Verslag Netwerkbijeenkomst 6 maart 2024

De rode draad van deze netwerkbijeenkomst is vernieuwen en samenwerken. De agenda die trouw op de deur werd geplakt, was voor het eerst groots geprojecteerd via de beamer.

 

Klik op "Lees meer" om de rest van het artikel te lezen.

Als eerste op de agenda stond Amaryllis. Marjet kwam vertellen over samenleeuwarden.nl. De talentenbank voor de hele gemeente, waar organisaties en particulieren kunnen vragen om vrijwilligers. En waar de vrijwilligers zich kunnen aanmelden. Daarnaast is het mogelijk om een fotorapportage aan te vragen als het project in uitvoering is. Bijvoorbeeld tijdens NL Doet. Deze dag staat in de spotlight op de website. Met o.a. 2 projecten in Wergea: de Tennisclub en de tuin bij de Foudering.

Freya van Doarpswurk kwam zich voorstellen. Zij is een adviseur over o.a. subsidies, duurzaamheid, opstellen dorpsvisies, burgerinitiatieven, ondersteuning dorpsbelangen, etc. Een aantal aanwezigen gaven aan dat zij graag een dorpsvisie willen. Voordat hiermee iets gedaan wordt, is het belangrijk eerst te kijken naar de huidige dorpsvisie en dan komt het de volgende keer op de agenda. Dan kan er besproken worden of de wens er nog steeds is en kan een werkgroep gevormd worden. Mensen die nu al belangstelling hebben, mogen zich voor een werkgroep aanmelden via perspektyfwergea@gmail.com.

Van nieuw tot nieuws, de houten Havensbank is vervangen. Sipke bedankt een ieder die daaraan heeft meegewerkt en iedereen sluit zich hierbij aan! De andere Havensbank van Wergea werd vertegenwoordigd door Ypie en Franciske. Sinds 1960 krijgen alle huishoudens in Wergea gratis het dorpsblad de Havensbank. Naam gegeven door de houten Havensbank, omdat dat vroeger de plek was waar het nieuws besproken werd. Samengesteld en bezorgd door 28 vrijwilligers, op 980 adressen. In de afgelopen jaren is de oplage best gegroeid, maar helaas lopen de financiën terug. De redactie is druk bezig voor extra inkomsten en vraagt aandacht voor financiële steun, want het dorpsblad is belangrijk voor de informatievoorziening in het dorp.

Frieda deed voor het project Opsichtelike Rêststekjes een aanvraag voor een bijdrage. De kussens met bekende Wergeasters liggen in de hûskeamer van het Doarpshûs. En wordt vernieuwd. De geborduurde portretten komen ook op canvas, zodat de portretten op meerdere plekken in het dorp te bewonderen zijn.

Namens de werkgroep Bloeizone deed Wietske een aanvraag voor een bijdrage om de inspiratieochtenden te kunnen blijven organiseren. Vanuit deze ochtenden werd er verteld over 2 initiatieven. Als eerste het idee om Wergea letterlijk meer in bloei te zetten, door hanging baskets aan de lantaarnpalen langs de doorgaande weg te plaatsen. En als tweede het idee om buurten zelf een vlag te laten maken over hun buurt, die dan allemaal bij de Wergea Bloeit week opgehangen worden en later in een panorama verwerkt kunnen worden. De Wergea Bloeit week van vorig jaar krijgt dus een vervolg in de week met de langste dag. Het programma van deze week is nog in ontwikkeling, maar komt snel online.

Als vervolg op de vorige netwerkbijeenkomst is er nieuws over de opfriscursus verkeer. Op 16 april 2024 is er een ochtend in de Fabriek. Aanmelden is nodig, want het kan alleen doorgaan als er minimaal 25 mensen mee doen. Kosten voor deelname zijn € 5,- per persoon en dat is inclusief koffie en thee. Aanmelden kan via perspektyf@gmail.com.

Voor de nieuwe versie van de buurtkast om voedselverspilling tegen te gaan worden meedenkers gezocht. Uit rondvraag bij de buurtkasten in de regio blijkt dat steeds hetzelfde gebeurd, namelijk dat enkele mensen de kasten leeg halen of dat er vernield wordt. Als idee wordt geopperd om iets met to-good-to-go te doen. Ideeën zijn welkom.

Het financieel jaarverslag van Perspektyf staat op Wergea.com. De kascontrole is dit jaar door Jet Windig en Miranda Hornstra gedaan en zij hebben alles akkoord bevonden. Hartelijk dank Jet en Miranda voor het uitvoeren van de kascontrole. Perspektyf had afgelopen jaar niet het hele dorpenbudget op gemaakt, en om te voorkomen dat restant terug moet naar de gemeentekas, is besloten om het aan de (papieren)Havensbank te geven. Zodoende is er een extra bedrag van € 425,- naar de Havensbank gegaan. Verder waren er geen bijzonderheden over te financiën te vermelden.

Als bestuur van Perspektyf zijn we op zoek naar versterking. Inmiddels is Jildou Kamsma gevonden om mee te kijken of zij onze nieuwe aanwinst wordt! Volgende netwerkbijeenkomst is op 5 juni 2024 in Us Doarpshûs.

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.