gemeenteleeuwardenUpdate: uit onderzoek door veterinair lab Lelystad blijkt dat de oorzaak van de gevonden zieke en doden eenden in de omgeving van de Narderbuorren in Wergea botulisme type C is. Vrijdag 21 juli informeerden we de boerenbedrijven in de omgeving over de mogelijke risico's.

Sinds vrijdagmiddag (21 juli) zijn er nog drie kadavers aangetroffen, waarvan de laatste dinsdag. Wij zien dat het aantal dierlijke slachtoffers afneemt. Wij concluderen hieruit dat er nog wel botulisme aanwezig is, maar dat de situatie op dit moment stabiel en onder controle is.  

Botulisme
Botulisme type C is niet gevaarlijk voor mensen, wel voor dieren. De botulismebacterie is sluimerend aanwezig in bodemslib. Door droogte en warmte kan deze bacterie geactiveerd worden. In combinatie met laag waterpeil in de sloten - eenden kunnen dan met de kop in de modder komen - kan besmetting ontstaan. Andere dieren (zoals kippen) kunnen weer  ziek worden door het eten van maden uit eendenkadavers. Betere doorstroming is de beste aanpak. Wetterskip Fryslân heeft inmiddels de doorstroming verbeterd door een inlaat vanaf de boezem. Ook is een duiker opgeschoond.
Risico’s voor dieren
Botulisme type C kunnen (water)vogels, vissen en vee besmetten met dodelijke gevolgen. Veebedrijven kunnen besmetting voorkomen door rekening te houden met onderstaande besmettingsrisico’s:
- drinkwater uit sloten*
- grasland besproeien met water uit de sloot*
- eten van kadaverresten via gras of kuil
*Het water zelf is niet besmettelijk, maar kan wel resten van kadavers bevatten die besmetting kunnen veroorzaken.

Meldingen zieke en dode vogels
Zieke of dode (water)vogels die mogelijk besmet zijn, dient men altijd te melden via het Milieu Alarmnummer (058) 212 24 22. Ruim de zieke of dode vogel niet op of raak deze niet aan. Wetterskip Fryslân of gemeente Leeuwarden zorgt voor de verwijdering. Gemeente Leeuwarden houdt het gebied de komende dagen extra in de gaten.

Zwemmen
Botulisme type C kom in Nederland het meeste voor. Type E, ook gevaarlijk voor mensen, komt in Nederland vrijwel nooit meer voor. Zolang we geen definitieve uitslag hebben, raden we zwemmen in de omgeving af. Algemeen advies is altijd alleen op officiële zwemlocaties te zwemmen. We zijn ervan op de hoogte dat er in de buurt van de haven wordt gezwommen. Dit is geen officiële zwemlocatie dus ook daar raden we zwemmen af.  De kans dat er bij de haven botulisme wordt aangetroffen, is echter zeer klein. Dit water ligt hoger dan de polder (het water stroomt van de haven via de inlaat naar de polder).

Pleatslik Belang Wergea, de haven en volkstuinenvereniging zijn over de situatie geïnformeerd. Net als de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, Land- en Tuinbouworganisatie, vogelopvang en dierenambulance, GGD Fryslân en FUMO.

 

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.