Aanvragen financiële bijdrage uit het dorpenbudget

Inwoners die bezig zijn met een initiatief of project voor het dorp, kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij Perspektyf.

De algemene voorwaarden voor een initatief of project zijn:

  • Het mag niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving
  • Het mag niet in strijd zijn met de normen en waarden van onze samenleving
  • Het mag niet concurreren met de bedrijven in ons dorp

Daarnaast hebben we voordat een bijdrage toegekend kan worden ook een paar regels, die op het aanvraagformulier staan.

Is het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend, dan kan het naar perspektyfwergea@gmail.com gestuurd worden. In de eerstvolgende netwerkbijeenkomst komt de aanvraag op de agenda. De aanvragers vertellen over het initiatief of project in de netwerkbijeenkomst, waar door de aanwezige inwoners wordt geadviseerd over de toekenning. Perspektyf neemt daarna het besluit over de toekenning van de aanvraag en de hoogte van het bedrag.

Wilt u een bijdrage uit het dorpenbudget aanvragen? Dan gaat dat als volgt:

  • U maakt een begroting van de benodigde bijdrage en kijkt ook naar alternatieve financiering. Misschien kan een subsidie of bijdrage van het Mienskipfonds ook een (deel van de) oplossing zijn. U vult het aanvraagformulier (zie onderstaande link) in en stuurt dat naar perspektyfwergea@gmail.com
  • Perspektyf bekijkt uw aanvraag en kan u vragen om extra uitleg over uw aanvraag. Mocht uw aanvraag worden afgewezen, dan ontvangt u daarover bericht van Perspektyf met uitleg over de reden van afwijzing.
  • Daarna legt u uw aanvraag voor aan de aanwezige inwoners op de eerstvolgende netwerkbijeenkomst. De aanwezige inwoners kunnen u ook extra uitleg vragen en met u meedenken over oplossingen. Zij geven een advies aan Perspektyf over het steunen van uw aanvraag.
  • Na de netwerkbijeenkomst beslist Perspektyf over de toekenning van uw aanvraag en de hoogte van het bedrag. U ontvangt daarover bericht van Perspektyf.

Welk bedrag kunt u aanvragen?

Perspektyf heeft per netwerkbijeenkomst tussen de € 1.500 en € 2.000 aan dorpenbudget om te gebruiken voor initiatieven. Op basis van uw begroting, eigen bijdrage en bijdragen van andere partijen (bijv. subsidie), bepaalt u zelf de hoogte van uw aanvraag. Na de netwerkbijeenkomst beslist Perspektyf over de toekenning van uw aanvraag en de hoogte van het bedrag. Het is dus mogelijk dat u aanvraag voor het volledige bedrag of een gedeelte daarvan wordt toegekend. U ontvangt daarover bericht van Perspektyf.

Aanvragen voor subsidies via andere partijen

Soms is het nodig dat via Perspektyf een aanvraag wordt gedaan voor subsidie bij een andere partij. Wanneer daarvan sprake is, dan kan hierover altijd contact worden opgenomen met Perspektyf via perspektyfwergea@gmail.com.

 

 

Download hier het aanvraagformulier.

 

 

Bedrijven
    
Tweets

27-03-2020 22:33
Nu op https://t.co/pJPH2V1NiL een speciale corona nieuwspagina! Initiatieven van ondernemers en particulieren kunne… https://t.co/9yTqQkvf8E


24-03-2020 21:41
RT @popduo: wat zijn we stil... onlangs wél al onze eigen nummers op #Spotify gezet. https://t.co/yGVEuO2nlA


24-03-2020 21:41
RT @teatsen: Het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip op hemelvaartsdag gaat wegens de maatregelen van het kabinet niet door.


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.