logo perspektyfPerspectief staat voor het standpunt waaruit je iets bekijkt. Afhankelijk van het standpunt waaruit je iets bekijkt ziet het er vaak heel anders uit. Verschillende perspectieven geven een ruimer inzicht. Dit gegeven is de basis voor de organisatievorm nieuwe stijl.


Stand van zaken eind december:

De afgelopen tijd zijn we ons gaan verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden met de volgende uitkomst.

We hebben gekozen voor een "platte organisatie" zonder bestuur met plek voor alle werkgroepen / verenigingen / commissie / stichtingen.

Alle inwoners van Wergea, Aegum en Warstiens zijn vanwege hun woonplek automatisch lid, zonder contributie te betalen.

Iedereen kan zijn/ haar stem laten horen ter verbetering van de leefomgeving. We faciliteren 4x per jaar een netwerkbijeenkomst waar de mogelijkheid is om een initiatief in te brengen en om te polsen of er meer belangstellenden voor dit idee zijn.

Een 'podium' waar we elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, aanvullen en waar ook het ingebrachte vanuit een ander perspectief bekeken kan worden. Perspectief zorgt voor publicatie in de Havensbank en op wergea.com en ondersteunt bij de financiële kant.

Voor deze andere aanpak is een omslag in denken nodig.

  • Van halen naar brengen
  • Van vragen wat je denkt nodig te hebben naar wat kan mijn/ons aandeel zijn.
  • Van afhankelijk naar zelfsturend

Onze dorpen lopen over van kwaliteit en creativiteit op vele gebieden. Het plan is om een databank op te zetten voor inwoners die wat 'kunnen' en 'willen' op welk gebied dan ook. Zodat duidelijk wordt wie het leuk vindt om iets te doen voor de gemeenschap.

We hebben nog eventjes...

11 maart staat de voorjaarsvergadering van Plaatselijk Belang gepland. Dat is tevens de datum waar we afscheid nemen van het bestuur van PB en Perspectyf het stokje overneemt.
Op deze bijeenkomst geven wij een verdere toelichting op de organisatievorm, financiën en communicatie.

Data netwerkbijeenkomsten 2019:

  • 26 juni
  • 19 september
  • 27 november

Zoals alles wat verandert zullen ook wij, met elkaar moeten wennen aan deze opzet en nieuwe vorm. Wij hebben er vertrouwen in dat Perspektyf dit kan bieden.

Marieke Bethlehem, Marjan Houkes, Rinie Boermans, Leonie Meinderts en Ellen Visser wensen iedereen Fijne Feestdagen en een goed 2019!

Bedrijven
    
Tweets

28-02-2019 08:11
@vvWarga: RT @detwamester: 19 maart open dag! U bent van harte welkom van 8.30u tot 15.00u #Wergea #opendag #basisschool https://t.co/cwCoT9UNui


28-02-2019 08:11
RT @detwamester: 19 maart open dag! U bent van harte welkom van 8.30u tot 15.00u #Wergea #opendag #basisschool https://t.co/cwCoT9UNui


27-02-2019 07:59
RT @SinnemaFloris: Ze hebben het allemaal maar over die rode kaart bij Surhuisterveen tegen Warga, maar laten we het eens hebben over die r…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.