logo perspectiefPerspectief staat voor het standpunt waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt waaruit je iets bekijkt ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht. Dit gegeven is de basis voor de organisatievorm nieuwe stijl.


Stand van zaken eind december:

De afgelopen tijd zijn we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden met de volgende uitkomst.

We hebben gekozen voor een "platte organisatie" zonder bestuur met plek voor alle werkgroepen / verenigingen / commissie / stichtingen.

Alle inwoners van Wergea, Aegum en Warstiens zijn vanwege hun woonplek automatisch lid, zonder contributie te betalen.

Iedereen kan zijn/ haar stem laten horen ter verbetering van de leefomgeving. We faciliteren 4x per jaar een netwerkbijeenkomst waar de mogelijkheid is om een initiatief in te brengen en om te polsen of er meer belangstellenden voor dit idee zijn.

Een 'podium' waar we elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, aanvullen en waar ook het ingebrachte vanuit een ander perspectief bekeken kan worden. Perspectief zorgt voor publicatie in de Havensbank en op wergea.com en ondersteunt bij de financiële kant.

Voor deze andere aanpak is een omslag in denken nodig.

  • Van halen naar brengen
  • Van vragen wat je denkt nodig te hebben naar wat kan mijn/ons aandeel zijn.
  • Van afhankelijk naar zelfsturend

Onze dorpen lopen over van kwaliteit en creativiteit op vele gebieden. Het plan is om een databank op te zetten voor inwoners die wat 'kunnen' en 'willen' op welk gebied dan ook. Zodat duidelijk wordt wie het leuk vindt om iets te doen voor de gemeenschap.

We hebben nog eventjes...

11 maart staat de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang gepland. Dat is tevens de datum waar we afscheid nemen van het bestuur van PB en Perspectief het stokje overneemt.
Op deze bijeenkomst geven wij een verdere toelichting op de organisatievorm, financiën en communicatie.

Data netwerkbijeenkomsten 2019:

  • 26 juni
  • 19 september
  • 27 november

Zoals alles wat verandert zullen ook wij, met elkaar moeten wennen aan deze opzet en nieuwe vorm. Wij hebben er vertrouwen in dat Perspectief dit kan bieden.

Marieke Bethlehem, Marjan Houkes, Rinie Boermans, Leonie Meinderts en Ellen Visser wensen iedereen Fijne Feestdagen en een goed 2019!

Bedrijven
    
Tweets

20-01-2019 12:13
RT @popkoorwergea: Vanmiddag zingt Popkoor #Wergea in @TsjerkjeSwichum Vorig jaar waren we er ook en was het vol. Vandaag met een gastoptre…


18-01-2019 20:06
RT @WietseMM: Ik kan me de reactie voorstellen mbt weinig groen. Wordt echt een stenige stadswijk. Wat vervolgens opvalt is dat de afsluiti…


13-01-2019 13:27
RT @vvWarga: Warga 1 oefent om 14.00 uur op het kunstveld bij MKV'29 tegen Friesland 1. https://t.co/mZUTF2qeUV


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube