logo perspektyf

Op de bijeenkomst van 11 maart hebben verschillende mensen Post-it’s geplaatst op een bord. Op deze briefjes stonden allerlei werkgroepen, verenigingen, commissies, stichtingen en clubs.
Deze groeperingen hebben zich geschaard onder de paraplu van Perspektyf en zijn actief in Wergea/Warstiens/Aegum en Domwier.

Ook zijn op 11 maart 2 nieuwe initiatieven (ideeën) gepresenteerd (een veilige oversteek en een welkomst-tasje voor nieuwe bewoners).
De inbrengers van nieuwe initiatieven konden op de afgelopen netwerkbijeenkomst én kunnen op de in de toekomst geplande netwerkbijeenkomsten netwerken. Tevens plaatsen zij een verslagje/oproepje in de Havensbank om medestanders te zoeken die hen willen helpen bij het uitvoeren van het initiatief.

Even bijpraten...en vooruit kijken

 

De al bestaande werkgroepen Wonen Wergea, Mienskip Wergea en vrijwillige inzet hebben een enquête gemaakt om uw mening te horen over het leven in ons dorp. Deze envelop zal in mei persoonlijk bij u langs gebracht worden. We hopen op veel ingevulde formulieren terug zodat nog meer duidelijk wordt over de wensen t.o.v. wonen en leven in Wergea en omgeving.

Samen kan je niet alleen:

Bij de overdracht van Plaatselijk Belang naar Perspektyf werden we plotsklaps eigenaar van vele voorzieningen.
Perspektyf wil wel eigenaar zijn, maar zoekt beheerders die een eigendom willen 'adopteren'. 
Deze voorzieningen hebben meer of minder onderhoud nodig.

OPROEP:
Wie wil de beheerder worden van het natuurpad Meanewei?
Het wandelpad tussen Wergea en Wartena ligt zoals het ligt, maar de opstap om over de hekken te komen heeft onderhoud nodig. Wie volgt deze mannen op?

foto doarpswurk

Al bekende vrijwilligers zijn benaderd met de vraag om beheerder te willen worden.

Beheerder Skatebaan: Gerard de Wolff
Beheerders houten Havensbank: Sipke de Boer en Keimpe Gerrit de Boer
De bank is weer uit de winterstalling en staat in het zonnetje!
Klaar voor de Wergeaster zomergasten.

Namens Perspektyf
Ellen Visser

Bereikbaar: perspektyfwergea@gmail.com
Postadres: Perspektyf Grote Buren 24 Wergea

Bedrijven
    
Tweets

27-02-2020 22:51
RT @vvWarga: bekijk deze pagina https://t.co/L9ysTCIw3I


27-02-2020 22:51
RT @teatsen: Wij hebben weer 2 prachtige kampioenschappen gepland. Noteer ze vast in je agenda: Hemelvaartsdag 21 mei 2020: Wytze Veenstra…


27-02-2020 22:51
RT @popduo: Ons eerste eigen werkje ‘The Other Side’ met 12 zelfgeschreven Engelstalige #popsongs uit 2003 staat nu ook op #Spotify! #tijds…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.