Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

 

Recreatief fietspad Langdeel kan worden aangelegd

Al bij de aanleg van het aquaduct Langdeel in de Wâldwei is tussen Leeuwarden Vrij-Baan en de gemeente Boarnsterhim afgesproken dat ingezet wordt op de aanleg van een recreatief fietspad van Leeuwarden naar Warten. Vooruitlopend hierop is destijds een forse financiële bijdrage geleverd voor het aanleggen van een extra (fiets)tunnelbuis in het aquaduct.

Het eerste gedeelte van het fietspad vanuit Zuiderburen tot aan het aquaduct Langdeel is al klaar en door burgemeester Crone geopend op 24 mei 2011. Het gedeelte richting Warten is nog niet gerealiseerd. Inmiddels is alle grond waar het pad op moet komen in het bezit van de gemeente Boarnsterhim. Er is ook geld om het fietspad aan te leggen. De weg is nu vrij om het zuidelijk deel van het fietspad te realiseren.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim zal op korte termijn (26 maart 2013) de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorbereiding van de aanleg van het ‘Boarnsterhimse’ deel van het fietspad Langdeel. Ook wordt voorgesteld om het project alvast over te dragen aan Leeuwarden, omdat de oplevering van het fietspad waarschijnlijk niet meer in de bestaansperiode van Boarnsterhim zal plaatsvinden.

Het fietspad is van groot belang voor de recreatieve fietsontsluiting tussen Leeuwarden en Boarnsterhim. Straks is de Wâldwei geen barrière meer voor de verbinding tussen de noordelijke dorpen van Boarnsterhim (o.m. Warten met museale functies en fietspont), het natuurgebied de Alde Feanen en Leeuwarden. Het fietspad is onderdeel van de projecten van Leeuwarden Vrij-Baan. Hierin werken de provincie, Rijkswaterstaat en de gemeente Leeuwarden samen om de regio beter bereikbaar te maken. Er worden ongeveer 40 projecten gerealiseerd, variërend van de aanleg van wegen en fietspaden tot de aanleg van viaducten en verbetering van het openbaar vervoer.

Wethouder mevrouw Jager-Wöltgens van Boarnsterhim zegt blij te zijn dat na een aantal jaren de realisatie van het zuidelijk deel van het fietspad nabij is. “Het heeft veel inspanning gekost, maar nu kunnen we nog dit jaar starten met de aanleg. Samen met de gemeente Leeuwarden realiseren we een veilige verbinding tussen de mooie dorpen van (nu nog) Boarnsterhim en de stad Leeuwarden. Recreanten profiteren hiervan, maar ook scholieren en het fietsend woon-werkverkeer zullen met plezier gebruik gaan maken van de nieuwe fietsverbinding”.

[Bron: persbericht gemeente Boarnsterhim]

 

 

Bedrijven
    
Tweets

04-05-2021 13:52
RT @vvWarga: VV Warga feliciteert oud Warga speler Wesley Dijkstra met de opening van Supermarkt Wergea. Het ziet er allemaal keurig uit.…


26-04-2021 20:16
RT @BakkerijdeBoer: Op koningsdag zijn wij open van 08:00 - 16:00. U kunt gebruik maken van online bestellen via onze webshop. ? https://


24-04-2021 21:14
Nu! Weima & vd Werf live stream. Mooie songs, Beatles, Abba, Simon & Garfunkel enz. enz. https://t.co/C5uXW0EiZK


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.