logo perspektyfNa het kijken en zoeken naar mogelijkheden om Wergea levend te houden blijkt nu dat al verschillende werkgroepen actief zijn onder de paraplu van Perspektyf. Een opsomming van de ontwikkelingen:

Warm welkom:

Een initiatief van Wergea voor nieuwe Wergeasters. De werkgroep bestaat uit 3 mensen die nu samen kijken welke inhoud leuk en nuttig is voor deze nieuwe dorpsbewoners. Informatie als kennismaking met het dorp Wergea.

Veilig over:

Ook het initiatief voor een veilige oversteek op de Kerkbuurt is in werking. Naar aanleiding van de brief die de werkgroep aan de Gemeente Leeuwarden gestuurd heeft zal er contact zijn over het (te) hard rijden en de onveilige situatie.

Leven in Wergea:

De enquête is inmiddels bij elk huis afgegeven. Bij de adressen waar we niemand thuis troffen is de envelop in de brievenbus gedaan. De envelop met uw mening, ideeën en opmerkingen wordt ook weer opgehaald, maar kan ook in de brievenbus van:
Paula Wobbes Kleine Buren 1
of
Betty Langhout Turfskipper 2
De uitkomst van deze enquête zal t.z.t in de Havensbank te lezen zijn.

Vorm en formeel:

Afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de statuten. Perspektyf is, met als uitgangspunt de statuten van PB, aan het kijken op welke punten wijzigingen nodig zijn. Daar waar ons gezond verstand niet toereikend is zal er hulp van een deskundige ingezet worden. Ook al is de overgang van PB naar Perspektyf al in werking, formeel is de overdracht pas zodra de stukken zijn ondertekend bij de notaris. Tot dat moment zijn we bevoegd om te handelen en kunnen we onze voorgangers raadplegen inden nodig.

Eigendommen-Eigenaren:

Verschillende eigendommen van PB hebben al een nieuwe beheerder. Zo zijn Perspektyf en het bestuur van de Bidler het in principe eens geworden over de zorg voor 'het monument' en het Digibord, beide aan de gevel van de Bidler.

De volgende netwerkbijeenkomst is:
Woensdag 26 juni om 20.00 uur in Café Lands Welvaren

Met onderwerpen:

  • bestuur
  • financiën
  • voortgang werkgroepen
  • eigendommen PB
  • blote billen bankje
  • zomeractiviteiten
  • podium ook voor gemeente

Tot de 26ste!

Namens Perspektyf, Ellen Visser

logo perspektyf

Op de bijeenkomst van 11 maart hebben verschillende mensen Post-it’s geplaatst op een bord. Op deze briefjes stonden allerlei werkgroepen, verenigingen, commissies, stichtingen en clubs.
Deze groeperingen hebben zich geschaard onder de paraplu van Perspektyf en zijn actief in Wergea/Warstiens/Aegum en Domwier.

Ook zijn op 11 maart 2 nieuwe initiatieven (ideeën) gepresenteerd (een veilige oversteek en een welkomst-tasje voor nieuwe bewoners).
De inbrengers van nieuwe initiatieven konden op de afgelopen netwerkbijeenkomst én kunnen op de in de toekomst geplande netwerkbijeenkomsten netwerken. Tevens plaatsen zij een verslagje/oproepje in de Havensbank om medestanders te zoeken die hen willen helpen bij het uitvoeren van het initiatief.

Even bijpraten...en vooruit kijken

Lees meer: Even bijpraten...en terugkijken

Bedrijven
    
Tweets

21-05-2019 22:12
RT @teatsen: Begint de teatskoorts al een beetje te kriebelen? Begin de sportzomer sportief en gezellig en zoek 2 teatsmaten voor het Wytze…


04-05-2019 21:20
RT @vvWarga: Zondag 5 mei een kans voor Warga2 om de rode lantaren over te dragen aan Friesland3. Belooft een spannende wedstrijd te worden…


29-04-2019 22:42
RT @teatsen: Nog een dikke maand en de teatsrackets kunnen weer uit het vet! Geef je nu op voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.