Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo perspektyf

Naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst van Perspectief Wergea op 19 september 2019 heeft de gemeente Ljouwert de onderstaande antwoorden gegeven:

Busroute: voorstel dorp om lijn 22 op te heffen en dat geld gebruiken voor een bus door Wergea.
De provincie is de concessiehouder van het Openbaar Vervoer in Fryslân.
Het dorp kan bij de provincie een verzoek doen om deze wens bij een volgende aanbesteding mee te nemen. Het dorp moet verder deze  komende aanbesteding (voorlopig nog in dec 2020) in de gaten houden en kan met een inspraak reactie op het Programma van Eisen de problematiek  aankaarten. Uiteraard zal de provincie haar keuze maken wat uiteindelijk in het Programma van Eisen komt.

Hoe heet de omgevings app ook al weer?
Deze app is MijnGemeente App. Te vinden in de Appstore, Android: link en Apple: link.

Is er geen abonnement op de raadsagenda meer mogelijk?
Het idee dat dit niet meer mogelijk is klopt. Tegelijkertijd zal het binnenkort waarschijnlijk wel weer mogelijk worden. iBabs werkt namelijk aan een beter notificatiecentrum en aan een update van het raadsinformatiesysteem (met daaraan de publieke website).
Voor de korte termijn is het volgen van de raad via sociale media een optie (Twitter, Facebook), maar dat geeft geen garantie dat men niets mist. We proberen wel betrokkenen actief uit te nodigen als er een Open Podium wordt gehouden, maar dat geldt dan weer niet voor de publicatie van brieven van B&W e.d. Dus voorlopig blijft het een beetje behelpen.
Link naar de raadsstukken: https://ris2.ibabs.eu/leeuwarden  

Buurtpreventie app.
Bordjes gevraagd. Wat is het effect van de bordjes?
Er kan niet met zekerheid worden gezegd wat het effect is van de bordjes. Er gaat in ieder geval een afschrikwekkende werking vanuit. We gaan er daarom vanuit dat er wel een effect is. Het staat of valt met de app-groep en het beheer van deze groep. Hoe groter de app-groep hoe beter. Verder scheelt het als de app-groep zakelijk blijft. Hierdoor blijven mensen langer in de groep en verwatert deze niet.

Waarom wordt het fietspad Greate Kritewei niet doorgetrokken? Dan hoeft het ook niet meer gemaaid te worden.
Het is niet de bedoeling om een fietspad langs de Greate Kritewei aan te leggen.
Zie voor uitgebreide info: https://www.leeuwarden.nl/nl/file/1197/download
Het komt erop neer dat de Greate Kritewei wel wordt beschouwd als primaire fietsroute, maar dat de insteek van de gemeente is gericht op menging van verkeer. Het is/wordt een overzichtelijke 60 km/uur weg, die geen onderdeel is van een sluiproute door het gebied.

Nieuwsbrief wijken en dorpen december 2019
Deze flyer van de gemeente wordt huis-aan-huis verspreid, maar mocht je deze nog niet ontvangen hebben, dan kun je het exemplaar van december ook hier bekijken: link.

logo perspektyfLet op, komende woensdag (27 november, 20.00 uur) is de overgangsvergadering van Plaatselijk Belang naar Perspektyf. De uitnodiging is hier te vinden: link. Hiervoor zijn concept-statuten en een concept huishoudelijk reglement opgesteld, hier te vinden: link.

Aansluitend aan deze vergadering is de netwerkbijeenkomst van Perspektyf.

En nog een kort nieuwsbericht:

Welkom in het team van beheerders:
Pieter van der Veen verzorgt het onderhoud aan de stekstappen van het Meaneweipad.
Roelof Stuiver is nu de beheerder van de vlaggenmast en neemt het stokje over van Johannes Finnema, met dank voor 30 jaar opmerkzame zorg!

Bedrijven
    
Tweets

27-01-2021 19:54
RT @wimdaniels: Vanavond rustige avondklokavond voorspeld vanwege de 3e aflevering van 'Het dorp', NPO1, 21.55 uur, Omroep Max. We zijn o.a…


20-12-2020 19:45
RT @popduo: Noch in pear dagen om te stimmen foar de #Frysketop100. Stim op Weima & van der Werf... #Do #tKomtAltydWolGoed https://t.co/hlj


20-12-2020 19:45
RT @BakkerijdeBoer: Heeft u uw kerst bestelling al doorgegeven? Dit kan t/m dinsdag 22 december 18:00 bij ons in de winkel of telefonisch.…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.