Lees al het corona-gerelateerde nieuws wat betrekking heeft op Wergea op dit overzicht: https://www.wergea.com/home/corona-nieuws

logo perspektyf

19 september, de eerste netwerkbijeenkomst na de zomer.
Een wat langer verhaal, maar er is wat in te halen.

Marieke doet verslag:
Onlangs zijn wij naar de notaris geweest voor advies, over de vraag welke rechtsvorm het beste bij de werkwijze van Perspektyf past.
De notaris adviseerde ons om een stichting te worden.
Daarmee verandert er formeel veel, maar in de praktijk weinig.
We vinden dat iedereen een stem heeft en mee kan doen.
Daarnaast willen we het bestuurlijk zo simpel mogelijk houden.
Een stichting kent geen leden, terwijl wij wel graag willen dat iedereen betrokken kan zijn.
Hoe dan? Dat kan, door te zorgen dat de werkwijze van Perspektyf wordt opgenomen in het huishoudelijk regelement van de statuten.
De werkwijze van Perspektyf blijft hetzelfde, alle inwoners kunnen een initiatief op een netwerkbijeenkomst presenteren. De aanwezige inwoners denken in de netwerkbijeenkomst mee en adviseren Perspektyf over het wel of niet toekennen van aangevraagd geldbedrag.
Omdat er formeel geen leden zijn, vervalt de ledenadministratie bij te houden en de regelgeving met betrekking tot de AVG.
Contributie betalen is hierbij verleden tijd.
Perspektyf ontvangt geld vanuit het dorpenbudget van de gemeente voor onderhoud en realisatie van initiatieven.

Gaan we nu een hele nieuwe stichting in het leven roepen?
Nee! We willen de huidige vereniging omzetten in een stichting. Dit kan niet zomaar besloten worden.
Er komt een officiële bijzondere ledenvergadering van Pleatslik Belang.
In deze ledenvergadering wordt dan gestemd over:

  • een officieel nieuw bestuur
  • de verandering van de statuten
  • de omzetting van de vereniging naar stichting

Wanneer er een akkoord uit de ledenvergadering is, zullen we een verzoek bij de rechter indienen om de vereniging om te zetten naar stichting. Dit is de meest transparante manier om dit te regelen.
De aankondiging van deze Algemene Ledenvergadering is te lezen in de Havensbank, wordt vervolgd...

Bram Louwerse, Wijk-en dorpenmanager Gemeente Leeuwarden, is niet alleen aanwezig op de netwerkbijeenkomsten, maar kan op vragen of opmerkingen ook namens de gemeente direct reageren en dat doet hij ook!

Voor wie meer zicht wil krijgen op ontwikkelingen in de woonomgeving is er een app op Overheid.nl
https://www.omgevingsalert.nl/gemeenten/leeuwarden
Hier is meer informatie te vinden: https://www.wergea.com/pleatslikbelang/nieuws-perspectief

Op de netwerkbijeenkomst van de 19de ontstond een discussie over de rol van Perspektyf in zake de huisarts.
Perspektyf heeft zich niet uitgesproken hierin, juist om neutraal te blijven en wel hierom: Perspektyf is er voor iedereen.
Dit kan betekenen dat we te maken kunnen krijgen met verschil van mening, tegengestelde belangen. Dit is de reden dat Perspektyf geen standpunt inneemt maar een plek/ podium biedt aan die tegengestelde belangen. Daar waar mogelijk en wenselijk kan en wil Perspektyf een rol spelen die tot verbinding kan leiden. De partijen tot elkaar brengen, dat is de rol van Perspektyf.

Er werd een vergelijking gemaakt tussen hoe het ging (Pleatslik Belang) en hoe het gaat( Perspektyf).
De kwestie werd gedragen door verwachtingen en aannames.
Veranderingen zijn soms lastig voor iedereen en kosten tijd.
Mocht er in de toekomst een vergelijkbare situatie ontstaan, laat het ons dan weten.

In de LC van 20 sept is te lezen dat de gemeenteraad van Leeuwarden unaniem akkoord is gegaan met de komst van het nieuwe gezondheidscentrum. Dat betekent dat het gezondheidscentrum in Wergea een stap dichterbij is.
Dank aan allen die zich hebben ingezet voor dit doel! Het proces en de reacties hebben ons inzicht gegeven in wat er leeft en de gelegenheid om onze zienswijze te verduidelijken. Ook wij hebben hiervan geleerd.

Tour de Buma
Burgemeester Buma doet op zaterdag 12 oktober in zijn kennismakingstour ook Wergea aan. Er wordt gewerkt aan een zinvolle besteding van 40 minuten - een bliksem bezoek.
Eerder bedachte initiatieven zijn in ontwikkeling.

Verschillende mensen gaven toelichting op- en uitleg bij de volgende projecten.

Nieuwe initiatieven:

  • Buurtpreventie borden WhatsApp
  • Cultureel Event Ferknipt
  • Verlichting B- sportveld
  • Senioren in beweging
  • Biodiversiteit langs fiets/wandelpad

De volgende netwerkbijeenkomst is op woensdag 27 november

Namens Perspektyf Marieke en Ellen
perspektyfwergea@gmail.com

logo perspektyfOp de netwerkbijeenkomst van 26 juni sprak Annie Boermans (Warstiens) de wens uit om met andere bewoners van de buitengebieden in contact te komen.

De brief die naar alle bewoners van de buitengebieden is gestuurd over de beslissing wel of geen glasvezel roept veel vragen op en de einddatum om hierop te reageren komt dichtbij. De zorg hierover wordt gedeeld. In de Leeuwarder Courant van 27 juni staan meerdere artikelen over dit onderwerp.

Wie hierover mee wil denken/praten kan dat (liefst) voor 5 juli mailen: perspektyfwergea@gmail.com
Perspektief stuurt de mail door naar Annie Boermans.

Bedrijven
    
Tweets

27-01-2021 19:54
RT @wimdaniels: Vanavond rustige avondklokavond voorspeld vanwege de 3e aflevering van 'Het dorp', NPO1, 21.55 uur, Omroep Max. We zijn o.a…


20-12-2020 19:45
RT @popduo: Noch in pear dagen om te stimmen foar de #Frysketop100. Stim op Weima & van der Werf... #Do #tKomtAltydWolGoed https://t.co/hlj


20-12-2020 19:45
RT @BakkerijdeBoer: Heeft u uw kerst bestelling al doorgegeven? Dit kan t/m dinsdag 22 december 18:00 bij ons in de winkel of telefonisch.…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.