logo breed 

 

 

doarpsgids 001-1

Afke's Tiental

Kent u het jeugdboek "Afke's Tiental"? Geschreven door Nynke van Hichtum, (pseudoniem van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer) de eerste vrouw van Piter Jelles Troelstra. Afke's tiental is gebaseerd op het leven van Harmke Feesnstra-Tuinstra uit Wergea.  Haar dochter was dienstmeisje bij Nienke van Hichtum. Het verhaal gaat over een arm Fries arbeidersgezin met 10 kinderen. Vlak bij de plek waar het gezin heeft gewoond is een boek/bord geplaatst met informatie over het gezin en het boek. 

Het boek is voor het eerst uitgegeven in 1903 en de 60ste druk in 2013.

Ter nagedachtenis staat in het dorp een beeld van het gezin. Het beeld is gemaakt door Suze Berkhout en in 1970 onthuld door prinses Margriet.

 

ald-slot-warga-20060314-achterzijde

 

Roordastate - 't Ald Slot                                                                      

Museum ‘t Ald Slot in Roordastate was tot voor kort een museum met een drietal stijlkamers aan, in de 17e, 18e en 19e eeuwse stijl ingericht.  Het voorhuis is een Rijksmonument. De oudste gegevens omtrent het goed dateren uit de 15e eeuw. In 1774 werd het slot door Reinoldus Popma van Oeveringh gesloopt en werd de huidige state gebouwd. De gracht werd pas in 1952 gedempt. U kunt het momenteel alleen van buiten bekijken.

Theatrale wandeling

Op een boeiende en super leuke manier ons dorp verkennen? Loop mee met de theatrale wandeling ‘Minne’. Voor meer info bel Jan Dirk: 06 55551621 of (058) 2127787

 

266px-Warga Sint-Martinuskerk         normal IMG 2242 kopie       glasinloodraam  

Sint Martinuskerk.

De Sint Martinuskerk is een Neo-Gotische kerk gebouwd in 1860-1862. Het interieur van de kerk heeft ook een unieke Neo-Gotische inrichting. In de kerk bevindt zich een Adema orgel uit 1911 en prachtige glas-in-lood ramen. De kerk, pastorie en de begraafplaats zijn als één Rijksmonument aangewezen. Het kerkgebouw is op afspraak te bezichtigen o.l.v een gids.     
Voor inlichtingen tel. 058- 2550898 of 2551618.

Het kerkgebouw is daarnaast op zaterdagmiddagen van 4 juli t/m 12 september 2015 van 13.30 tot 16.30 uur geopend in het kader van “Tsjerkepaad”.

In de kerk worden een aantal Koormantels en Vaandels tentoongesteld.
Tijdens de Tsjerkepaad-openstelling zal het Adema-orgel worden bespeeld op de zaterdagen 11 en 25 juli, 8 en 29 aug en 5 sept. tussen 14.30 uur en 15-30 uur.
Op zaterdagen 1 en 22 aug zal tekst en uitleg worden gegeven over de gebrandschilderde ramen door een glazenier. Ook deze activiteiten zijn van 14.30 tot 15.30 uur.
Voor meer informatie: 0582551232 of 0582552125 of 0582553106

 

 poptal       

Popma Gasthuis       

Frouck van Popma liet in 1661 een testament opstellen, dat uit haar vermogen een gasthuis gebouwd zou worden, voor 6 arme behoeftige weduwen uit  het dorp. In 1972 is de laatste bewoonster vertrokken naar een verzorginghuis,  sinds die tijd is het verhuurd als woonhuis.

De familiewapens van Popma en Jaersma herinneren aan de oprichting van het Popma Gasthuis. Kleine Buren 19.

  

dorpsgids 006-1

Urinoir

Het 'pishokje' is een rijksmonument het staat aan het water vlak bij de brug in het Centrum.                                                          

 

266px-Hempenserpoldermolen 

 

Hempenserpoldermolen

Gebouwd in 1863. Houten achtkante molen, met stenen veldmuren, gedekt met riet. De molen is ongeveer 11/2 km ten noorden van Wergea.

Ten noorden van Wergea en ten zuiden van Leeuwarden ligt een drooggemalen polder, de Himpensermar. De polder was voorheen een meer waar het water een diepte had van zeker twee meter. Het meer speelde in de zestiende eeuw een sinistere rol. Gevangenen werden rug aan rug gebonden in het water geworpen. In 1784 werd een dijk langs het meer gelegd, een forse molen gebouwd en in 1785 was het meer drooggemalen. Staatsbosbeheer heeft in 1980 de polder gekocht en er een vogelbroedreservaat van gemaakt.

De polder is bereikbaar (buiten het broedseizoen) via de Himpenserreed. U loopt tussen de staandemastroute en landerijen, bij het hek houdt u rechts aan en loopt u langs het water. De polder volgen naar links door het land tot aan de molen (Himpenserpoldermoune). De molen is geopend als de wieken draaien. Ook kan men op afspraak de molen bezichtigen en een rondleiding krijgen. Contactpersoon is L. van der Meer, 058-2552332. Ga verder richting restaurant de Wâldwei. Na het parkeerterrein links de polder weer in of u loopt rechtdoor en volgt het fietspad naar Wergea. 

 

Timmer / Schaatsen fabriek Hoekstra

In de zomer was het een aannemers bedrijf en in de winter een schaatsenfabriek. De Hoekstra schaatsen fabriek stond bekend

om z'n zgn. schoonrijders, ook vandaag de dag is dat nog bekend. De firma Hoekstra heeft ook schaatsen geleverd aan prinses

Wilhelmina daardoor kregen zij het pridikaat  Koningklijk. De schaatsen zijn nog in het prive archief van de Koningin in den Haag. 

Ook dit pand is een Rijksmonument. Nieuwe Hoek 4.

 

Voormalige Nederlands hervormde kerk (de Bidler)

Wergea is in Fryslan o.a. bekend als een van de weinige kleine dorpen met twee kerktorens. De kerk In het hart van Wergea.

Het is nu een  multifunctioneel centrum “De Bidler”. U kunt er terecht voor  toneel, muziek, tentoonstellingen, exposities etc.

De Bidler is aangemerkt als trouwlokatie. Voor meer info  www.debidler.nl

 

Frico

In 1886 werd in Wergea de eerste coöperatieve zuivelfabriek van Nederland gesticht door 23 boeren. In 1936 werd de fabriek

omgevormd tot een centrale melkinrichting: Frico. In 1970 vond er nog een ingrijpende verbouwing en uitbreiding plaats met de

centrale botermakerij, toen de modernste van Nederland.

De fabriek is gesloten in 1994. Tegenwoordig zijn er tal van bedrijven in het Frico gebouw gevestigd.

Aan de muur van de voormalige NH kerk "de Bidler" is een monument gekomen ter herinnering aan de Frico.

 

Tjasker molen

De Tjasker is een poldermolen type paaltsjaker. Deze maalvaardige paalstjasker werd 

in 1997 gebouwd en is in eigendom van een particulier.

De molen is een gemeentelijk monument en is te zien langs de weg naar Warstiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven
    
WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.