logo perspektyf Deze avond werden er 7 initiatieven vanuit de bewoners gepresenteerd en toegelicht.

Grand café JAN en Oan tafel lieten de aanwezigen hun plannen zien met het huis op de Lytse Buorren. Na deze presentatie ontstond een levendige discussie, gevuld met zorgen en applaus. De zorgen waren vooral gericht op een eventueel parkeerprobleem als het huis gebruikt gaat worden als luxe overnachtingsmogelijkheid voor de gasten. Er is die avond een afspraak gemaakt tussen initiatiefnemers en bezwaarmakers om gezamenlijk te kijken naar een oplossing.

Het volgende onderwerp ging over het overwoekerde stuk grond bij de school. Hierin zijn al ontwikkelingen, de grond is inmiddels schoon, stenen verwijderd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid, zodat de hekken weg kunnen en het straks weer veilig is. School, Proloog en de Gemeente Leeuwarden zijn over een nieuwe bestemming in onderhandeling, de bewoners van dit gebied worden op de hoogte gehouden.

Hoe gaat Duurzaamheid samen met de regels van ‘Beschermd Dorpsgezicht’? Ook in Wergea zijn deze twee punten vaak in strijd met elkaar. Nu de energieprijzen stijgen is het voor grootgebruikers/winkeliers in het centrum van het dorp niet meer op te brengen om hun producten en service betaalbaar te houden. De Gemeente heeft over dit dilemma al een bijeenkomst staan, waar de initiatiefnemer voor is uitgenodigd. Heel Wergea is benieuwd naar de uitkomst, zeker de bewoners van de oude kern.

De organisatoren van het Schoolfeest deden een oproep voor nieuwe aanwas. Voor het komend jaar 2023 zijn er mensen nodig die het schoolfeest mede willen organiseren. Wie hier een rol in wil spelen kan contact opnemen met Annie Boermans via Skoalfeestwergea@gmail.com

Klik hieronder op "Lees meer.." om de rest van het artikel te lezen.

Feestverlichting buurtverenigingen.
Mede door de festiviteiten tijdens Wergea 600 ontstond de vraag kan het verlichten van de straat ook duurzamer? Veel buurtverenigingen hebben nog oude gloeilampen die stroom vreten. Ook op deze vraag kwamen veel opmerkingen en ideeën vanuit de aanwezigen. De initiatiefnemer gaat hiermee aan de slag.

Alweer een energieslurper, het Infobord, waar aankondigingen opgezet kunnen worden, hangt op de buitenmuur van de Bidler. Het is destijds gefinancierd door Zakelijk Wergea en Pleatslik Belang Op jaarbasis zijn de stroomkosten hiervoor €700 en dat bedrag is de ‘oude’ prijs. Dit bedrag betaalt Perspektyf vanuit het dorpenbudget. Maar het is veel (gemeenschap)geld. Kan het anders? Het Bidler bestuur en de beheerders van het infobord hebben zelf ook ideeën om de kosten te beperken. Uit de aanwezigen kwamen ook voorstellen om het uitgangspunt zoals het niet commercieel houden, te onderzoeken om het voor het dorp toch mogelijk te maken dit bord te gebruiken. Wordt vervolgd.

De werkgroep Wonen deed verslag van hun activiteiten die gericht zijn op jongerenhuisvesting en seniorenwoningen in Wergea. Voor dit traject is een lange adem nodig. (reeds 5 jaar in gesprek) maar “de aanhouder wint”.

AANVRAGEN:

  • De jeugdsoos wil een betrouwbaar kassasysteem aanschaffen. De kosten hiervoor zijn € 2.000
  • Het is tijd om de 16 vrijwilligers van de duo fiets te trakteren, hiervoor werd €140 gevraagd. Er kwam een aanbod van Grand café JAN om hierin te voorzien.
  • De Kriich en de school hebben een samenwerking op muziekgebied, voor de twee projecten werd in totaal €650 gevraagd.
  • De werkgroep Biodiversiteit vroeg €400 voor de aanschaf van biologische bloembollen.
  • De werkgroep Mienskip vroeg €20 voor een sticker met verwijzing naar het Tobbehûske voor de toerist met hoge nood.

STEMMENRONDE:

Alle aanvragen zijn positief ontvangen. De aanvragers hebben inmiddels antwoord gekregen.

Rondvraag: Er ligt een plan bij de Gemeente voor de Kerkbuurt Wopkehoek en Nieuwe Leeuwarderweg waarbij meerdere Wergeasters werkgroepen bij betrokken zijn. Na anderhalf jaar, goede samenwerking, is er nog geen reactie. Het lijkt of er geen beweging in dit traject zit. De bedrijven vinden het erg jammer dat het bedrijventerrein niet is meegenomen in de plannen. Het bedrijventerrein is steeds vaker slecht bereikbaar door de situatie rond Wopkes hoek. Jennifer Batteram, gebiedsmedewerker van de Gemeente Leeuwarden gaat dit uitzoeken.

De opkomst was verrassend! 43 mensen waren aanwezig in de huiskamer van US Doarpshûs, waaronder vertrouwde gezichten en ook veel nieuwe. Nu er geen toegangsregels meer gelden is het vrije inloop.

De eerstvolgende Netwerkbijeenkomst is 7 december

Op verzoek zullen de aanvragen en voorlopige agenda een week voor deze datum op wergea.com geplaatst worden.

Vriendelijke groet perspektyfwergea@gmail.com

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.