Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

gemeentelwdBij Perspectief kwam de mededeling binnen van de Gemeente Leeuwarden dat op 8 januari een open podium gehouden wordt, hier kunnen inwoners, organisaties, belanghebbenden in gesprek gaan met de gemeenteraad. Er is gelegenheid om in te spreken op onderwerpen die op de agenda staan.

Het is één van de wegen om raadsleden te informeren. Het open podium is ook bedoeld om raadsleden te ontmoeten en informeel met hen in gesprek te gaan.

De vergadering start om 20.00 uur, Hofplein 38 in Leeuwarden.

Met de mail werd een PDF-bestand meegestuurd waarin een aantal zaken benoemd worden (Perspektyf Wergea, stand van zaken tennisvelden Wirdum), deze is hier te bekijken: link.

Raadsleden laten zich graag informeren over hoe het gaat in de wijken en dorpen en uw ervaringen op de thema’s binnen het werken in wijken en dorpen, zoals genoemd in de verhalende rapportage:

 1. Initiatieven: We willen initiatieven van en voor de Leeuwarder wijken en dorpen de ruimte geven en waar nodig en mogelijk ondersteunen.  
 2. Organisatie in de wijk/het dorp: We willen ruimte voor bewoners om zich te organiseren op een manier die past bij hun wijk/dorp; een goede samenwerking binnen de wijk/het dorp; een goede verantwoording aan de achterban over de inzet van bewonersorganisaties; goede faciliteiten om actief te zijn in de wijk/het dorp; een gemeente die weet wat er leeft en goed communiceert/bereikbaar is.
 3. Publieke taken: We willen ruimte om publieke taken door bewonersorganisaties uit te voeren of invloed daarop uit te oefenen.
 4. Gemeentelijke plannen: We willen goede informatie over, en betrokkenheid van bewoners en andere betrokkenen bij gemeentelijke plannen.
 5. Initiatieven in de Wijkaanpak: We willen in de wijkaanpak pro-actief faciliteren en stimuleren bij realisatie van initiatieven in deze 6  kwetsbare wijken: Valeriuskwartier, Schepenbuurt, Oldegalileën/Bloemenbuurt, Tjerk Hiddes/Cambuursterhoek, Vlietzone en Heechterp-Schieringen.

De stukken zijn hier online te vinden: link.

logo perspektyf

PERSPEKTYF WIL VERDER

Na de stemming op de bijzondere ledenvergadering van Plaatselijk Belang op 27-11 KAN Perspektyf ook verder.
Op die dag, vooraf aan de netwerkbijeenkomst, konden de leden van PB 2 x hun stem uitbrengen.
Namelijk voor:

 • Bestuurswisseling
 • Statutenwijziging

  Alle aanwezige stemgerechtigden waren het eens. Het is een JA voor het nieuwe bestuur.
  De uitkomst van de stemming bij de statutenwijziging was 22 stemmen voor, 2 stemmen tegen en een onthouding.
  Dit betekent dat Perspektyf verder kan en mag.

Wat is verder?

Lees meer: Verslag netwerkbijeenkomst van 27 november 2019

Bedrijven
    
Tweets

10-04-2021 08:49
RT @popduo: Zaterdagavond 24 april 2021 is het zover! De Weima & vd Werf Livestream... Tickets kopen doe je hier ??- en 1 is voldoende voor…


11-03-2021 22:39
RT @vvWarga: v.v. Warga is op zoek naar een (ambitieuze) trainer voor het 2de elftal. Meer info op de site. https://t.co/TIsAKIblcj


11-03-2021 22:39
RT @popduo: Us optredens by de ‘Oftraap Fryske Boekewike’ by #OmropFryslan is hjir werom te sjen: https://t.co/OV8BRDRfL1 ‘Jaloersk op myn…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.