logo perspektyf

Reststromen:
Mede door de fijne samenwerking tussen de werkgroep Biodiversiteit en de Gemeente/ groen kregen de aanwezigen een boeiende uitleg van Geert Draaistra over reststromen, lees groenafval.
Wat eerder afval genoemd werd, blijkt met nieuwe inzichten en technieken zeer waardevol te zijn voor het natuurlijk verrijken van de bodem.
Niet alleen voor de grotere gebieden, maar ook voor de eigen tuin werden tips gegeven om anders om te gaan met het “afval” en te gebruiken i.p.v. wegdoen. Zoals bijvoorbeeld een rommelhoekje.
De Gemeente werkt samen met boeren en burgers, werkgroepen en andere groendenkers.
Er ontstond een levendige discussie over organische reststromen en hoe we daaraan kunnen bijdragen. Uiteindelijk is het plan om een lange termijnvisie te ontwikkelen. De werkgroep Bloeizone ziet mogelijkheden zet dit onderwerp op de agenda.

Klik op "Lees meer" om de rest van het verslag te lezen.

 

Werkgroep wergea.com
De website van Wergea wordt zeer frequent bezocht.
Arjen Agema gaf een kijkje achter de schermen over bezoek, gebruik en wensen.
Voor een digitaal medium is zelfstandig dingen snel kunnen vinden een must.
Waarom lukt dit niet altijd?
Veel informatie is verouderd, hierbij dan ook de vraag aan alle bedrijven, verenigingen, stichtingen, buurtverenigingen en anderen die op de site staan:
Geef de laatste naam/adresgegevens door op info@wergea.com
Ook tips ter verbetering van de site kunnen naar dit mailadres.

Talentenbank
Ook de talentenbank heeft de laatste gegevens nodig.
De in 2019 opgerichte Talentenbank heeft als doel mensen en projecten met elkaar in contact te brengen. Zodat jouw talent ingezet kan worden bij de ontwikkelingen binnen het dorp.
Wil je dat jouw naam met jouw talent op die lijst komt?
Staat jouw naam al op die lijst, maar is er iets gewijzigd?
In beide gevallen kan je een mail sturen aan Minke@moonennet.com.
Digitaal is prachtig en handig maar kan niet zonder input.

Wergea 600
Er kan teruggekeken worden op een prachtige en zeer geslaagde zomerse week.
Van deze week is een film in de maak, die naar verwachting in februari klaar is.
De financiële afronding is op dit moment nog niet helemaal rond.

Aanvragen:

  • Wonen in Wergea vraagt €500 voor de bijeenkomst in de Bidler op 31 januari as.
  • de Biljartvereniging vraagt voor het 50jarig jubileum €750
  • het Doarpshûs vraagt €1000 voor de vervanging van onveilige, kapotte stoelen.

De aanvragen worden toegelicht en vragen beantwoord.
Er was van de 33 aanwezigen stemmers geen enkele tegenstemmer in de zaal.
De aanvragers hebben inmiddels antwoord gekregen.

Nationale vrijwilligersdag:
Toeval bestaat niet?
De netwerkbijeenkomst viel op deze dag.
Een mooie gelegenheid om alle (17 personen) beheerders van de Wergeasters eigendommen te bedanken voor hun inzet voor het dorp.
De werkgroepen Havensbank en Biodiversiteit werden ook in het zonnetje gezet en geprezen om hun bijdrage aan het dorp.

Vragen aan de Gemeente:
Grote ergernis kwam boven tafel.
Het zal geen verrassing zijn, het gaat over de werkzaamheden aan de Kooistrawei
Na veel heen en weer gepraat en soms ook gemopper, werd men het eens dat de communicatie over dit onderwerp met het dorp beter kan en beter moet.
Bram Louwerse heeft de opmerkingen genoteerd, overlegt met collega’s en projectleider en koppelt bevindingen terug. Er is begrip voor de ergernis en de wil om het goed te doen.
Het telefoonnummer om bij de Gemeente zaken te melden is onveranderd 14058

Vriendelijke groet Rinie, Marieke, Leonie, Marjan en Ellen
perspektyfwergea@gmail.com


Volgende netwerkbijeenkomst woensdag 7 maart in Us Doarpshûs

perspektyf nieuwjaarswens

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.