Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

gemeentelwdOp 26 januari 2021 heeft Perspektyf de onderstaande e-mail van de gemeente ontvangen, met het verzoek dit binnen haar netwerk te delen.
Bij deze e-mail was een PDF toegevoegd, die je hier kunt downloaden/bekijken: link.

 

Geachte lezer,

In september, oktober en november 2020 hebben wij u gevraagd mee te denken over de visie versterking sociale basis. De sociale basis wordt omschreven als de basis waar inwoners van stad en dorp naar toe gaan om bijvoorbeeld te sporten of muziek te maken, elkaar te ontmoeten of persoonlijke vragen te bespreken. Vrijwilligers Organisaties Leeuwarden (het V-O-L) heeft hierop een advies geschreven, terug te vinden op: de SOCIALE BASIS aan het woord (leeuwarden.nl). Daarna heeft de gemeente, samen met een organisaties en betrokkenen actief in en rondom de sociale basis, in het najaar van 2019, gewerkt aan de inspraakversie van deze visie. Hartelijk dank voor al jullie reacties en het actief meedenken.

Op dinsdag 19 januari 2021 heeft het college de inspraakversie visie versterking sociale basis vastgesteld. De komende zes weken kan iedereen in gemeente Leeuwarden reageren op deze inspraakversie.

Na zes weken zal de visie, aangevuld met alle reacties, aan de gemeenteraad van gemeente Leeuwarden worden aangeboden. De inspraakversie vinden jullie in de bijlage en op: www.leeuwarden.nl/socialebasis.

Willen jullie de inspraakversie van deze visie ook delen met jullie netwerk? Let er met het delen op dat het vermeld wordt dat dit de inspraakversie is.

Wij zijn erg benieuwd naar jullie reactie. Indien er behoefte is aan een gesprek organiseren wij dit graag.

    

Evelyn Polhuijs | Gebiedswerker
Zelf en Netwerk
Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000, 8900 JA LEEUWARDEN

gemeentelwd

Hoe wilt u graag wonen in uw dorp?

Door uitbreiding van de gemeente in 2018 is het aantal dorpen gegroeid. Past het bestaande woonbeleid dan nog wel bij de specifieke woonvraag in de dorpen? Om dat te onderzoeken wil de gemeente weten wat de behoefte in de dorpen is op het gebied van wonen. Samen met een groot aantal dorpsbelangen heeft de gemeente daarom een vragenlijst gemaakt. Help mee met het nieuwe beleid en vul de vragenlijst in. “Het opstellen van het woonbeleid kunnen we en willen we namelijk niet vanuit het gemeentehuis doen”, vindt Hein de Haan, wethouder Wonen.

Digitale vragenlijst
Om goed woonbeleid te maken, is het nodig om informatie te hebben over wat u als dorpsbewoner vindt. Hoe wilt u graag wonen? Bent u op zoek naar een huurwoning of koopwoning? Of wat kan er verbeterd worden in uw dorp als u kijkt naar de woningen? “Dit kunt u allemaal aan ons laten weten door de vragenlijst in te vullen”, legt De Haan uit.

Voor uw (t)huis
“De antwoorden gaan we gebruiken om het nieuwe woonbeleid voor de dorpen te schrijven. Het woonbeleid moet ruimte geven voor woningbouw dat past binnen de wensen en behoeften van dorpsbewoners. Nieuw woonbeleid voor de dorpen betekent niet automatisch dat er op korte termijn woningen gebouwd gaan of kunnen worden. De uitwerking van het beleid gaan we samen met het dorp bespreken en uitwerken. De resultaten uit de vragenlijst helpen daarbij.
Uw dorpsbelangen kan de informatie ook gebruiken voor de dorpsvisie en in gesprekken in het dorp en met de gemeente. Samen zorgen we voor een mooi (t)huis voor iedereen, in de stad én de dorpen van gemeente Leeuwarden. Helpt u mee?”

Hoe vult u de vragenlijst in?

Samen met uw plaatselijke dorpsbelangen hopen we dat zoveel mogelijk bewoners deze vragenlijst over wonen in de Leeuwarder dorpen invullen. Ook de woonwensen van uw meerderjarige kinderen willen wij graag weten. Het maakt niet uit of zij thuis wonen of al op zichzelf wonen.
De vragenlijst kunt u van 1 februari tot 1 maart invullen. De vragenlijst vindt u op:
-    de website www.leeuwarden.nl/wonen
-    via de rechtstreekse link https://surveys.enalyzer.com?pid=b3c6f3c7
-    of scan de QR code met uw mobiele telefoon

De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met dorpsbelangen van de dorpen Mantgum, Jellum-Bears, Baard, Stiens, Grou, Hilaard, Alde Leie, Hijum, Jirnsum, Jorwert, Britsum, Warten, Wergea, Wirdum-Swichum en Koarnjum-Jelsum.

gemeente leeuwarden qr code
 

 

Bedrijven
    
Tweets

27-01-2021 19:54
RT @wimdaniels: Vanavond rustige avondklokavond voorspeld vanwege de 3e aflevering van 'Het dorp', NPO1, 21.55 uur, Omroep Max. We zijn o.a…


20-12-2020 19:45
RT @popduo: Noch in pear dagen om te stimmen foar de #Frysketop100. Stim op Weima & van der Werf... #Do #tKomtAltydWolGoed https://t.co/hlj


20-12-2020 19:45
RT @BakkerijdeBoer: Heeft u uw kerst bestelling al doorgegeven? Dit kan t/m dinsdag 22 december 18:00 bij ons in de winkel of telefonisch.…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.