logo perspektyf

AANVRAGEN:

 • Basisschool geeft toelichting op de aanvraag van €350 voor muzikale vorming
 • Borduurproject vraagt een bijdrage van €250 zodat het project verder kan.
 • De Kriich doet de jaarlijkse aanvraag van €1400
 • De Kleine Buren geeft informatie over vergroening van de kade en vraagt €390 uit het dorpenbudget hiervoor.

[klik op 'Lees meer']

 

 

INFORMATIE:

 • Als je dit leest is de duurzame week WERGEA BLOEIT al geweest met alle publiciteit die daar bij past.
  De 14de werden alle aanwezigen uitgebreid en enthousiast geïnformeerd over de activiteiten en plannen.
  Wat nu rest is terugkijken, balans opmaken en genieten van Wergea dat zo in het zonnetje werd gezet.
 • Amaryllis gaf uitleg over het gebruik van de ‘Dag en Doen’ app en er wordt gekeken of deze app ook bruikbaar is voor Wergea. Plan om de Talentenbank hierop te zetten is er al.
 • Uit de Bloeizone is de werkgroep Warm Wolkom in Wergea ontstaan.
  Deze werkgroep organiseert voor nieuwe en oude Wergeasters een infomarkt op 23 september (burendag) in het Doarpshûs.
 • Het financieel overzicht van Perspektyf over 2022 wordt toegelicht en is ter inzage, ook op wergea.com.
  Werkgroep Wonen heeft onderzoek gedaan naar het bezit van een tweede woning in het dorp.

THEMA’S:

 • De doorgaande weg. Voor alsnog een project waar een lange adem voor nodig is.
  De nieuwe projectleider Martijn was aanwezig en zal ook alle komende netwerkbijeenkomsten aanwezig zijn om ons bij te praten over de vorderingen en om vragen te beantwoorden.
  Het lijkt complex; parkeerproblemen, wateropvang, riolering, groenvoorziening en collega’s die ander werk gaan doen, kortom de wil is er, het geld is er maar het moet in een keer goed, dus zorgvuldig.
 • Uit de aanwezigen wordt de zorg over de plannen voor hernieuwde Gasboring Wergea-Warten ingebracht en vindt vele medestanders. De spontane protestactie GAS TERUG werd de 14de geboren.

OPMERKINGEN:
Bij de stemming over de aanvragen stemden alle 30 aanwezigen positief.
De aanvragers hebben inmiddels bericht ontvangen.
De asfalteer plannen voor de Hilleburen, jachthaven worden, gezien de werkzaamheden aan de Stringbrêge, wat later ingepland. Het wordt week 35 (28-8) en week 36 (4-9)

De eerstvolgende Netwerkbijeenkomst is 13 september 2023 in het Doarpshûs

Vriendelijke groet
perspektyfwergea@gmail.com

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.