kkwlogo.jpg

www.kulturelekommisjewergea.nl
Active Image secretariaat@kulturelekommisjewergea.nl

Inl. Y. van Wieren
De Reedmakker 2
9005 RM Wergea
telefoon 058-2552084
kkwergea@hotmail.com 

 

Het ontstaan van de Kulturele Kommisje Wergea in 1988 heeft nauwe relatie met de voorbereidingen van het eerste Iepenloftspul in Wergea. De voorbereidingen van dat Iepenloftspul waren kostbaar. Om enigszins een financiële buffer te ontwikkelen organiseerden John Bamboe, Piet Kloosterman en Annemieke Schuurman een soort benefiet concert in de Bidler te Wergea. Dit (koffie) concert , waar Big Band Friesland optrad, werd zowel muzikaal als financieel een groot succes. De opbrengst gaf het Iepenloft bestuur een mooie financiële basis en tevens werd er een organisatorische basis gelegd voor het organiseren van meerdere culturele voorstellingen.

Het grote aantal positieve reacties van de dorpsgenoten was uiteindelijk de belangrijkste reden om in 1989 de Kulturele Kommisje Wergea (KKW) op te richten. Met MFC de Bidler, als voortreffelijke theaterzaal, lag er een mooie toekomst voor de Kommisje in het verschiet. Voor het Bidlerbestuur (die toen nog de handen vol had aan het opknappen en onderhouden van het gebouw) was de komst van deze "zustervereniging" een belangrijke steun in de rug.

In de loop van de jaren heeft de KKW tal van culturele evenemten in Wergea georganiseerd, deels ook in samenwerkingen met andere Wergeaster verenigingen. Van themadagen, zoals de Franse en Indonesische dag, tot filmdagen, theatervoorstellingen en/of (Fries) cabaret. De KKW organiseert voor haar publiek een breed cultureel scala aan voorstellingen en evenementen. Er worden circa 7 voorstellingen per seizoen georganiseerd. De kommisje streeft ernaar het programma voor jong en oud zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

De KKW publiceert haar programma aan het begin van het seizoen in de Havensbank en met een huis aan huis rondgebracht programma overzicht. Deze informatie is ook te vinden op wergea.com of rechtstreeks via kulturelekommisjewergea.nl

 Wolle jo fia e-mail op ‘e hichte hâlden wurde oer de KkW-aktiviteiten, stjoer dan in mailtsje nei Active Image secretariaat@kulturelekommisjewergea.nl
De KkW ynformearret jo dan mei mailberjochten op ‘e tiid oer de kaartbestelling en oare saken.

 

 

Bedrijven
    
Tweets

13-08-2018 19:51
RT @popduo: Einde zomerreces én het is weer #maandag: Vanavond gaan we weer los! #Live in #Lemmer!#WeimavdWerf #Popduo #RockAndRoll https:/


20-07-2018 15:35
RT @vvWarga: De voetbalwedstrijd op Merkezaterdag gaat niet door. Door de droogte heeft de BV Sport hiervoor geen toestemming gegeven.


17-07-2018 22:13
RT @BakkerijdeBoer: De Leeuwarder Courant organiseerd dit jaar weer de lekkerste oranjekoek verkiezing, en wij doen uiteraard weer mee. De…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube