logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

 

Recreatief fietspad Langdeel kan worden aangelegd

Al bij de aanleg van het aquaduct Langdeel in de Wâldwei is tussen Leeuwarden Vrij-Baan en de gemeente Boarnsterhim afgesproken dat ingezet wordt op de aanleg van een recreatief fietspad van Leeuwarden naar Warten. Vooruitlopend hierop is destijds een forse financiële bijdrage geleverd voor het aanleggen van een extra (fiets)tunnelbuis in het aquaduct.

Het eerste gedeelte van het fietspad vanuit Zuiderburen tot aan het aquaduct Langdeel is al klaar en door burgemeester Crone geopend op 24 mei 2011. Het gedeelte richting Warten is nog niet gerealiseerd. Inmiddels is alle grond waar het pad op moet komen in het bezit van de gemeente Boarnsterhim. Er is ook geld om het fietspad aan te leggen. De weg is nu vrij om het zuidelijk deel van het fietspad te realiseren.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim zal op korte termijn (26 maart 2013) de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorbereiding van de aanleg van het ‘Boarnsterhimse’ deel van het fietspad Langdeel. Ook wordt voorgesteld om het project alvast over te dragen aan Leeuwarden, omdat de oplevering van het fietspad waarschijnlijk niet meer in de bestaansperiode van Boarnsterhim zal plaatsvinden.

Het fietspad is van groot belang voor de recreatieve fietsontsluiting tussen Leeuwarden en Boarnsterhim. Straks is de Wâldwei geen barrière meer voor de verbinding tussen de noordelijke dorpen van Boarnsterhim (o.m. Warten met museale functies en fietspont), het natuurgebied de Alde Feanen en Leeuwarden. Het fietspad is onderdeel van de projecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Hierin werken de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Leeuwarden samen om de regio beter bereikbaar te maken. Er worden ongeveer 40 projecten gerealiseerd, variërend van de aanleg van wegen en fietspaden tot de aanleg van viaducten en verbetering van het openbaar vervoer.

Wethouder mevrouw Jager-Wöltgens van Boarnsterhim zegt blij te zijn dat na een aantal jaren de realisatie van het zuidelijk deel van het fietspad nabij is. “Het heeft veel inspanning gekost, maar nu kunnen we nog dit jaar starten met de aanleg. Samen met de gemeente Leeuwarden realiseren we een veilige verbinding tussen de mooie dorpen van (nu nog) Boarnsterhim en de stad Leeuwarden. Recreanten profiteren hiervan, maar ook scholieren en het fietsend woon-werkverkeer zullen met plezier gebruik gaan maken van de nieuwe fietsverbinding”.

[Bron: persbericht gemeente Boarnsterhim]

 

 

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022. Check hier de website: wergea600.nl

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.