooren
 10. Verslag havencommissie
 11. Bestuursverkiezing
  Aftredend en verkiesbaar voor tweede termijn: Dolf Velde 
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Pauze

Na de pauze

Lezing Henk de Velde

wws henk de velde 01wws henk de velde 02

De Velde ging op zijn vijftiende mee op zee als lichtmatroos en werkte in de koopvaardij. [ klik hier om de rest van het verhaal te lezen... ]

 

Lees meer: WWS-jaarvergadering maandag 12 maart 20.00 uur

Bedrijven
    
Tweets

31-07-2020 21:30
RT @popduo: Stiekem tóch een beetje #Sneekweek. Dinsdagavond 4 aug. spelen we bij #Lewinski #Sneek. Reserveer via info@lewinski.nl https://


31-07-2020 21:29
RT @frieschdagblad: De gevolgen van de coronacrisis lijken voor theaterkerk De Bidler in Wergea nog mee te vallen. ,,Wy hawwe net hiel hege…


28-07-2020 18:50
RT @Gemeente_Lwd: Een prachtig initiatief van onze inwoners. Heel goed voor de #biodiversiteit. Heb jij ook een leuk initiatief voor onze…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.