logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

bloeizone verslag april

Graag willen we jullie bijpraten over de zeer geslaagde eerste Bloeizone brainstormsessie die we op zaterdag 23 april gehad hebben. Wat hebben wij veel energie gekregen van deze ochtend!

Er was een goede opkomst van 40 super enthousiaste Wergeasters. Daan Bultje van het Healthy Aging Netword Noord Nederland (HANNN) heeft een informatief en inspirerend verhaal verteld en er werden voorbeelden gedeeld van initiatieven waar in Wergea al aan wordt gewerkt en die passen binnen het gedachtegoed van de Bloeizones. We kregen een zeer smakelijke, plantaardige lunch bereid met lokale Friese ingrediënten. Geïnspireerd door het eten in de Blue zones, waar de Bloeizones op zijn gebaseerd. Gemaakt door 2 fantastische Bloeizone hobby koks.

Klik op "Lees meer:..." om de rest van dit artikel te lezen.

 

Lees meer: Geslaagde eerste Bloeizone brainstormsessie op 23 apil 2022

logo perspektyf

Voor het eerst weer een netwerkbijeenkomst zonder beperkingen. Als vanouds kwamen we samen, nu in de hûskeamer fan ús doarpshûs. Onder de aanwezigen gebiedswerker Jennifer Batteram en wethouder Abel Reitsma, beide van gemeente Leeuwarden.
Op de agenda een uitgebreid programma, aan het woord kwamen de verschillende aanvragers die een bijdrage uit het dorpsbudget vroegen;
•    De hûskeamer voor een dolle democratische dag op 16 maart
•    De jeugdsoos wil graag financiële ondersteuning voor aankoop van het soosgebouw en de daarmee gepaard gaande verbouwingskosten
•    Wergea 600 heeft een uitgebreid en gevarieerd programma voor de feestweek (eind augustus) samengesteld en vraagt hiervoor financiële ondersteuning.
•    De reüniecommissie van de Frico zoekt naar geldbronnen voor medefinanciering van de reünie van oud Frico werknemers tijdens deze feestweek.

Netwerkbijeenkomsten zijn niet alleen bedoeld om financiële ondersteuning te vragen. Tijdens deze bijeenkomsten is iedereen welkom om zijn of haar zegje te doen en kan zo allerlei onderwerpen delen met ons dorp en kan zich eventueel aansluiten bij een werkgroep/initiatief.
Vanzelfsprekend ben je op zo’n avond ook welkom als toehoorder en/of meedenker.

 

Klik op'Lees meer' voor meer informatie.

Lees meer: Verslag netwerkbijeenkomst Perspektyf 2 maart 2022

Wergea 600

logo wergea 600

Dit jaar bestaat Wergea 600 jaar! Noteer alvast in je agenda: de feestweek is van 19 tot en met 28 augustus 2022.

Bedrijven
    
Tweets

05-05-2022 20:25
RT @vvWarga: Het verslag en alle foto's van Warga 4 - DTD 4 staan nu op https://t.co/KlhyuybMVn Er staan inmiddels zelfs beelden van deze w…


05-05-2022 20:25
RT @BakkerijdeBoer: ❤ Het is bijna moederdag ❤ Een moederdagsnitte, aardbeienslof, aardbeienschelpje of een vers suikerbroodje met een cro…


27-04-2022 10:08
RT @teatsen: De opgave voor het Wytze Veenstra Wergeaster Kampioenskip Teatsen staat online @ https://t.co/HBpFXy1lPU https://t.co/HhspT4RC


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.