logo perspektyf


Er waren meerdere sprekers om informatie te geven over verschillende onderwerpen.

ENERGIE:
Duurzaam Wergea heeft gasten uitgenodigd die ons informeren over de samenwerking tussen de Gemeente en Buurkracht. Deze initiatieven zijn er om kleine energiebesparende maatregelen, denk aan o.a. tochtstrips, meer bekendheid te geven. Uitleg over de activiteiten en werkwijze met vrijwilligers in fixteams.
Buurkracht liet een filmpje zien over grote besparende maatregelen die samen met je buren kunnen worden gerealiseerd.

VERGROENING:
Het nut van een groene woonomgeving werd door Bonny Veenstra van de Gemeente verduidelijkt. De Gemeente en de werkgroep Biodiversiteit werken nauw en goed samen.
Een van de acties is ‘Operatie Steenbreek’.
Voor wie een steentje wil bijdragen aan een leefbaar klimaat, ook in de toekomst is de site Friese klimaatatlas, een aanrader.
Aansluitend liet de werkgroep biodiversiteit een vlog/filmpje van een minuut zien van hun werkzaamheden. Hopelijk valt dit filmpje in goede aarde en winnen ze de ‘goed bezig’ prijs hiermee.

Klik op 'lees meer' voor het hele artikel.

 

 

AANVRAGEN:
De werkgroep Biodiversiteit vraagt om een structurele geldstroom vanuit het dorpenbudget van € 750 per jaar.
Ledverlichting voor de dorpsetalage op de Grote Buren nodig € 200
Onderhoud houten Havensbank. De aanwezigen spreken zich uit over de gewenstheid van de bank daar. Een reparatie gaat € 2000 kosten. Een nieuw te bouwen bank kost € 5500. Er ontstaat een levendige discussie met als uitkomst verder onderzoek naar andere mogelijkheden, zoals oud timmermannen/vrijwilligers  vragen voor dit project.
DH Muziekcafé vraagt een eenmalige bijdrage van € 600 voor de opstartfase.
Alle 33 aanwezigen gingen akkoord met toekenning van de aanvragen.
De aanvragers hebben inmiddels antwoord gekregen.

MEDEDELINGEN/ VRAGEN:
Gerard Sinnema is de nieuwe beheerder van het Meaneweipaad.
De letters die voor Wergea 600 zijn gemaakt zijn te goed en te leuk om weg te doen.
Daarom wordt er een beheerder gezocht en gekeken naar een geschikte plaats om ze neer te zetten.
Is een tweede woning wenselijk in het dorp? Het dorp spreekt zich hierover uit en wil dat hier geen vergunning voor wordt verleend.
De werkgroep Wonen geeft een update van het eerder ingeslagen traject.
Met het onderwerp zorg voor ouderen in de flat zijn zij in gesprek met Elkien.
De landelijke actie zelfmoordpreventie krijgt dankzij de werkgroep Mienskip in Wergea een bordje op de bank bij Afkes Tiental.
Jet Windig wil dit jaar meewerken aan de kascontrole voor Perspektyf.
Wat is de status van de bijzondere bushokjes?
Talentenbank wordt opgefrist.
25 maart van 10 tot 12 uur organiseert de werkgroep Bloeizone een workshop in de Fabriek met als titel ‘zero waste’, zonder afval.
Het was al met al een goed gevulde avond.

Vriendelijke groet
perspektyfwergea@gmail.com

De eerstvolgende Netwerkbijeenkomst is:
Woensdag 14 juni
Ûs Doarpshûs 20.00  uur

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.