gemeentelwd

Perspektyf heeft onderstaand bericht halverwege december vorig jaar ontvangen. Omdat dit misschien interessant kan zijn voor organisaties binnen Wergea en omgeving (gratis adverteren op basis van bepaalde voorwaarden) willen we dit met jullie delen:


In Leeuwarden wordt de werkwijze gehanteerd dat er reclame gemaakt wordt door frames aan lichtmasten (two sign) te plaatsen. In de dorpen van de  gemeente Boarnsterhim mocht voorheen  reclame worden gemaakt door het plaatsen van driehoeksborden om lichtmasten. De wens was om eenduidigheid te creëren en in de dorpen op dezelfde wijze te werken als in Leeuwarden.

Met de input van de verschillende dorpsbelangen heeft de gemeente Leeuwarden afspraken gemaakt met het bedrijf Centercom.

Op 13 november 2019 heeft de gemeenteraad het reclamebeleid Oog voor Reclame vastgesteld. Met deze vaststelling is het niet meer mogelijk in de gemeente Leeuwarden reclame te maken door middel van driehoeksborden om lichtmasten. Alleen door middel van two sign borden.  Voor het maken van reclame door middel van two sign borden heeft de gemeente een overeenkomst met het bedrijf Centercom. Met Centercom is overeengekomen dat zij met ingang van 1 januari 2020 naast de stad Leeuwarden ook in de dorpen two sign borden gaan plaatsen.

Klik hieronder op "Lees meer" om de afspraken en de kaart te bekijken.

Lees meer: Two sign borden in de gemeente Leeuwarden

gemeentelwdBij Perspectief kwam de mededeling binnen van de Gemeente Leeuwarden dat op 8 januari een open podium gehouden wordt, hier kunnen inwoners, organisaties, belanghebbenden in gesprek gaan met de gemeenteraad. Er is gelegenheid om in te spreken op onderwerpen die op de agenda staan.

Het is één van de wegen om raadsleden te informeren. Het open podium is ook bedoeld om raadsleden te ontmoeten en informeel met hen in gesprek te gaan.

De vergadering start om 20.00 uur, Hofplein 38 in Leeuwarden.

Met de mail werd een PDF-bestand meegestuurd waarin een aantal zaken benoemd worden (Perspektyf Wergea, stand van zaken tennisvelden Wirdum), deze is hier te bekijken: link.

Raadsleden laten zich graag informeren over hoe het gaat in de wijken en dorpen en uw ervaringen op de thema’s binnen het werken in wijken en dorpen, zoals genoemd in de verhalende rapportage:

  1. Initiatieven: We willen initiatieven van en voor de Leeuwarder wijken en dorpen de ruimte geven en waar nodig en mogelijk ondersteunen.  
  2. Organisatie in de wijk/het dorp: We willen ruimte voor bewoners om zich te organiseren op een manier die past bij hun wijk/dorp; een goede samenwerking binnen de wijk/het dorp; een goede verantwoording aan de achterban over de inzet van bewonersorganisaties; goede faciliteiten om actief te zijn in de wijk/het dorp; een gemeente die weet wat er leeft en goed communiceert/bereikbaar is.
  3. Publieke taken: We willen ruimte om publieke taken door bewonersorganisaties uit te voeren of invloed daarop uit te oefenen.
  4. Gemeentelijke plannen: We willen goede informatie over, en betrokkenheid van bewoners en andere betrokkenen bij gemeentelijke plannen.
  5. Initiatieven in de Wijkaanpak: We willen in de wijkaanpak pro-actief faciliteren en stimuleren bij realisatie van initiatieven in deze 6  kwetsbare wijken: Valeriuskwartier, Schepenbuurt, Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, Vlietzone en Heechterp-Schieringen.

De stukken zijn hier online te vinden: link.

Bedrijven
    
Tweets

11-01-2020 21:02
RT @vvWarga: Opgave WK Schutjassen is nu geopend. WK op zaterdag 25 januari. Info en opgave 06-49704323 https://t.co/D6qPbNX29k


10-01-2020 15:13
RT @popduo: Volgend weekend: 10 januari - #Heerenveen, @deblauwekater 11 januari - #Damwoude, De Kruisweg (+@BrassbandEZG) Check de volled…


10-01-2020 15:12
RT @popduo: Weima & vd Werf yn it #Frysk 2 is al wer in skoftke op 'e merk... Wolst in eksimplaar? Stjoer in mail mei dyn adres. Krijst dan…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.